Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Invert info

Tijd voor taart


Na een half jaar hard werken is het gelukt; in samenwerking met Invert Innovatie Management heeft CDC Complete tandzorg het ISO 9001 certificaat behaald. We vonden het dus tijd voor een mooie (en een heel lekkere) taart om dit te vieren. CDC neemt een bijzondere plaats in in de mondzorgsector en het was een grote uitdaging om deze kliniek met ruim 80 medewerkers binnen zo'n korte tijd klaar te stomen voor certificering. Mede dankzij de nauwe en prima samenwerking met de deskundige kwaliteitsmanager en de inzet van alle medewerkers kan de ISO-vlag uit. De certificerende instelling Kiwa was verantwoordelijk voor de externe audit. Het bewijs is geleverd dat de kliniek klaar is voor een nieuw tijdperk waarin verbetering in alle lagen van de bedrijfsvoering een constante is. CDC gefeliciteerd! We gaan er voor zorgen dat het certificaat behouden blijft en dat de kwaliteitsmentaliteit nog dieper doordringt in de manier van werken.
Praktijknieuws

Voorwaarden PTO


In de nieuwsbrief van mei 2016 was er al aandacht voor het patiëntenreview. Het review, ook wel afgekort met PTO in 'kwaliteitstaal, is één van de belangrijkste manieren om input te genereren voor kwaliteitsverbetering van zorgverlening binnen de praktijk. Om die verbetering daadwerkelijk te kunnen realiseren moet het verrichten van een PTO toch aan een aantal voorwaarden voldoen:
  1. Het lijkt logisch, maar toch wordt er in een praktijk niet altijd zo mee omgegaan; zie het onderzoek niet als een doel op zich en iets wat er nu eenmaal bij hoort in deze tijd. Het is een middel om gegevens te verzamelen die een start vormen voor verbetering. Met een PTO begint het werk pas.
  2. Eén is geen is het credo! Houd het niet bij één onderzoek, dan heeft het geen waarde. Juist bij de vervolgonderzoeken kan gemeten worden of er verbetering te zien is en of de acties die (als het goed is) genomen zijn naar aanleiding van het vorige onderzoeken effect hebben gehad.
  3. Draagvlak binnen de praktijk is heel belangrijk. "Kwaliteit maak je zelf maar niet alleen", een pakkende uitspraak van Frits Philips waarmee hij duidelijk maakte dat kwaliteit iets is wat je samen maakt. Zorg er dan ook voor dat het hele team bij het maken van die kwaliteit betrokken wordt en dus ook op de hoogte wordt gesteld van de resultaten van de onderzoeken. Gooi de resultaten eens in de groep tijdens een praktijkvergadering en ga eens samen bedenken hoe je ervoor kan zorgen dat die patiëntentevredenheid nog beter wordt. Dit bevordert ook weer de teamspirit.
  4. Terugkoppeling van de resultaten van een PTO is net zo belangrijk als het uitvoeren ervan. Je laat zien dat er echt wat met de resultaten gedaan wordt en mensen voelen zich dan serieus genomen. De kans is dan groot dat die patiënt ook weer van zich laat horen bij het volgende onderzoek. Plaats de resultaten op de website en/of in de wachtkamer zodat iedereen kan zien wat de score was.
  5. Maak het onderzoek persoonlijk door deze echt in naam te doen van de praktijk door de namen van de medewerkers erbij te zetten en te bedanken voor het meedoen namens het gehele team. Nog persoonlijker maakt u het als u een foto van het praktijkteam erbij plaatst.
  6. Houd het kort en bondig. Eén A4-tje dat makkelijk in te vullen is, is lang genoeg. Hoe korter hoe beter en hoe meer het uitnodigt tot het invullen van het PTO.  
Het is de uitdaging om iedere keer die lat een stukje hoger te leggen en dat doel dan ook met het hele team te bereiken. Als het dan weer lukt is dat een goede reden om dat te vieren en wie houdt er nu niet van een feestje? 

Leiderschap


In de nieuwe ISO 9001 normen is het een heel belangrijk onderdeel: leiderschap binnen de organisatie.

Als praktijkhouder moet u vaak meerdere functies vervullen en die zijn niet altijd even makkelijk te combineren. U bent praktijkhouder, tandarts, ondernemer en manager. U hebt misschien niet voor alle functies talent, zo kunt u bijvoorbeeld de managementtrol laten overnemen door een praktijkmanager, aan dit euvel is ook aandacht besteed in dit artikel geplaatst in de Dental INFO. 

Afijn, u kunt de functie van manager laten uitvoeren door een speciaal daarvoor aangenomen medewerker, het gaat erom dat iemand richting geeft en de grote lijnen in de gaten houdt en zorgt dat gestelde doelen bereikt worden, dit valt onder het begrip 'leiderschap'.  Goed leiderschap in de praktijk uit zich in:
  • Medewerkers geven wat ze nodig hebben om hun functie goed uit te oefenen en dit regelmatig inventariseren. (Past bijvoorbeeld de praktijkpolo nog of is deze toch een maatje te klein?). 
  • Toegankelijkheid, ben er voor de medewerkers als ze hulp nodig hebben. 
  • Helicopterview; wat is de missie, visie van de praktijk, waarom doen we dingen op een bepaalde manier en wat willen we ermee bereiken? 
  • Het delen van informatie, waardoor de betrokkenheid groter wordt, hoe staat het bijvoorbeeld met de verbouwingsplannen? 
Goed leiderschap uit zich in nog veel meer dingen, er zijn ook veel boeken over geschreven, zoals de klassieker 'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap' van Stephen R. Covey. Misschien een tip voor de kerstvakantie...
Meer publicaties
Blog: Wkkgz, wijzigingen 2016 en 2017 op een rij 
Het zal u niet ontgaan zijn dat u als zorgverlener ook moet voldoen aan de Wet kwaliteiten, klachten, geschillen zorg. Hierbij nog een keer de wijzigingen van 2016 en 2017 op een rij. 


Lees hier verder... 
Invert Innovatie Management wenst u heel fijne
kerstdagen toe en een succesvol en gezond 2017!!
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2016 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp