Copy
Pensum veckorapport
Se detta mail i din webbläsare
Veckans Investeringskommentar
Måndag 27 mars 2017
Under tisdagen förra veckan så föll den amerikanska S & P 500 index med mer än en procent vilket är den största nedgången sedan Donald Trump vann presidentvalet i november. Även om minskningen inte är större än vad man skulle kunna förvänta sig på daglig basis så är det intressant att ta en närmare titt på vad som låg bakom fallet. Det finansiella indexet bidrog med en nedgång på 2,87% vilket är den största nedgången sedan juni. Nedgången spädde på   förlusterna från veckan innan då centralbanken höjde räntan med 0,25%. Normalt så tjänar banker och finansbolag på högre räntor, men centralbanken var mindre aggressiv än vad som förväntades. Ett viktigt bidrag var också de tvivel som har börjat sprida sig om huruvida Trump administrationen har tillräckligt med stöd i kongressen för att genomföra reformerna, ta bort regler och att driva igenom sin efterlängtade skattestimulansplan.

I fredags ​​så såg vi exempel på detta när det skulle röstas på Trumps förslag om att ta bort sjukvårds lagen Affordable Care Act, mer känd som Obamacare. Röstningen visade på tydliga motsättningar som finns inom det republikanska partiet, motsägelser som också kan visas när viktigare frågor står på dagordningen i framtiden.

Den säsongsrensade arbetslösheten i Norge sjönk från 4,8% till 4,2% under perioden oktober 2016 till januari 2017. Minskningen är ungefär dubbelt så stor som förväntat. Nedgången fortsätter alltså som det gjorde i december, men återigen så är förklaringen att arbetskraften faller kraftigt, denna gång med 6000 personer. Trots att den totala siffran visar en minskning av arbetslösheten, så är antalet sysselsatta nu 11.000 färre än det var i oktober förra året.

Den svenska aktiemarknadens favorit Fingerprint Cards föll på Stockholmsbörsen efter det att bolaget drog tillbaka löftet om sin första utdelning till aktieägarna. Utsikterna för bolaget har förvärrats betydligt under de senaste månaderna och företaget avstår nu från att guida om utvecklingen för resten av 2017. Aktien föll 28% under den gångna veckan, och är därmed ned med hela 70% sedan toppnoteringen i december 2015.
I det något sura marknadsklimatet förra veckan så steg guldpriset med 2,5% och drog med sig guld och gruv aktier aktierna uppåt. Samtidigt så fortsatte den amerikanska 10-årsräntan att sjunka och avslutade veckan på en nivå om ca 2,4%, vilket är en minskning från 2,5% veckan innan. Dessa räntesänkningar bidrog positivt till utvecklingen av räntefonder under förra veckan.
London blev återigen drabbat av terrorism. Fyra människor dödades och omkring 50 skadades i ett IS-attentat där en person körde på fotgängare på Westminster Bridge. Händelsen hade ingen nämnvärd inverkan på aktiemarknaden. Tidigare så skulle den typen av händelser skapa större korrigeringar på aktiemarknaden men det verkar som om aktiemarknaden blivit mer immun mot den typen av händelser.
Den här veckan så startar Theresa May den formella processen avseende utträde ur EU. Det är planlagt två år till förhandlingarna.

Det skotska parlamentet kommer att rösta med en önskan om att Skottland ska avskiljas från Storbritannien.

Aktie utvecklingen förra veckan: Oslo Börsen föll med 1,5% och är upp 1,4% hittills i år. Stockholmsbörsen föll med 0,6% och är upp 4,4% hittills i år. USA sjönk med 1,4%, Europa minskade 0,5%, Japan sjönk 1,3%, Kina ökade 1,3%, Indien sjönk 0,8% och Ryssland ökade med 1,8%. Världsindex föll 0,8% (+ 6,3% YTD), tillväxtmarknaderna steg med 0,9%. Alla siffror rapporteras i lokala valutor förutom globala index som rapporteras i USD.
Kurslista
Finanskalender
Vecka 13
Måndag

 
Tisdag
Sverige:
Detaljhandel
Handelsbalans
USA: Konsument-förtroende
Onsdag
Sverige:   Konsumentförtroende
Konjunkturindikator
USA: Husförsäljning
Torsdag
Norge: Detaljhandel
Euro:
Konsumentförtroende
Ekonomiförtroende
USA: BNP, Q4
Fredag
Japan: KPI
Industriproduktion
Arbetslöshet
Kina:        
PMI industri
Norge:    
NAV ledighet
Kredit indikator
Euro:KPI
USA:  
Personlig intäkt
Personlig konsumtion
Stockholm
Kungsträdgårdsgatan 18
Box 7121
103 87 Stockholm
+46 8 41 00 65 00

Hitta hit

Luxembourg
41 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
+352 27 04 25 22

Hitta hit
Oslo
Ramstadsletta 17
1363 Høvik
+47 23 89 68 44

Hitta hit

Fredrikstad
(representationskontor)
Storgaten 3
1607 Fredrikstad
+47 23 89 68 44

Hitta hit 
Pensum Group är ett bolag med fokus inom kapitalförvaltning och försäkringsförmedling. Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Fredrikstad och Luxemburg. Pensum Kapitalförvaltning erbjuder högkvalitativ rådgivning, diskretionära förvaltningstjänster och riktade private equity-erbjudanden till entreprenörer/företagare och kapitalstarka privatpersoner. Vår målsättning är att tillhandahålla den högsta servicenivån på marknaden. Vi agerar under tillsyn av CSSF (Luxembourg), Finansinspektionen (Sverige) och Finanstilsynet (Norge).
Ansvarsbegränsning,
Informationen härrör från källor som Pensum bedömer vara tillförlitliga. Pensum garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från Pensum, om inte Pensum uttryckligen meddelar att så är fallet.Användning av informationen sker på mottagarens egen risk. Pensum ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av informationen.

Vill du ändra hur du får dessa e-postmeddelanden?
Du kan
uppdatera dina inställningar eller avsluta din prenumeration