Copy
In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de ontwikkelingen van Brainport Industries.
UPDATE - Brainport Industries
› Maart 2016
John Blankendaal

Lustrum Brainport Industries
 

De wens uit 2007 om de hightech Supply Chain in Nederland in kaart te brengen én te professionaliseren heeft 5 jaar geleden, 3 maart 2011, geleid tot de oprichting van de Brainport Industries Coöperatie. Met inmiddels 90 aangesloten bedrijven  werken we daarin samen in projecten om jeugd te interesseren en op te leiden in de techniek, om samen nieuwe technologieën te ontwikkelen en om samen nieuwe markten te ontginnen.  
 
De doelstelling om de hightech Supply Chain in Nederland volwassener en professioneler te maken is zeker gelukt. De wens om samen met collega bedrijven flinke stappen te zetten op de gebieden mens, technologie en markt hebben geleid tot succesvolle projecten als het Brainport Industries College en het Teclab, voor de opleiding van de toekomstige generatie vaklieden, de samenwerking op het gebied van 3D printen in het Addlab en de ontginning van de Duitse Medtech markt via Medizintechnik Holland. En nog vele andere projecten die zonder uw hulp en ondersteuning niet tot stand zouden zijn gekomen.
 
We kijken met trots terug op alle gezamenlijk bereikte resultaten. Echter we kijken vooral ook vooruit naar wat er nog te doen is. De hightech wereld verandert snel en alleen met grote wendbaarheid én het doorzetten van innovaties bij onze leden kunnen wij als Nederlandse toeleverketen in deze hightech wereld aan de top blijven. Dat is nodig voor het behoud van deze belangrijke, toegevoegde waarde brengende industrie in Nederland. En voor het behoud van de 9000 medewerkers die bij de Brainport Industries leden werken. Die elke dag weer knappe staaltjes van techniek laten zien. Staaltjes van techniek die een bijdrage leveren aan de oplossingen van de maatschappelijke uitdagingen. Het zijn die staaltjes van knappe techniek die ons eigenlijk het meeste trots maken!
Vol vertrouwen kijken we uit naar de komende vijf jaar om samen met u onze ambities te realiseren.
 

John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries

Terugblik bedrijfsbezoek DEMCON

Op 10 maart j.l. waren we te gast bij ons lid DEMCON in Enschede. Ruim 40 deelnemers werden namens Demcon welkom geheten door directeur Dennis Schipper die vervolgens het stokje overdroeg aan zijn Business Unit Managers HenkJan van de Pol en Vincent Heijmer. Zij vertelden niet alleen over de markten waarin ze actief zijn, maar ook de over de complexheid van hun projecten. Daarna kregen we een rondleiding en na afloop was er een gezellig samenzijn en netwerkborrel. We kregen veel positieve reacties van de deelnemers en namens hen bedanken wij Dennis en zijn team voor de gastvrijheid en ontvangst. Het volgende bedrijfsbezoek staat gepland voor 23 juni bij de firma Lenze in 's-Hertogenbosch.

Technologie

Fieldlab de digitale fabriek

Het doel van dit fieldlab is om alle partijen in de high-tech supply chain naadloos op elkaar aan te sluiten, zodat data rondom orders, planningen en techniek snel gedeeld kunnen worden en dat iedereen tijdig over de juiste informatie kan beschikken.Kennisinstellingen, softwareleveranciers en maakbedrijven werken samen aan een slimme genetwerkte toeleverketen. Lees meer...
. 

'GEEN MOER AAN'

Er is goedkeuring verleend voor het Raak project 'Geen Moer aan' dat door Fontys samen met Brainport Industries, Hogeschool Utrecht en Avans is ingediend samen met 10 bedrijven. Het project richt zich op het gerobotiseerd monteren en aandraaien van bouten en moeren in assemblies. Het project levert daarmee naar verwachting een bijdrage aan het efficiënter inzetten van medewerkers in productie omdat routinewerk kan worden geautomatiseerd met behulp van kennis uit dit project. Info John Blankendaal.
  

Innovatie Programma

De Brainport Industries Campus is de beoogde nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie waar bedrijfsgebouwen met gedeelde faciliteiten, een glazen atrium met horeca en paviljoens voor onderwijs, fieldlabs, showrooms, pilot productie en technologische innovaties ingericht gaan worden. Eind mei / begin juni zal de innovatie agenda gepresenteerd worden. Lees meer ... 
 


 

Productization of Supply companies

Op donderdag 24 maart 2016 is de whitepaper 'Productization of supply companies' gepresenteerd tijdens de High Tech Systems Conferentie. Naar aanleiding hiervan organiseren we een ontbijtsessie op vrijdag 22 april van 08:00 - 10:00 uur in Eindhoven. U kunt de whitepaper hier downloaden. Aanmelden voor deze ontbijtsessie kan via deze link. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor degenen die hun medewerking hebben verleend aan deze whitepaper en leden van Brainport Industries.
 

afsluiting IPC AMT

Op 16 februari 2016 hebben de deelnemers aan het IPC 3D-printen/Additive Manufacturing de laatste hand gelegd aan de innovaties. Een aantal projecten heeft een succesvol resultaat waarmee de markt al bediend wordt; anderen hebben een niet geringe start kunnen maken met de innovatie en – in veel gevallen – een prototype op kunnen leveren. Daarnaast is er kennis vergaard over het gedrag van verschillende te printen materialen – klei, kunststof, metaal en natuurlijke vezels.
Later dit jaar zullen de resultaten in breder verband gepresenteerd worden.

