Copy
In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de ontwikkelingen van Brainport Industries.
UPDATE - Brainport Industries
› 14 juli 2017

zomer!

De zomervakantie staat voor de deur, maar voor die tijd willen we u nog even bijpraten over diverse activiteiten. We hopen dat u deze zomer ook even in de gelegenheid bent om bij te tanken, want in september gaan we weer in volle vaart verder. Op 12 oktober tijdens het Jaarcongres op de High Tech Campus zullen we uitgebreid stil staan bij deze ontwikkelingen.
 

John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries

nieuwe leden

Tijdens de bestuursvergaderingen in juni en juli zijn de volgende bedrijven toegetreden tot het ledenbestand van Brainport Industries:
- Cadac Group MFG    
- Philips Innovation labs
- HQPack

Wij heten hen van harte welkom! Volg deze link voor het actuele ledenbestand van Brainport Industries.

Getting to know

Een belangrijk onderdeel van Brainport Industries is netwerkontwikkeling. Essentieel om samenwerking tussen de leden te faciliteren. Sinds het ontstaan organiseren wij Getting-to-Know sessies om leden met elkaar in contact te brengen en hen een kijkje in de keuken van de gastheer te gunnen. 
Op 23 maart waren we te gast bij de firma Beltech in Eindhoven, op 28 juni waren we op bezoek bij tbp electronics in Dirksland. Op 20 september gaan we naar Holst Centre in Eindhoven en op dinsdag 28 november gaan we naar de firma Contour in Winterswijk. De hoofdcontactpersonen krijgen tijdig een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomsten.

Technologie

Outsourcing development & life cycle management

Op 2 juni jl. werd het boek over ondernemend samenwerken 'Outsourcing Development & Life Cycle Management' geschreven door Wim Steenbergen gepresenteerd. Vertegenwoordigers van high tech toeleveranciers en OEM-ers waren aanwezig in 'De Ontdekfabriek' waar het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hans Duisters van Sioux en Marc Hendrikse van NTS. Elk lid van Brainport Industries krijgt een exemplaar van dit boek.De reacties tijdens en na de boeklancering zijn erg positief, zowel wat betreft de relevantie van het onderwerp als wat betreft de toegankelijkheid en leesbaarheid van het boek. Kortom, het boek lijkt een prima vertrekpunt om de kennis over dit complexe onderwerp verder te verspreiden en te ontwikkelen. Als vervolg hierop zullen in oktober en november 2 daagse workshops worden georganiseerd. Tevens kan deze workshop in-company gegeven worden. Voor interesse en aanmelding volg deze link.

Fieldlab The Smart Connected Supplier Network

In juni heeft de provincie Noord-Brabant groen licht gegeven voor het vervolgproject “schakels in de keten” als onderdeel van het Fiellab. De aftrap van dit project wordt in september gegeven als iedereen vol frisse energie terug is van vakantie. Met dit vervolgproject zal de groep deelnemende bedrijven (zowel maakbedrijven als ERP bedrijven) aanzienlijk groeien en zetten we op korte termijn al de eerste stappen in de praktijk. Doel is namelijk om de berichten en standaarden die de afgelopen tijd in het Fieldlab zijn ontwikkeld nu in ERP pakketten te implementeren, en dat de eerste maakbedrijven er ervaring mee krijgen. Hiervoor vormen we als het ware de eerste digitaal werkende schakels (een klant en een leverancier met hun respectievelijke ERP pakketten). Deelname aan dit project is nog mogelijk voor geïnteresseerde partijen, meer informatie is verkrijgbaar via Peter Laloli of John Blankendaal.
  

cto-club toeleveranciers bijeenkomst bkl in nuenen

Op 22 juni jl was BKL gastheer voor een bijeenkomst van de CTO-club voor Toeleveranciers. De deelnemers hebben een door BKL ingebracht onderwerp besproken. Met de opgedane ervaringen kan iedereen verder in het eigen bedrijf.
De volgende bijeenkomst staat gepland voor 28 september a.s. Informatie via John Blankendaal of Marty van de Ven

goedkeuring RAAK let's move it 

Afgelopen week is goedkeuring verleend voor het RAAK project Let's Move IT. Ambitie van het project is om verschillende fabricaten en typen mobiele robots (met elk hun eigen logistieke taken) beter met elkaar te laten communiceren en samenwerken. In het project wordt daartoe gewerkt aan integraal verkeersmanagement, modulaire interfaces en slimme gecombineerde omgevingsinterpretatie. Zo kunnen logistieke robots veilig, flexibel, robuust en adaptief opereren in een steeds veranderende productieomgeving in aanwezigheid van mensen.
Het project is een samenwerking van Fontys Hogescholen, Haagse Hogeschool en NHL en diverse MKB-bedrijven. Daarnaast zijn Brainport Industries en Metaalunie nauw betrokken.

