Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Invert info

KEM


Invert Innovatie Management vindt blikverbreding en ontwikkeling ook voor eigen bedrijfsvoering natuurlijk zeer belangrijk. Om deze reden was Invert aangenaam verrast door de uitnodiging om lid te worden van het Kennisplatform Ergonomie voor Mondzorg (KEM). Invert heeft zich eind 2016 aangesloten bij dit platform dat in 2015 is opgericht en is samengesteld uit deelnemers met verschillende expertises. De deelnemers hebben allemaal het gemeenschappelijke doel om vanuit een samenhang van deelgebieden van de ergonomie allerlei thema's uit te werken. Deze thema's hebben betrekking op alle activiteiten die van belang zijn bij het verlenen van mondzorg. Het gaat daarbij niet alleen om de werkhouding, wat vaak wordt aangenomen, maar het KEM onderscheidt de volgende vormen van ergonomie:
  • Sociaal-organisatorische
  • Cognitieve
  • Fysieke
  • Produktergonomie
Met het uitwerken van de thema's zal inzage worden gegeven in hoe men in de mondzorg een positieve invloed kan genereren op al deze vormen van ergonomie. De basis voor de focus op dit onderwerp vormt de toenemende regeldruk, tariefdaling en kostenstijging. 

Invert kijkt uit naar een een synergetische samenwerking en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het kennisplatform. 
Praktijknieuws

Informatiebeveiliging


Per 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken van kracht geworden, daar is ook aandacht aan besteed in de nieuwsbrief van maart 2016. Indien u niet voldoet aan deze wet kan dit u veel geld gaan kosten. Dit alles ter bescherming van de privacy en identiteit van de consument. Informatiebeveiliging en privacybescherming zijn daarom belangrijke thema's waar u als zorgaanbieder echt mee aan de slag moet, indien u op dit vlak nog geen maatregelen heeft genomen. Naast dat u als zorgverlener de nodige maatregelen treft, is het ook belangrijk dat uw 'digitale partners' ervoor zorgen dat zij veilig omgaan met hun en uw data. Een duidelijke en betrouwbare garantie dat uw partners in de digitale keten hun zaken goed voor elkaar hebben is een ISO 27001 certificering. Diverse IT-partners in de mondzorg hebben reeds dit certificaat of zijn druk mee bezig om dit te behalen. Zo is bekend dat bijvoorbeeld Infomedics reeds beschikt over het certificaat en dat Vertimart ook alle voorbereidingen treft voor certificering. Het advies is om ook eens na te gaan of uw IT-beheerder zijn zaken goed geregeld heeft, zo verkleint u het risico dat u in de 'digitale problemen' komt. 

Uit forensisch onderzoek verricht door internetsecurity-expert QFast blijkt dat een gemiddelde tandartspraktijk 7000 keer per dag heeft te maken met een gerichte aanval!!! Het feit dat de afgelopen tijd verschillende tandartsen de dupe zijn geworden van gijzeling van röntgenfoto's en patiëntendossiers is ook het pijnlijke bewijs van het feit dat cybercriminelen steeds vaker hun slag slaan. Het advies is dus om zelf aan de slag te gaan, voordat een cybercrimineel ook uw praktijk belaagt. In 2016 zijn er bijna 5500 datalekken gemeld, zoals weergegeven in dit nieuwsbericht. Voor tips en adviezen kunt u deze site van de politie en antivirusbedrijven raadplegen.  

Kwaliteit op maat


Kwaliteit is subjectief, één van de definities van kwaliteit is dan ook 'de mate van voldoening aan de norm van de klant'. Kwaliteit kan geborgd worden door onderling afspraken te vatten in richtlijnen en protocollen, maar soms moet daar vanaf geweken worden. Wanneer wijkt u af van de standaardkwaliteit en wanneer werkt u op maat? Dit zijn dilemma's waar u vast ook wel eens mee te maken heeft. U wilt immers het beste voor uw patiënt, maar dit strookt niet altijd met het leveren van de standaardkwaliteit. Het zijn vaak afwegingen waarbij waarden en risico's afgewogen moeten worden en soms moet de keuze nog snel gemaakt worden ook. Zo zijn er hulphonden opgeleid die angstige patiënten tijdens een tandartsbezoek kunnen steunen. Het bewijs is geleverd dat dit prima werkt, maar dit is natuurlijk in strijd met de WIP-richtlijnen. 

Hieruit blijkt ook weer dat kwaliteit niet in beton is gegoten, een gefundeerd motief om af te wijken van de standaard is dan voldoende om verantwoorde zorg te leveren. Een controlerende instantie zal de uitzondering op de regel dan ook tegen een ander licht houden (zie ook het artikel 'Waarom is niet dom' in de nieuwsbrief van oktober 2016). De voorwaarde voor het verlenen van zorg aan de angstige patiënt is de aanwezigheid van de hulphond en u hebt te maken met de plicht om zorg te verlenen. Dan is de keuze toch snel gemaakt? 
Juist in dit soort situaties maakt u het verschil met die collega die zich misschien wel star zou houden aan die hygiënerichtlijnen. Dit zijn situaties waarin u kunt laten zien dat u passie hebt voor uw vak door empathie en begrip te tonen voor die patiënt. Dit vertaalt zich zeker in een....., u raadt het al, meer dan tevreden patiënt
Meer publicaties
Artikel: Succesvol veranderen 

In deze maatschappij is verandering de enige constante lijkt het wel. Het zal u dan ook opgevallen zijn dat dit virus ook in de zorgsector heeft toegeslagen. Motief om te veranderen is altijd (of vaak) om te verbeteren. Maar veel verandertrajecten mislukken doordat ze niet goed worden geïmplementeerd. Hoe kunt u dit voorkomen? 

Lees hier verder...
Agenda
Congres praktijkmanager 2017
In een dierlijke omgeving wordt dit jaar wederom het congres voor de praktijkmanager georganiseerd. Om kennis te vergaren op gebieden waarmee de praktijkmanager veel te maken heeft, wordt aandacht besteed aan diverse thema's. Invert Innovatie Management verzorgt workshop 4 'Zet je tanden in kwaliteit' over kwaliteit met een snufje Lean.  

Datum:
 22 september 2017
Aanvang: 9:00 uur

Lokatie: Burgers' Zoo te Arnhem

Lees hier verder....
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2017 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp