Copy
Pensum veckorapport
Se detta mail i din webbläsare
Veckans Investeringskommentar
Måndag 3 juli 2017

Efter att ha kommit halvvägs in på 2017 är det dags att summera halvåret.  
 
Det blev ett starkt första halvår för aktiemarknaderna med en uppgång på 11,5% för globala aktier (MSCI ACWI). Tillväxtmarknaderna gjorde det ännu bättre med en uppgång på 17%, vilket är något före «frontier» marknaderna med 15,9%. Alltså ett halvår långt över det historiska genomsnittet. Men det finns naturligtvis vissa marknader som utmärker sig både positivt och negativt. I "förlorar"-kategorin finner vi flera energitunga aktiemarknader som Norge med en ökning på marginella 2,2% och Ryssland med en nedgång på 15,8%, men även Pakistan med -5% och Israel med -2,5% föll. Vinnarna hittills i år är Turkiet med en uppgång på 28,5%, Polen med 18,1%, Sydkorea med 18% och Indien med 17,3%.Sektormässigt blev IT vinnaren med en ökning på 17,7%, följt av Private Equity med +16,7% och Hälsovård med +16%. Energisektorn föll 9,7%, tyngd av en svag utveckling i oljepriset. 

I råvarumarknaden var det särskilt energi som utmärkte sig negativt, med en nedgång på 13,9% för brentolja och 27,1% för naturgas. Bland industrimetaller gick aluminium upp 11,4%, medan koppar steg 7%. För ädelmetaller var det ett positivt halvår, med en ökning i guldpriset på 7,7% och silver med 4%, medan vinnaren i kategorin blev palladium som steg 23,7%. 

På räntemarknaden var ränteskillnaden den viktigaste drivkraften för ett starkt halvår för obligationsfonderna. 10-års räntor hade en blandad utveckling med de amerikanska räntorna ned från 2,45% till 2,30%, norska räntorna var oförändrade vid 1,66% och stigande räntor i exempelvis Sverige från 0,55% till 0,65%, Tyskland från  0,21% till 0,47% och Japan från 0,04% till 0,08%.

Från Pensums fondfokuslista hittar vi många europeiska och tillväxtmarknadsfonder på toppen av vinnarlistan. Allra bäst har året börjat för Carnegie Indienfond med +17,9%, Fidelity Iberia med +16,8%, JPMorgan China med +16,7%, Pine Bridge Japan Small Cap med +14,5% och Holberg Rurik med 13,7%. Längst ned ligger East Capital Ryssland med -12,5%, Norron Select med -3,4% och Sector Sigma Nordic med -1,9%.

Obligationsfonderna har i allmänhet haft ett starkt halvår med Holberg Kredit med +4,08% följt av Muzinich Global High Yield med +3,7%, Pareto Global Corporate Bond med +3,1% och Muzinich Asia Credit med +2,9%.

Aktieutvecklingen förra veckan: Oslobörsen steg 0,8%, och är upp 2,2% hittills i år. Stockholmsbörsen föll 2,9%, och är upp 7,9% hittills i år. USA föll 0,6%, Europa föll 1,9%, Japan föll 0,4%, Kina steg 1,2%, Indien föll 0,7%, Ryssland steg 1,3%, och Brasilien steg 2,8%. Världsindex steg 0,1% (+11,5% hittills i år), tillväxtmarknadsindex steg 0,4% och frontier-index steg 0,6%. Alla siffror rapporterades i lokala valutor, förutom globala index som rapporterades i USD.
 
Kurslista
Finanskalender
Vecka 27
Måndag
Japan: PMI industri, 
Konsumentförtroende 
Kina: PMI industri
Sverige: PMI industri
Norge: PMI industri
Euro: PMI industri
USA: PMI industri,
ISM index

 
Tisdag
Sverige: Räntemöte
Onsdag
Japan: PMI tjänster
Kina: PMI tjänster
Sverige: PMI tjänster
Industriproduktion
Euro: PMI tjänster
Detaljhandel 
USA: Industriorder varaktiga konsumtionsvaro

 
Torsdag
USA: PMI tjänster
Fredag
Japan: Ledande Index
Norge: Industri-produktion
USA: Arbetsmarknads-rapport

 
Stockholm
Kungsträdgårdsgatan 18
Box 7121
103 87 Stockholm
+46 8 41 00 65 00

Hitta hit

Luxembourg
41 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
+352 27 04 25 22

Hitta hit
Oslo
Ramstadsletta 17
1363 Høvik
+47 23 89 68 44

Hitta hit

Fredrikstad
(representationskontor)
Storgaten 3
1607 Fredrikstad
+47 23 89 68 44

Hitta hit 
Pensum Group är ett bolag med fokus inom kapitalförvaltning och försäkringsförmedling. Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Fredrikstad och Luxemburg. Pensum Kapitalförvaltning erbjuder högkvalitativ rådgivning, diskretionära förvaltningstjänster och riktade private equity-erbjudanden till entreprenörer/företagare och kapitalstarka privatpersoner. Vår målsättning är att tillhandahålla den högsta servicenivån på marknaden. Vi agerar under tillsyn av CSSF (Luxembourg), Finansinspektionen (Sverige) och Finanstilsynet (Norge).
Ansvarsbegränsning,
Informationen härrör från källor som Pensum bedömer vara tillförlitliga. Pensum garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från Pensum, om inte Pensum uttryckligen meddelar att så är fallet.Användning av informationen sker på mottagarens egen risk. Pensum ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av informationen.

Vill du ändra hur du får dessa e-postmeddelanden?
Du kan
uppdatera dina inställningar eller avsluta din prenumeration