raak mkb project (g)een moer aan

Het (G)een Moer Aan project richt zich op de inzet van een cobot om bout-moer verbindingen tot stand te brengen. Een belangrijk aspect hierbij is de (beleefde) veiligheid die de operator ervaart. Het afgelopen half jaar is er een studie gedaan naar de mogelijkheden voor het gebruik van detectiesensoren die op de robot geplaatst kunnen worden. Aan de hand van deze informatie kan de robot bijvoorbeeld besluiten zijn snelheid te minderen of te stoppen/te wachten. Er is een veelbelovend concept uitgekomen, welke gebruik maakt van photoelectric sensoren om de nabijheid van mensen en objecten te detecteren.


raak mkb binpicking

Er is het afgelopen half jaar bij Fontys o.a. gewerkt aan een demo (co)robotopstelling waarin producten allereerst met behulp van 3D vision “grofweg” gelokaliseerd en gepakt worden. Vervolgens worden de producten m.b.v. 2D-vision nauwkeurig gelokaliseerd en gecontroleerd (o.a. exacte positionering, tolerantiecontrole & defecten controleren).

Markt

MT Connect

Medizintechnik Holland stond met vijf leden op de MT-Connect in Neurenberg op 21 en 22 juni 2017. De MT-Connect is een initiatief van de Messe Neurenberg samen met de Duitse Clusters voor medische technologie Forum MedTech Pharma en Medical Valley uit Beieren en werd dit jaar voor het eerst georganiseerd. Naast de vertegenwoordiging door BKB Precision, Contour, MI-Partners, Sioux en Brainport Industries/Medizintechnik Holland in de collectieve stand van 60 m2, deelden Brainport Industries, Demcon en Sioux hun expertise in het congresprogramma op de beurs. Tijdens de exposantenavond (waar Nederland hoofdsponsor van was) werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Brainport Industries en Forum MedTech Pharma voor de versterking van de toekomstige samenwerking. Meer informatie vindt u via deze link

mechatronica summer school Cluster M&A 

Het Cluster Mechatronik & Automation in Beieren organiseert van 13 tot 15 september 2017 de internationale ‘Mechatronik Summer School’ in Augsburg. Het thema is productieoptimalisering door digitalisering. Het programma bestaat uit een mix van wetenschappelijke bijdragen, groepsactiviteiten, business games en bedrijfsbezoeken bij mechatronicabedrijven uit de regio. Voor bedrijven van Brainport Industries een uitgelezen kans om internationaal ervaring, nieuwe inzichten en contacten op te doen. Meer informatie en aanmelding.

matchmaking in stuttgart en neurenberg

De leden van Medizintechnik Holland hebben gezamenlijk de organisatie van een exclusief matchmakingevent iop 26 en 27 september 2017 opgepakt. Deze matchmaking zal in samenwerking met onze Duitse samenwerkingspartners worden georganiseerd en is (vooreerst) voorbehouden aan de leden van Medizintechnik Holland. Hiervoor worden Duitse bedrijven rondom de steden Stuttgart en Neurenberg uitgenodigd om op één dag diverse gesprekken met de Nederlandse toeleveranciers te voeren. Doelstelling is het vinden van potentiele businesspartners op een strategische, effectieve en efficiënte manier.
 

Brainport Industries Campus

In het jaarbeeld van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) staat een mooi verhaal over de totstandkoming van de Brainport Industries Campus

bezoek optence leden in leipzig en aken en herbsttagung

Het contact met het Duitse optische netwerk OPTENCE heeft geleid tot de uitnodiging voor een tegenbezoek van leden van Brainport Industries en DSPE aan leden van OPTENCE in Leipzig en Aken en de mogelijkheid tot deelname aan de OPTENCE Herbsttagung van 25 t/m 27 september a.s. Meer informatie en aanmelding via deze link.

eu pv sec

Heeft u interesse in deelname aan het Nederlandse paviljoen op de EU PV SEC, die gehouden wordt van 25 t/m 28 september a.s. in de RAI in Amsterdam, meldt u dan snel aan via deze link. Deelname kosten zijn verlaagd tot 995,00 per deelnemer.
In het Holland Paviljoen is ruimte voor individuele bedrijfspresentaties van deelnemers. Deelnemers kunnen tevens gebruik maken van een ruime collectieve Holland Lounge waar zij bezoekers en gasten koffie en thee kunnen aanbieden, en rustig met elkaar in gesprek kunnen gaan.

laatste plaatsen semicon europa

Overweegt u deel te nemen aan Semicon Europa die gehouden wordt van 14 t/m 17 november in München in hal B1 in het Nederlandse paviljoen, meldt u dan snel aan via deze link. Deelnemers zijn o.a. BKB Precision, DEMCON, LouwersHanique en TEGEMA. Er zijn op dit moment nog 2 plaatsen beschikbaar. 

Mens
William Pijnenburg Award

nominaties william pijnenburg award

Tijdens de ledenvergadering van het Brainport Industries College op 15 juni zijn de genomineerden bekend gemaakt voor de William Pijnenburg Award. Het zijn:
- BLW Kunststoffen uit Nuenen,
- KMWE uit Eindhoven en
- Prodrive Technologies uit Son.
Wij feliciteren hen van harte met hun nominatie. De winnaar van de William Pijnenburg Award wordt bekendgemaakt tijdens het jaarcongres van Brainport Industries op donderdag 12 oktober a.s

Leerling presenteert eindwerkstuk
tijdens BI College Ledenvergadering

het BI College scoort goed bij leden en leerlingen!

De afgelopen periode heeft het Brainport Industries College diverse enquêtes afgenomen bij haar leden, leerlingen, praktijkopleiders, docenten en de aanwezigen bij de activiteiten zoals de Tech Events. Hoge scores! Daar zijn we blij mee.
Op de leden vergadering van het BI College is hierover een terugkoppeling gegeven en hebben leerlingen hun eind werkstukken gepresenteerd.Meer lezen? Kijk dan in de College Update van juli 2017.

nieuws van teclab

Nieuwe opleidingen: regelmatig ontvangt Teclab een verzoek om een opleidingsvraag in te vullen op een specifiek technisch vakgebied. Afgelopen jaar heeft Teclab i.s.m. het Mikrocentrum de opleiding gereedschap maken met medewerking van een groot aantal bedrijven succesvol ingevuld. Onlangs kregen we het verzoek om een zelfde initiatief te starten voor slijptechniek. Heeft u voor uw medewerkers interesse in deze of andere opleidingen, neem dan contact op met Hans van Brussel of Ton van Weert. Gastdocenten: bij Teclab wordt veel gebruik gemaakt van gastdocenten.Om deze personen te bedanken voor hun inspanningen, is afgelopen jaar gestart met een “bedankavond” in de vorm van een informele culinaire BBQ. Dit jaar wordt dit initiatief voortgezet op 13 september 2017 bij cafe ‘t Lempke. De gastdocenten zijn hiervoor reeds uitgenodigd. Ook via dit medium willen wij de gastdocenten hartelijk danken voor hun inbreng, want zonder hen kan Teclab nooit de kwaliteit bieden die we nu mede dankzij deze mensen waarmaken.

fontys cursus 'design for am'

Het Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM) heeft de samenwerking gezocht met The High Tech Institute en zij bieden een driedaagse cursus Design for Additive Manufacturing aan.
Bij deze cursus worden ontwerp en realisatie van industrieel 3D-printen direct met elkaar verweven. De cursus vindt plaats in het 3D-printing lab in Eindhoven op 13, 14 en 15 december 2017. Meer informatie

Agenda

Datum & Locatie Bijeenkomst Rol Informatie
13-15-09-2017, Augsburg
Mechatronica Summer School cluster M&A
Partner
20-09-2017, Eindhoven
Bedrijfsbezoek Holst Centre
Getting-to-Know
25-27-09-2017, Leipzig/Aken
OPTENCE bedrijfsbezoeken Leipzig en Aken en Herbsttagung
Partner
25-28-09-2017
EU PV SEC
28-09-2017
CTO-Club voor Toeleveranciers
04/05-10-2017
Workshop Outsourcing Development & Life Cycle Management
12-10-2017, Eindhoven
Ledenbijeenkomst en Jaarcongres
23-26-10-2017, Aken
DSPE Optics Week
Partner
14-17-11-2017, Munchen
Semicon Europe
15/16-11-2017, Veldhoven
Precisiebeurs
22-11-2017
Uitreiking Ir. Noordhofprijs
23-11-2017
DISCA '17, Link Magazine
28-11-2017, Winterswijk
Bedrijfsbezoek Contour
Getting-to-Know
Brainport Industries - Your high tech open supply chain
Copyright © 2017 Brainport Industries