Copy
NIEUWSBRIEF DIAGNOSTIEK BRABANT
28 maart 2017
Bekijk hier de webversie voor optimale weergave
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief editie maart. Wij komen graag naar uw praktijk om onze producten en diensten toe te lichten. Heeft u hier interesse in? Neem dan contact met ons op.

De volgenden onderwerpen komen aan bod:
- Nascholing huisartsen 20 maart jl.
- Missende informatie bij microbiologische aanvragen 
- Einde COPD spreekuur op DB locatie Lage Witsie baan
- Urinepotjes met vacutainersysteem
- Klanttevredenheidsonderzoek binnenkort
- Wat doen we voor onze patiënten? 
 

Nascholing huisartsen 20 maart jl.

Op 20 maart jl. vond de interactieve nascholing plaats op locatie DB aan de Ringbaan Zuid. 
Tijdens deze avond gingen we samen met een viertal sprekers in op onderwerpen als SOA, bevolkingsonderzoek nieuwe stijl en de rol van HPV.
Sprekers van deze interactieve nascholingen waren, Marieke Smink (Gynaecoloog ETZ), Masja van de Pas (GGD arts, seksuele gezondheid) , Jean-Luc Murk (arts-microbioloog ETZ) en Ad Stokmans (SeksHAG huisarts).
Naar aanleiding van de discussie over aanvragen van diagnostiek, de terugkoppeling hiervan en het uitvoeren van e-swab is er afgesproken dat DB i.s.m. microbiologie nog een aantal zaken uitzoekt en dit terugkoppelt in de volgende nieuwsbrief. 

Missende informatie bij microbiologische aanvragen

Helaas krijgen we veel onvolledig ingevulde microbiologische en immunologische (swap, faces, urine etc.) aanvragen. Dit is erg vervelend. De validiteit van de uitslag kunnen we dan namelijk niet garanderen.
Bij de meeste onvolledige aanvragen missen we de afnamedatum en afnametijd van het materiaal. Het is van belang dat de patiënt hierover correct wordt ingelicht. Het verzoek dus om de patiënt te vragen de afnamedatum en afnametijd te vermelden. 

Einde COPD spreekuur op DB locatie Lage Witsiebaan

Uit recente evaluatie van onze spreekuren functieonderzoek is gebleken dat de vraag naar COPD onderzoek verricht door DB op de locatie Lage Witsie baan,  in 2016 verder is afgenomen.
Afgelopen jaren zien we dat veel huisartspraktijken een POH-er in dienst hebben die de COPD controle onderzoeken (spirometrie) zelf uitvoert in eigen praktijk.
Voor de patiënten is dit gunstiger omdat voor het longfunctieonderzoek uitgevoerd door de POH-er, er geen eigen risico in rekening wordt gebracht en geheel vergoed wordt uit de basisverzekering. 
Het huidige spreekuur op de locatie Lage Witsiebaan voldoet dan ook niet meer aan de behoefte van de huisartspraktijk. Dit heeft geleid tot het besluit om het COPD functieonderzoek op deze locatie in deze vorm te beëindigen met ingang van heden.
Voor longfunctieonderzoek kunt u/uw patiënten uiteraard nog wel terecht bij de functieonderzoek afdelingen van de diverse ziekenhuislocaties.

Urinepotjes met vacutainersysteem

Vanaf halverwege maart worden de urinepotjes met de blauwe deksels vervangen voor de urinepotjes met het vacutainersysteem in de deksel. Dit is veilig, prettig en snel in gebruik. Met de nieuwe urinepotjes lopen medewerkers minder risico in contact te komen met urine. 
Deze potjes worden voortaan ook door klantencontact centrum DB uitgegeven als urinepotjes besteld worden door de huisartspraktijk.
De potjes kunnen niet hergebruikt worden omdat in de opzuignaald altijd urineresten achterblijven, die contaminatie geven. Dit is belangrijk te vermelden aan de cliënt bij uitgeven van de potjes. We verzoeken vriendelijk uw medewerking. De medewerker bloedafname zal dit ook steeds benadrukken en uitleggen aan de cliënt. Zij geven de cliënt meteen een schoon, nieuw urinepotje mee terug. 

Klanttevredenheidsonderzoek binnenkort

Binnenkort ontvangt u het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek van DB. U ontvangt de enquête via een envelop van de DB koerier. U kunt de ingevulde enquête retour sturen met de bijgeleverde retourenvelop of u kunt deze aan de koerier terug geven. U kunt er ook voor kiezen de enquête online in te vullen. 

Wat doen we voor onze patiënten?

DB streeft voor u en voor onze patiënten naar een kwalitatief goede dienstverlening. Aan de hand van een aantal prestatie-indicatoren meten wij wat er goed en minder goed gaat. Denk bijvoorbeeld aan de wachttijden op de prikpost, onze telefonische bereikbaarheid of de doorlooptijden van bloedafname.
Een aantal resultaten op een rijtje van het 4e kwartaal in 2016:
-  95,8% van de bloedafnames was binnen 4 uur binnen op het KCHL.
Doel is 90%.
-  65,7% van alle patiënten werd binnen 15 minuten geprikt. Doel is 80%. Wij bekijken momenteel hoe we het percentage van de huidige meting kunnen verbeteren.
-  99,9% van alle bloedafnames is de eerste keer gelukt.
-  76% van alle binnenkomende telefoontjes werden direct aangenomen.
Doel is dat 80% van de binnenkomende lijnen direct opgenomen wordt zonder dat de klant in de wachtrij komt.
Facebook
LinkedIn