Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Invert info

Nieuw!! Eerste hulp bij inspectiebezoek


Nu is het echt menens. De inspectie kan ook bij u morgen op de stoep staan. Maakt u zich zorgen hierover zoals vele van uw collega's en weet u niet goed hoe u dat aan moet aanpakken? In de nieuwsbrief van juli 2015 is reeds aandacht besteed aan wat belangrijk is bij een inspectiebezoek. Het houdt echter veel meer in dan dat. Geen nood...om u te helpen heeft Invert een nieuwe adviesdienst ontwikkeld: 'Eerste hulp bij inspectiebezoek' met name gericht op het toetsingskader van nu; radiologie. Wat houdt dat in?

1. Rondleiding praktijk
Tijdens een rondleiding van ongeveer een 1 uur in het praktijkgebouw, wordt gelet op de zaken die de aandacht hebben van de inspectie, in het bijzonder de röntgenruimte en de inrichting daarvan.
2. Documentencheck
Alle documenten die aanwezig zijn in de praktijk met betrekking tot het toetsingskader worden beoordeeld. Zo wordt bijvoorbeeld het KEW-dossier doorgelopen, de relevante protocollen en wordt stil gestaan bij de bekwaamheid van de uitvoerende medewerkers. Deze inventarisatie duurt ongeveer 1 uur.

3. Teamsessie
Tijdens een bijeenkomst van ongeveer 1 uur wordt stil gestaan bij een inspectiebezoek in algemene zin en het onderwerp radiologie. Er is ook aandacht voor wat je wel en juist niet moet doen als de inspectie komt en welke punten er naar voren zijn gekomen tijdens de rondleiding en de documentencheck. Dit is ook een moment om direct af te stemmen hoe de taakverdeling is bij een inspectiebezoek.

4. Rapport
Van het geheel wordt een rapport gemaakt met daarin alle bevindingen en aandachtspunten die vragen om actie. Naast de rapportage worden ook extra documenten verstrekt om de praktijk inspectieproof te maken zoals onder meer een sjabloon protocol Inspectiebezoek, checklist Inspectie en documenten om bekwaamheid van medewerkers te beheersen. Het rapport wordt afgegeven en toegelicht op de praktijk in een 1 uur durend vervolgbezoek.
 
Prijs
Uw investering bedraagt slechts
€ 755 (ex. btw en reiskosten) het bespaart u kopzorgen, tijd en wellicht een hoge boete. Indien u vóór 1 september gebruik maakt van deze dienst ontvangt u € 75 zomerkorting
Klik hier voor vrijblijvend contact
Praktijknieuws

Leren van meldingen


Het streven van de inspectie is dat steeds meer gegevens openbaar gemaakt worden zodat zorginstellingen kunnen leren van elkaar. Dit streven wordt onder meer gerealiseerd door de introductie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Conform deze wet moeten (bijna) incidenten, gemeld worden conform het systeem Veilig Incident Melden (VIM).

Het gaat hierbij om de volgende incidenten:
1. Een calamiteit moet binnen 3 dagen gemeld worden
2. Geweld binnen de zorgrelatie
3. Ontslag van een medewerker wegens disfunctioneren

Hoe gaat de inspectie daar mee om?
Indien er sprake is van ernstige gevaar grijpt de inspectie direct in, ook als een zorgorganisatie zich niet houdt aan wetten en regels omtrent klachtenbehandeling en als hetzelfde incident meerdere malen gemeld wordt. Meestal begeleidt de inspectie het inventarisatieproces van de zorgaanbieder, deze blijft zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. De melding wordt uitgebreid door de inspectie bekeken. Hoe heeft het incident kunnen gebeuren en welke (preventieve) maatregelen zijn genomen in dit kader? Indien er sprake is van, zoals de inspectie dat noemt, 'te weinig leervermogen en verbeterkracht' kan een maatregel opgelegd worden. Welke dat kunnen zijn staat beschreven in het IGZ-handhavingskader. Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen omtrent meldingen, wordt de stand van zaken jaarlijks gepubliceerd. De eerste publicatie betreft de nulmeting Wkkgz. Zo kan beoordeeld worden of er sprake is van een efficiënt leerproces door de jaren heen.

Hoe staat het met uw meldingen, leervermogen en verbeterkracht? 

Titelmisbruik orthodontist 


De titel 'orthodontist' is beschermd en voorbehouden aan de diegenen die ingeschreven staan in het specialistenregister RTS. Aan alle anderen in Nederland is het verboden deze titel te voeren. Bij titelmisbruik kan de inspectie direct een bestuurlijke boete opleggen vanaf 1 juli 2017. De tandartsen die orthodontie bedrijven, maar niet als orthodontist staan ingeschreven in het specialistenregister mogen zichzelf uitsluitend 'tandarts voor orthodontie' noemen. Deze vermelding moet overal doorgevoerd worden in alle vormen van publiciteit en promotie zoals website en briefpapier. 
Agenda
Congres praktijkmanager 2017
In een dierlijke omgeving wordt dit jaar wederom het congres voor de praktijkmanager georganiseerd. Om kennis te vergaren op gebieden waarmee de praktijkmanager veel te maken heeft, wordt aandacht besteed aan diverse thema's. Invert Innovatie Management verzorgt workshop 4 'Zet je tanden in kwaliteit' over kwaliteit met een snufje Lean.  

Datum:
 22 september 2017
Aanvang: 9:00 uur

Lokatie: Burgers' Zoo te Arnhem

Lees hier verder....
Tandartspraktijk op Orde
Invert Innovatie Management verzorgt in samenwerking met de KNMT Academy de opleiding Tandartspraktijk op Orde:
- Vertaling kwaliteitsbeleid van de KNMT 
- Handboek op basis van de ISO 9001 normen 
- Kwaliteits-, Leanmanagement en e-modules
- Ervaren gastsprekers van de KNMT
- 7 Workshops vanaf 28 september 2017
- Slechts plaats voor 7 praktijken!

Datum sneak preview:
 6 juli 2017
Aanvang: 19:00 uur

Lokatie: KNMT-kantoor 't Hart

Lees hier verder....
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2017 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp