Nieuwsbrief Art.1 Midden Nederland / September 2016
Niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie

THEMABIJEENKOMST BANENMARKT JONGEREN


Woensdag 15 september organiseert Art.1 MN in samenwerking met FNV, CNV, Actieplan Jeugdwerkloosheid en het Leerwerkloket Utrecht een bijeenkomst waarin jongeren en werkgevers elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn meer dan 200 vacatures beschikbaar en er worden workshops georganiseerd. Meld je aan!

lees meer>

COLLEGE MENSENRECHTEN: CLIËNTEN ART.1 MN GEDISCRIMINEERD


Twee cliënten van Art.1 MN zijn in het gelijk gesteld toen wij hun zaken voorlegden aan het College voor de Rechten van de Mens. Één cliënt werd voor haar stage gevraagd of zij bereid was haar hoofddoek af te doen, de andere cliënt werd voor een functie afgewezen vanwege zijn Marokkaanse afkomst.

lees meer>

SPANNINGEN TUSSEN GROEPEN MENSEN VAN TURKSE AFKOMST


Art.1 MN maakt zich zorgen over de spanningen in Nederland tussen groepen mensen van Turkse afkomst. Wilt u advies over uw mogelijkheden na een belediging of bedreiging, dan kunt u bij ons terecht.

lees meer>

'OUDERE WERKNEMERS VAKER ONTSLAGEN BIJ DOORSTART'


Aanpassingen aan de Wet werk en zekerheid (Wwz) zorgen ervoor dat werknemers met meer opgebouwde jaren bij een doorstart duurder zijn om mee te nemen. Het kan zijn dat bij ontslagen om die reden sprake is van indirecte leeftijdsdiscriminatie.

lees meer>

“ALLEN DIE ZICH IN NEDERLAND BEVINDEN, WORDEN IN GELIJKE GEVALLEN GELIJK BEHANDELD. DISCRIMINATIE WEGENS GODSDIENST, LEVENSOVERTUIGING, POLITIEKE GEZINDHEID, RAS, GESLACHT OF OP WELKE GROND DAN OOK, IS NIET TOEGESTAAN.”

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN EN DIENSTEN DANKZIJ VN-VERDRAG


Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is nu van kracht. Openbare gebouwen zoals horeca, winkels en zorginstellingen moeten werken aan hun toegankelijkheid en online overheidsdiensten moeten bruikbaar zijn voor mensen met een beperking.

lees meer>

UTRECHTSE HEUVELRUG EERSTE DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE


Alzheimer Nederland test gemeenten op dementievriendelijkheid. Gemeente Utrechtse Heuvelrug was als eerste aan de beurt en heeft de test doorstaan!

lees meer>
MELD DISCRIMINATIE

AGENDA

15/09/2016 Themabijeenkomst banenmarkt jongeren
08/10/2016 Aangenaam Amersfoort
VRAAG TRAINING AAN

VACATURES

Stagiair(e) communicatie
 
Art.1 Midden Nederland | Kaap Hoorndreef 42 | 3563 AV Utrecht 
info@art1middennederland.nl | 030-232 86 66

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden

Copyright © 2016 Art.1 Midden Nederland
Nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp