Copy
Pensum veckorapport
Se detta mail i din webbläsare
Veckans Investeringskommentar
Måndag 10 juli 2017

Under de senaste veckorna har obligationsräntorna börjat stiga i stora delar av västvärlden. Hur kan detta påverka aktie-, valuta- och räntemarknaderna om uppgången fortsätter?

Orsaken till ökningen är stigande förväntningar att styrräntorna ska höjas, särskilt i euroområdet och i USA, med anledning av ljusare tillväxtutsikter. Amerikanska ISM-index steg till sin högsta nivå på tre år, inköpschefsindex för industrin i euroområdet nådde 57,4, den högsta nivån sedan april 2011 och även tyska Ifo-index nådde en rekordnivå förra veckan. Den globala ekonomiska återhämtningen ser med andra ord ut att vara intakt.

I protokollet från FED-mötet i juni betonade FED att nedåtrisken för tillväxtutsikterna minskat avsevärt och att fallet i kärninflationen bedöms vara av tillfällig natur. Det FED i praktiken gjorde var att justera till en tidigare tidpunkt när amerikanska inflationen skall nå målet på 2%. På den här sidan av Atlanten sade Europeiska centralbanken ECB att de är komfortabla med tillväxtutsikterna. I protokollet från det senaste ECB-mötet skriver centralbankschef Mario Draghi att alla tecken pekar på "förstärkning och utvidgning av uppgången i euroområdet", och att "perioden med låg inflation anses vara tillfällig."

Det finns anledning att förvänta sig att ECB kommer att trappa ned obligationsköpen i början av nästa år. En komplett åtstramning genom att avsluta obligationsköpen, skära ned balansen och väsentligt öka styrräntan ligger dock långt fram i tiden, eftersom det fortfarande finns betydande outnyttjad kapacitet på arbetsmarknaden i Europa. För euroområdet som helhet är arbetslösheten alltjämt 3,2% högre än i början av finanskrisen 2008, och hela 6,7% högre om vi exkluderar Tyskland. Och när ECB börjar att öka räntorna finns det få anledningar att förvänta sig tidigare nivåer, eftersom "neutral ränta" nu är klart lägre än tidigare, bland annat till följd av demografiska förhållanden och mindre potential till skuldökning (eller rättare sagt ett fortsatt behov av skuldnedsättning).

Eftersom belöningen för att ta risk i obligationer idag är relativt låg (kreditspreaden har minskat betydligt under de senaste åren) kommer inte en räntehöjning kunna kompenseras med särskilt mer spreadingång, som hade varit naturligt vid bättre ekonomiska utsikter. Det finns därför anledning att vara särskilt försiktig med statsobligationer och obligationer med hög kreditvärdighet. Lägre "neutral ränta" i euroområdet, högre arbetslöshet och svagare inflationsimpulser än i USA innebär att vi tror att dollarn kommer att bli starkare nästa år än i dag och vi rekommenderar att "gå long" USDEUR.

På aktiemarknaden kommer en eventuell räntehöjning troligtvis mestadels påverka räntekänsliga sektorer som fastigheter, infrastruktur och andra med långa kassaflöden. Men högt prissatta aktier kan också komma under press eftersom diskonteringsräntan av framtida kassaflöden kommer att öka.

Aktieutvecklingen förra veckan: Oslobörsen föll 0,3%, och är upp 1,9% hittills i år. Stockholmsbörsen steg 0,4%, och är upp 8,3% hittills i år. USA steg 0,1%, Europa steg 0,2%, Japan föll 0,5%, Kina föll 0,3%, Indien steg 1,4%, Ryssland steg 2,2%, och Brasilien föll 0,8%. Världsindex föll 0,2% (+11,1% hittills i år), tillväxtmarknadsindex föll 0,2% och frontier-index steg 0,1%. Alla siffror rapporterades i lokala valutor, förutom globala index som rapporterades i USD.
Kurslista
Finanskalender
Vecka 28
Måndag
Japan: Handelsbalans
Kina: KPI/PPI
Norge: KPI/PPI
Sverige: AKU ledighet
Tisdag
Onsdag
Euro: Industriproduktion 
Torsdag
Kina: Handelsbalans
Sverige: KPI
USA: PMI tjänster
Fredag
Japan: Industriproduktion
USA: KPI, Industriproduktion, Detaljhandel
Stockholm
Kungsträdgårdsgatan 18
Box 7121
103 87 Stockholm
+46 8 41 00 65 00

Hitta hit

Luxembourg
41 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
+352 27 04 25 22

Hitta hit
Oslo
Ramstadsletta 17
1363 Høvik
+47 23 89 68 44

Hitta hit

Fredrikstad
(representationskontor)
Storgaten 3
1607 Fredrikstad
+47 23 89 68 44

Hitta hit 
Pensum Group är ett bolag med fokus inom kapitalförvaltning och försäkringsförmedling. Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Fredrikstad och Luxemburg. Pensum Kapitalförvaltning erbjuder högkvalitativ rådgivning, diskretionära förvaltningstjänster och riktade private equity-erbjudanden till entreprenörer/företagare och kapitalstarka privatpersoner. Vår målsättning är att tillhandahålla den högsta servicenivån på marknaden. Vi agerar under tillsyn av CSSF (Luxembourg), Finansinspektionen (Sverige) och Finanstilsynet (Norge).
Ansvarsbegränsning,
Informationen härrör från källor som Pensum bedömer vara tillförlitliga. Pensum garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från Pensum, om inte Pensum uttryckligen meddelar att så är fallet.Användning av informationen sker på mottagarens egen risk. Pensum ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av informationen.

Vill du ändra hur du får dessa e-postmeddelanden?
Du kan
uppdatera dina inställningar eller avsluta din prenumeration