Copy
Pensum veckorapport
Se detta mail i din webbläsare
Veckans Investeringskommentar
Måndag 3 april 2017
 

Storbritanniens premiärminister Theresa May startade förra onsdagen en process som inget annat land har gått igenom; att lämna EU. En process som är svår nog att förstå hur man genomför och ännu svårare att förutsäga konsekvenserna av. Trots att börserna ogillar osäkerhet så avslutade det brittiska FTSE 100 index endast marginellt ned på veckan. Naturligtvis bör det understrykas att händelsen var allmänt känd och redan diskonterad i marknaden.  Amerikanska konsumenter verkar vara på gott humör just nu, vilket är viktigt eftersom konsumenterna väger tungt för den amerikanska ekonomin. Synen på den egna ekonomin rapporterades i mars till  index 125,6, vilket är upp från redan höga 116.1 månaden före och den högsta nivån sedan år 2000. Från oljemarknaden i USA så rapporterades det att det finns ett ökande antal borriggar i produktionen av skifferolja . Sedan sommaren förra året så har antalet aktiva riggar ökat från 404 till 809 och det var en ökning med 20 st bara förra veckan. Detta bidrar till en stark produktionstillväxt och "äter upp" en stor del av effekten av vårens produktionsnedskärningar från OPEC och partnerländerna. Oljepriset steg med cirka 2,5 dollar under veckan, inklusive en långsammare tillväxt i oljelagren än väntat. Federal Reserve har i sina prognoser indikerat ytterligare två räntehöjningar under 2017, utöver den som genomfördes i mars. Förra veckan så hävdade två av medlemmarna i Feds räntekommitté, Eric Rosengren och John Williams, att de inte kan utesluta att det kan behövas mer än tre räntehöjningar i år.

Arbetslösheten i Japan sjönk i mars till 2,8% (från 3,0% i februari) vilket är den lägsta nivån sedan 1994. Japansk ekonomi bygger till stor del på export och den svaga valutan yenen bidrar till att förbättra de japanska företagens konkurrenskraft. I februari så ökade exporten med 11,2% jämfört med föregående månad, medans industriproduktionen ökade med 4,8% förra året (en ökning från 3,7% föregående månad).
Efter att inflationen i euroområdet har ökat stadigt under en lång tid så har trenden vänt nu i mars. På årsbasis så faller inflationen från 2,0% till 1,5%. Kärninflationen faller på motsvarande sätt från 0,9% till 0,7%. Detta är den första nedgången på 10 månader. Minskningen förklaras till stor del av nedgången i oljepriserna, både via det senaste fallet, men även via den årliga effekten i förhållande till det låga oljepris som var i början av förra året.

I Norge så ökade detaljhandeln med 1 % i februari mot förväntade 0,2%. Efter två positiva månader i rad så är det skönt att se att den stora nedgången i december enbart var tillfällig. Öppet arbetslösa (NAV siffror) slutade på 2,9%, jämfört med 3,2% för ett år sedan. Om man ska vara säker på att finna arbete i Norge så är utbildningssektorn ett bra tips. Här ligger arbetslösheten på låga  0,7%. Spelföretagen i Sverige fick en ny studie presenterad för sig som tyder på att skattesatsen  kommer att höjas till 18% av vinsten, vilket innebär en avsevärd ökning av skatten eftersom många spelbolag enbart har betalat 5,9% i skatt. Trots detta så togs förslaget emot väl eftersom industrin hade fruktat ännu högre beskattning. Även fastighetsbolagen fick information om nya förslag avseende skatteförändringar. Förändringen innebär att fastigheter som säljs ska beskattas direkt även om de ägs via ett företag. Den föreslagna ändringen väntas minska volymen av transaktioner i fastighetssektorn och ge lägre värderingar för ett flertal fastighetsbolag.

Aktieutvecklingen under förra veckan: Oslobörsen föll med 0,8% och är upp med 0,6% hittills i år. Stockholmsbörsen steg med 0,9% och är upp med 5,3% i år. USA ökade med 0,8%, Europa ökade med 1,4%, Japan sjönk med 1,3%, Kina sjönk med 1,0%, Indien ökade med 0,7% och Ryssland föll med 1,4%. Världsindex steg med 0,5% (+ 6,8% YTD), tillväxtmarknader föll med 0,5%. Alla siffror rapporteras i lokala valutor förutom globala index som rapporteras i USD.

Kurslista
Finanskalender
Vecka 14
Måndag
Japan: Tankan-rapporter
Nikkei PMI industri
Kina: Caixin PMI industri
Sverige: PMI industri
Euro: Markit PMI industri Arbetsmarknad
USA: ISM PMI industri
Tisdag
Euro: Detaljhandel
USA: Handelsbalans Industri
Norge: PMI industri

 
Onsdag
Japan: Markit PMI tjänster
Kuroda håller tal
Sverige: Industriproduktion PMI tjänster
Euro: Markit PMI tjänster
USA: Markit PMI tjänster

 
Torsdag
Kina: Trump-Xi Jinping möte
Caixin PMI tjänster

 
Fredag
Norge: Industriproduktion
USA: Arbetsmarknad, rapport för mars

 
Stockholm
Kungsträdgårdsgatan 18
Box 7121
103 87 Stockholm
+46 8 41 00 65 00

Hitta hit

Luxembourg
41 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
+352 27 04 25 22

Hitta hit
Oslo
Ramstadsletta 17
1363 Høvik
+47 23 89 68 44

Hitta hit

Fredrikstad
(representationskontor)
Storgaten 3
1607 Fredrikstad
+47 23 89 68 44

Hitta hit 
Pensum Group är ett bolag med fokus inom kapitalförvaltning och försäkringsförmedling. Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Fredrikstad och Luxemburg. Pensum Kapitalförvaltning erbjuder högkvalitativ rådgivning, diskretionära förvaltningstjänster och riktade private equity-erbjudanden till entreprenörer/företagare och kapitalstarka privatpersoner. Vår målsättning är att tillhandahålla den högsta servicenivån på marknaden. Vi agerar under tillsyn av CSSF (Luxembourg), Finansinspektionen (Sverige) och Finanstilsynet (Norge).
Ansvarsbegränsning,
Informationen härrör från källor som Pensum bedömer vara tillförlitliga. Pensum garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från Pensum, om inte Pensum uttryckligen meddelar att så är fallet.Användning av informationen sker på mottagarens egen risk. Pensum ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av informationen.

Vill du ändra hur du får dessa e-postmeddelanden?
Du kan
uppdatera dina inställningar eller avsluta din prenumeration