Martin van den Brink gala diner

Op donderdag 26 mei a.s. wordt tijdens een gala diner in het Evoluon voor de tweede keer de Martin van den Brink Award uitgereikt. De volgende bedrijven doen mee: TNO, VDL ETG, ASML, High Tech Campus, Hittech Group, DEMCON, Brainport Industries, Sioux, DSPE, Holland Innovative, Mikrocentrum, TMC, Settels Savenije Group of Companies, MI-Partners, Van Berlo, TU/e, TU Delft en TU Twente. Aan de tafel van Brainport Industries doen TSG Group, MTA, Lameco, NTS-Group en Frencken Europe mee. Heeft u interesse om ook mee te doen met ofwel een tafel of een of meerdere stoelen aan de tafel van Brainport Industries, meld u dan snel via Jolanda Leenhouts.

Markt


 

voortgang medizintechnik Holland 

De 12 deelnemende bedrijven van het op 1 oktober 2015 ondertekende convenant in het kader van het 'Partners for International Business' hebben de afgelopen tijd bepaald niet stilgezeten. Besloten is om de werktitel 'IntoMedBizz' om te dopen naar 'Medizintechnik Holland' en de propositie verder te laden. Op meerdere beurzen en tijdens diverse bijeenkomsten waren leden actief:
- METAV van 23 t/m 28 februari in Dusseldorf
- Medtech Summit in Stuttgart op 24 februari in Stuttgart
- W3+ Fair in Wetzlar op 2 en 3 maart
- Ontvangst journalistendelegatie op 4 maart
- MicroTec Sudwest Clusterconferentie op 14 en 15 maart

De komende periode staan de volgende activiteiten gepland:
- Koninklijke Missie 12 t/m 14 april. Dan wordt tevens de derde samenwerkingsovereenkomst met Medical Mountains ondertekend.
- Hannover Messe 25 t/m 29 april
- Koningsdag in Stuttgart op 2 mei
- MedTech Summit in Nurnberg op 15 en 16 juni 
Meer informatie vindt u via deze link.

hannover Messe 2016

Van 25 t/m 29 april 2016 vindt de Hannover Messe 2016 plaats, de grootste industriële vakbeurs ter wereld. Met de Verenigde Staten als partnerland belooft dit een interessante editie te worden.
Evenals in de voorgaande jaren staan Holland Innovative, Koninklijke Metaalunie, Mikrocentrum, NEVAT en Brainport Industries in samenwerking met Hannover Consultancy en de ministeries van Economische- en Buitenlandse zaken in hal 4 met een groot aantal Nederlandse toeleveranciers, Er wordt hard gewerkt aan het programma voor deze week. Wij nodigen u van harte uit om ons te komen bezoeken. Gratis toegangskaarten zijn te verkrijgen via de link in onderstaande banner.

Mens
Tech Events bij AAE en BLW


 

Brainport Industries College

Dit kwartaal hebben de activiteiten van het Brainport Industries College team in het kader gestaan van voorlichting en werving van kandidaat leerlingen via banenmarkten, gastlessen, Tech Events, Technasium opdrachten en een Vacature café.
We zijn heel blij u te melden dat goedkeuring is verleend voor het sectorplan, waar het BI College voor het opzetten van een Techpool meelift op de regionale aanvraag voor het arbeidsmarkt programma “Aan de slag”.We doen dit samen met Randstad Techniek.
Op dit moment zijn er meer dan 125 BBL vacatures gemeld door de leden. De aanmeldingen van potentiële leerlingen loopt goed en nadert de 100.Op dit moment hebben we al weer ruim 50 intake gesprekken gehad in de eerste ronde en worden de gegevens van deze intakes begin april verstuurd naar die bedrijven waar wij een match zien.
Meer info vindt u in de College Update van 23 maart.
 

Eyecatcher Technishow 
 

Teclab

Het Teclab organiseert op 21 april a.s. het seminar "Criteria voor een perfect product"
Samen met Cadmes en van Hoorn Carbide heeft Teclab een eyecatcher gemaakt voor de Technishow 2016: een frees van 200 mm rond met een lengte van 600 mm.
Van een klant van Teclab komt de vraag of we op locatie een groep van ongeveer 10 personen kunnen opleiden voor het BBL 4 verspaningstechnoloog. Een uitdagende vraag waar we zeker een voorstel voor gaan maken op korte termijn.
Teclab heeft de intentieverklaring voor vestiging op de Brainport Industries Campus ondertekend.
 

