Copy
Pensum veckorapport
Se detta mail i din webbläsare
Veckans Investeringskommentar
Måndag 29 maj 2017
 

OPEC höll sitt planerade möte i Wien i förra veckan. Inför mötet så pekade mycket till att "alla var ombord", vilket innebar att alla var eniga om förlängning av produktionsneddragningar på 1,2 miljoner fat per dag av OPEC länderna och 0,6 miljoner fat utanför OPEC-länderna. Frågan som alla främst undrade om var längden på förlängningen, som tillslut planerades till mars 2018. Några marknader hade förmodligen också spekulerat ännu större nedskärningar i produktionen, då oljepriset omedelbart föll efter mötet. Vi lägger till att de amerikanska oljelagren sjönk 4,4 miljoner fat förra veckan, vilket är den 7: e veckan i rad, som resulterar i en ackumulerad nedgång under perioden till 19,2 miljoner fat. Lagren är nu "endast" 7 miljoner fat högre än samma tid förra året, men hela 108 miljoner fat över genomsnittet för samma vecka de senaste fem åren.

Terroristattacken i Manchester efter Ariana Grandes konsert förra måndagen dödade minst 22 personer och skadade över 100. De finansiella marknaderna, både globalt och brittiska, påverkades lite. Brittiska aktier steg i dagarna efter, och varken pundet och brittiska räntor ändrades betydligt. Den amerikanska kreditmarknaden forskningsinstitut Moodys nedgraderade sin rating på den kinesiska statsskulden, på grund av oro för hög tillväxt i skuldsättningen och bristen på ekonomiska reformer. Detta kommer att göra det dyrare för Kina att låna pengar. Som väntat gick Kina ut och ifrågasatte starkt Moodys betyg, och anser att de överdriver de ekonomiska problem och underskattar möjligheten att genomföra reformer. Kina var fortfarande bland de marknader med bäst utveckling förra veckan.

Reviderade tal för ekonomisk tillväxt i USA reviderades från den ursprungliga 0,7% till 1,2% under det första kvartalet. För andra kvartalet verkar förväntan att vara cirka 3%. Vi tar också med att stämningen bland tyska företag är mer optimistiska sedan Ifo-institutet började mäta stämningen bland tyska företagsledare 1991. Maj-index slutade på 114,6, en ökning från 113 i april. Det är särskilt inom byggsektorn där optimism är stark, vilket styrks av en rapport som visar en tydlig ökning av byggaktiviteten under det första kvartalet.

Euron har stärkts kraftigt i år på grund av optimism om ökad tillväxt i Europa. Ändå verkar den första räntehöjningen att ligga långt fram i tiden för Europeiska centralbanken. Räntemarknaden prissätter in 45 basispunkter ränteökning i USA under de kommande 12 månaderna, som i våra ögon verkar för låg. Den upprevidering av tillväxten under det första kvartalet och en stark arbetsmarknad gör det mycket troligt att Fed kommer att höja räntan redan vid mötet den 14 juli. På terminsmarknaden så prissätts det nu in till 84% chans att det kommer bli 25 punkters räntehöjning. Det kan därför finnas skäl att förbereda sig för en liten dollar-comeback senare i år.

Aktieutvecklingen förra veckan: Oslobörsen sjönk 0,6%, och är upp 5,1% hittills i år. Stockholmsbörsen steg 0,7% och upp 9,8% i år. USA ökade 1,5%, Europa slutade oförändrad, Japan ökade 0,5%, Kina steg 2,3%, Indien ökade 1,9%, Ryssland sjönk 1,0% och Brasilien ökade 2,4%. Världsindex steg 1,1% (+ 10,8% YTD), tillväxtmarknadsindex steg 1,1% och Frontierindex steg 1,5%. Alla siffror är i lokala valutor, exklusive globala indexen som är i USD.

Kurslista
Finanskalender
Vecka 22
Måndag
Sverige: Handelsbalansen
Tisdag
Japan:   Sysselsättning, Detaljhandel
Norge:   Detaljhandel

 
Onsdag
Japan:   Industriprodution
Kina:    PMI industri, PMI tjänster
Euro:    KPI, Sysselsättning
USA:    Chicago PMI

 
Torsdag
Japan:     PMI industri
Norge:    PMI industri
Sverige:    PMI industri
Euro:    PMI industri    
USA:    PMI industri

 
Fredag
Norge:    NAV ledighet
USA:  
Arbetsmarknadsrapporten, Handelsbalansen

 
Stockholm
Kungsträdgårdsgatan 18
Box 7121
103 87 Stockholm
+46 8 41 00 65 00

Hitta hit

Luxembourg
41 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
+352 27 04 25 22

Hitta hit
Oslo
Ramstadsletta 17
1363 Høvik
+47 23 89 68 44

Hitta hit

Fredrikstad
(representationskontor)
Storgaten 3
1607 Fredrikstad
+47 23 89 68 44

Hitta hit 
Pensum Group är ett bolag med fokus inom kapitalförvaltning och försäkringsförmedling. Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Fredrikstad och Luxemburg. Pensum Kapitalförvaltning erbjuder högkvalitativ rådgivning, diskretionära förvaltningstjänster och riktade private equity-erbjudanden till entreprenörer/företagare och kapitalstarka privatpersoner. Vår målsättning är att tillhandahålla den högsta servicenivån på marknaden. Vi agerar under tillsyn av CSSF (Luxembourg), Finansinspektionen (Sverige) och Finanstilsynet (Norge).
Ansvarsbegränsning,
Informationen härrör från källor som Pensum bedömer vara tillförlitliga. Pensum garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från Pensum, om inte Pensum uttryckligen meddelar att så är fallet.Användning av informationen sker på mottagarens egen risk. Pensum ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av informationen.

Vill du ändra hur du får dessa e-postmeddelanden?
Du kan
uppdatera dina inställningar eller avsluta din prenumeration