Copy
Pensum veckorapport
Se detta mail i din webbläsare
Veckans Investeringskommentar
Måndag 19 juni 2017

Det blev en svag vecka för norska och svenska aktier, och en blandad bild internationellt sett. Efter veckans fall på Oslobörsen är nu index upp endast 1,9% sedan årsskiftet och får se sig slaget av de allra flesta räntefonderna. Återigen är det oljepriset som sätter negativ prägel på energitunga börser, något som återspeglas tydligt på Moskvabörsen som förra veckan föll 3,5% och som nu har sjunkit 18,6% i år.

Veckan dominerades av centralbanksmöten. Amerikanska FED höjde, som 100% av analytikerna hade förutspått, styrräntan med 25 baspunkter – den andra ökningen i år. Japan behöll räntan på rekordlåga -0,10%. Även Storbritannien behöll räntan oförändrad på 0,25%, men här fanns det tecken på oenighet i räntesättningskommittén, där 5 röstade för oförändrad ränta och 3 ville höja räntan med 0,25%. Aktiemarknaden svarade på oenigheten med en nedgång på 2,1% för FTSE 250, den värsta börsdagen sedan Brexit-folkomröstningen förra sommaren. 

Inflationen i USA sjönk igen i maj, för tredje månaden i följd, till 1,9%, och är därmed i en tydligt fallande trend, något som innebär att investerarna är långt ifrån säkra på ytterligare räntehöjningar i år. Detaljhandeln föll med 0,3% - den största nedgången på över ett år. I en undersökning av räntemarknaden beräknar CME Group att nästa räntehöjning troligen sker i mars nästa år, medan centralbanken själv menar att de kommer höja räntan en gång till innan årets slut. 

Det kommer ständigt nya bevis för stora förändringar i riktning mot renare energiproduktion. BPs årliga energistatistik visar att den nedgående trenden för kol fortsätter, och siffrorna är häpnadsväckande. Den globala produktionen av kol minskade med hela 6,2 procent under 2016. I Kina föll kolproduktionen med 7,9% och i USA med 19%. Kol utgör fortsatt 28,1% av världens totala energiförbrukning, medan förnybar energi utgör 3,2%. Tillväxten av förnybar energi var 14,1% i fjol, varav Kina stod för 40% av ökningen. Vad som verkligen är spännande är att både vind- och solkraft i somliga regioner och projekt nu är lönsamma utan någon form av subventioner. Kostnaden för att installera solcellsanläggningar har minskat med nästan 70% på bara några år, och i fjol tecknades exempelvis ett avtal i Abu Dhabi på 0,0244 dollar (20 öre) per kilowattimme. Bara under 2016 byggdes 50% mer solenergi världen över jämfört med föregående år, eftersom solenergi på stor skala redan är billigare än nya gas-, kol- och kärnkraftverk, säger James Watson på Solar Power Europa. 

Medan det ser ljusare ut för sol- och vindkraft både kostnads- och miljömässigt, så för oljeproducenterna strider på flera fronter. OPECs senaste oljemarknadsrapport visar en produktionsökning på 336 000 fat per dag under maj, något som undergräver tron på att OPEC ska lyckas balansera oljepriset. Brentolja föll dryga 2% till 47,27 dollar per fat. 

Aktieutvecklingen förra veckan: Oslobörsen föll 1,2%, och är upp 1,9% hittills i år. Stockholmsbörsen föll 0,7%, och är upp 9,8% hittills i år. USA slutade oförändrad, Europa föll 0,7%, Japan föll 0,4%, Kina föll 1,6%, Indien föll 0,7%, Ryssland föll 3,5%, och Brasilien föll 0,8%. Världsindex föll 0,5% (+11,1% hittills i år), tillväxtmarknadsindex steg 0,2% och frontier-index föll 0,9%. Alla siffror rapporterades i lokala valutor, förutom globala index som rapporterades i USD.
Kurslista
Finanskalender
Vecka 25
Måndag
Japan: 
Handelsbalansen
Kina:    
Fastighetspriser maj

 
Tisdag
Sverige:    
Arbetslöshet
Onsdag
Norge:     
AKU arbetslöshet
Sverige:    
SCB konjunkturbarometer

 
Torsdag
Norge:     
Räntemöte
Euro:    
Konsumentförtroende

 
Fredag
Japan:    
PMI industri
Euro:    
PMI industri
PMI tjänster
USA:    
PMI Markit    
    
Stockholm
Kungsträdgårdsgatan 18
Box 7121
103 87 Stockholm
+46 8 41 00 65 00

Hitta hit

Luxembourg
41 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
+352 27 04 25 22

Hitta hit
Oslo
Ramstadsletta 17
1363 Høvik
+47 23 89 68 44

Hitta hit

Fredrikstad
(representationskontor)
Storgaten 3
1607 Fredrikstad
+47 23 89 68 44

Hitta hit 
Pensum Group är ett bolag med fokus inom kapitalförvaltning och försäkringsförmedling. Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Fredrikstad och Luxemburg. Pensum Kapitalförvaltning erbjuder högkvalitativ rådgivning, diskretionära förvaltningstjänster och riktade private equity-erbjudanden till entreprenörer/företagare och kapitalstarka privatpersoner. Vår målsättning är att tillhandahålla den högsta servicenivån på marknaden. Vi agerar under tillsyn av CSSF (Luxembourg), Finansinspektionen (Sverige) och Finanstilsynet (Norge).
Ansvarsbegränsning,
Informationen härrör från källor som Pensum bedömer vara tillförlitliga. Pensum garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från Pensum, om inte Pensum uttryckligen meddelar att så är fallet.Användning av informationen sker på mottagarens egen risk. Pensum ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av informationen.

Vill du ändra hur du får dessa e-postmeddelanden?
Du kan
uppdatera dina inställningar eller avsluta din prenumeration