Fontys CoE HTSM

Fontys is gestart met een nieuwe Minor Adaptive Robotics waarin nu 14 studenten deel nemen. Bij een volgende start in september 2016 kunnen ook bedrijven deelnemen
ROS voor Engineers: Fontys heeft een korte cursus ontwikkeld om ontwerpers in de machinebouw vertrouwd te maken met ROS (Robot Operating system). 
Tijdens de HTSC programmaraad bijeenkomst op 15 maart bij Frencken Europe hebben NXP en de BOM zich aangesloten bij het convenant wat afgelopen jaar is gesloten met Brainport Industries, High Tech NL, ASML, VDL-ETG, Vanderlande, Fokker Landing Gear, DIFFER, TU/e en Summa College.
 

Kennisdelingsbijeenkomst Ziekteverzuim

Op donderdag 3 maart 2016 werd een bijeenkomst georganiseerd over de gewijzigde ziektewet speciaal voor mensen die zich met dit onderwerp bezighouden bij onze leden. Lisa Meijer van HTR Rubber & Foam was zowel gastvrouw als gespreksleider, samen met Lars van der Hoorn van van der Hoorn Buigtechniek. Er werd kort stilgestaan bij de wettelijke kaders. Vervolgens werden drie praktijkcases besproken. Daarna werden praktijkcases van 2 aanwezige bedrijven besproken. De deelnemers waren unaniem positief over de openheid van de discussies, de bereidheid om kennis te delen en collega's van andere bedrijven te ontmoeten die met hetzelfde onderwerp te maken hebben.
Bert Verschoor, Manager HRM DEMCON: "Op 3 maart jl. was vanuit Brainport een meeting georganiseerd over de praktische toepassing van de gewijzigde ziektewet. Goed om met collega’s uit het werkveld te praten over de ´do’s and dont’s'. Ik heb een paar zaken gehoord die mijn aanpak hebben verbeterd!"

Een volgende bijeenkomst over 'duurzame inzetbaarheid' wordt voorbereid voor het volgende kwartaal. Heeft u interesse om hieraan mee te werken, dan kunt contact opnemen met Jolanda Leenhouts.
 

Dutch Technology Week 2016

Van 23 t/m 28 mei 2016 wordt voor de vijfde keer de Dutch Technology Week georganiseerd. Een week vol met activiteiten om met name de jeugd te laten zien en ervaren hoe gaaf techniek is. Brainport Industries is als gouden partner actief betrokken bij de activiteiten die gedurende de week georganiseerd worden. Diverse leden doen actief mee met de activiteiten die tijdens deze week georganiseerd worden zoals de High Tech Ontdekkings Route op zaterdag 28 mei met hotspots in Helmond (bij AAE) en de Automotive Campus, op de High Tech Campus in Eindhoven en in Hapert, bedrijfsbezoeken  tijdens de VO-dag op dinsdag 25 mei, het Martin van den Brink gala diner op donderdag 27 mei, BOOSTIQ op vrijdag 27 mei, enz. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Leenhouts.
 

Frans Huijbregts tijdens zijn speech  

Leerlingen proberen een opdracht
te scoren 

Geslaagd Technasium netwerkevent

Op vrijdag 29 januari 2016 organiseerden zes Technasium scholen uit het netwerk Brabant-Oost een Technasium Netwerkbijeenkomst in het Evoluon waar leerlingen van 4 HAVO en 4/5 VWO op zoek gingen naar een uitdagende technische opdracht voor hun vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Ruim 35 bedrijven hadden 1 of meer opdrachten te vergeven aan 250 leerlingen, waarmee de leerlingen maximaal 16 weken aan de slag kunnen onder begeleiding van een docent O&O. Voordat de leerlingen aan de slag gingen, vertelde Frans Huijbregts, directeur en eigenaar van de Huijbregts Groep uit Helmond  op inspirerende wijze over zijn ervaringen als ondernemer 'Kijk jongens en meisjes; zo ziet een ondernemer eruit' en over zijn aanpak hoe succesvol te zijn in wat je doet  'Kan niet bestaat niet. Kan nu nog niet misschien wel. Ga ervoor, pak je kansen en toon initiatief!”. 

Agenda

Datum & Locatie Bijeenkomst Rol Informatie
07-04-2016, Eindhoven
Holland High Tech Event
14-04-2016
Girlsday
12/14-04-2016, Beieren
Handelsmissie Beieren, Duitsland
Deelnemer namens Brainport Industries en Medizintechnik Holland
25/29-04-2016, Hannover
Hannover Messe 2016
Deelnemer / mede organisator
23/28-05-2016
Dutch Technology Week
Gouden Sponsor en deelnemer
15/16-06-2016, Nürnberg
Medtech Summit
Deelnemer namens  Brainport Industries en Medizintechnik Holland
23-06-2016, 's-Hertogenbosch
Bedrijfsbezoek firma LENZE
Brainport Industries - Your high tech open supply chain
Copyright © 2016 Brainport Industries