Copy
UITNODIGING | INVITATION

View in browser
Van Eyck
Multiform institute
for fine art, design
and reflection

Symposium Sustainability in the Arts
MORE THAN DOUBLE GLAZING
Donderdag 11 december 2014


De Jan van Eyck Academie nodigt u uit voor:

MORE THAN DOUBLE GLAZING - een inspirerend en internationaal symposium over de innoverende mogelijkheden en kansen van duurzaam handelen in de kunsten in Het Nieuwe Instituut Rotterdam op 11 december van 13.00 - 17.00 uur.

Gedreven sprekers en founders van gerenommeerde instellingen als Julie's Bicycle (Alison Tickell) en Cape Farewell (David Buckland) zullen ingaan op de vraag hoe de kunstwereld op haar eigen manier bij kan dragen aan een meer ecologisch verantwoorde wereld. De bijzonder projecten die zij hebben opgezet, het beleid van hun instellingen en de voorbeeldfunctie die daarvan - wereldwijd - uit gaat, zullen uitvoerig aan de orde komen. Ian Rimington van The Arts Council England zal laten zien hoe dat heeft geleid tot het inzetten van beleidsstimuli voor aanvragers bij The Arts Council. Kunstenaars als Arne Hendriks, Yeb Wiersma en Miek Zwamborn zullen vertellen over hun eigen praktijk en welke rol duurzaamheid daarin speelt. Guy Gypens van het Kaaitheater in Brussel en coördinator van Imagine 2020  zal de vernieuwende kracht van duurzaamheid binnen zijn theater en de producties toelichten en Harmen van der Hoek gaat in op de leidende rol van duurzaamheid voor het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Moderator is Tracy Metz.

Het volledige programma is hier te vinden

U kunt u inschrijven door een mail te sturen naar: register@janvaneyck.nl

Het symposium is georganiseerd door de Jan van Eyck Academie Maastricht en vindt plaats binnen de context van de tentoonstelling en nominaties voor The New Material Award in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Het Nieuwe Instituut biedt de mogelijkheid om aan te schuiven voor een maaltijd in Het Nieuwe Café om 18.00 uur. U dient uiterlijk 2 dagen vooraf te reserveren.

Om 20.00 uur begint het avondprogramma Material Night: New materials, new values? georganiseerd door Het Nieuwe Instituut dat zal gaan over de betekenis van hedendaagse materiaalexperimenten, gemodereerd door ontwerper en criticus Sophie Krier. De avond richt zich op de veranderende waarden, die worden geadresseerd - en getest - door o.a. genomineerden van de New Material Award 2014.

De Jan van Eyck Academie is partner van het door de Europese Unie gesteunde project Green Art Lab Alliance (GALA). GALA wordt gecoördineerd door DutchCulture|TransArtists en is een samenwerkingsproject van in totaal 19 internationale partners.

MORE THAN DOUBLE GLAZING kwam mede tot stand door intensieve gesprekken
met DutchCulture | TransArtists (Maria Tuerlings en Mareile Zuber), Stroom Den Haag (Arno van Roosmalen), BNO Amsterdam (Femke Glas) en Het Nieuwe Instituut Rotterdam (Christine Vroom).

 Symposium Sustainability in the Arts
MORE THAN DOUBLE GLAZING
Thursday 11 december 2014The Jan van Eyck Academie invites you to:
 
MORE THAN DOUBLE GLAZING – an inspiring international symposium about the innovative opportunities and chances that come with sustainable conduct in the arts at Het Nieuwe Instituut Rotterdam, 11 December from 13:00 - 17:00.
 
Committed speakers and founders of renowned institutes such as Julie's Bicycle (Alison Tickell) and Cape Farewell (David Buckland) will deal with the issue of how the art world can contribute in its own way to a more ecological world. The remarkable projects that these institutes have set up, their policies and the examples they have set across the globe will be discussed in great detail. Ian Rimington of The Arts Council England will show how a sustainable attitude has led the institute to apply stimuli and encourage applicants to endorse the policy of sustainability. Artists Arne Hendriks, Yeb Wiersma and Miek Zwamborn will talk about their practices and the role that sustainability plays in them. Guy Gypens of the Kaaitheater in Brussels and coordinator of Imagine 2020 will explain the innovative power of durability in the theatre and its productions. Harmen van der Hoek will expound on the prominence of durability in the programme of Leeuwarden Cultural Capital 2018. Moderator is Tracy Metz.

The full programme can be consulted here
 
Assure yourself a seat by sending an email to: register@janvaneyck.nl
 
The symposium is organised by the Jan van Eyck Academie Maastricht and takes place as part of The New Material Award exhibition and prize at Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Het Nieuwe Instituut offers the opportunity to enjoy a meal at Het Nieuwe Café,at 18:00. Reservations are required and should be made no later than two days in advance.

20:00 sees the start of the evening programme Material Night: New materials, new values? An evening organised by Het Nieuwe Instituut that explores the economical, environmental, social and cultural implications of current material experiments, in order to grasp how choices made in the design process influence our value systems. Moderated by designer and critic Sophie Krier, the evening will focus on the shifting values, which are addressed - and tested - by, amongst others, nominees of the New Material Award 2014.

The Jan van Eyck Academie is partner in Green Art Lab Alliance (GALA) a project funded by the European Union. GALA is coordinated by DutchCulture|TransArtists and is a collaborative project of in total 19 international partners.

MORE THAN DOUBLE GLAZING is realised through intensive conversations with DutchCulture | TransArtists (Maria Tuerlings and Mareile Zuber), Stroom Den Haag (Arno van Roosmalen), BNO Amsterdam (Femke Glas) and Het Nieuwe Instituut Rotterdam (Christine Vroom).
 

 

 

Van Eyck
Academieplein 1
6211 KM Maastricht
t: +31 (0)43 350 37 37
e: info@janvaneyck.nl
www.janvaneyck.nl
Volg ons / Follow us:

Facebook
Twitter