Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Praktijknieuws

Praktijkambitie


Veel praktijken vinden het lastig, maar toch is het van cruciaal belang dat u er goed over nadenkt en het goed formuleert, uw praktijkambitie. Dit is het fundament van uw praktijk waarop de praktijk is gebouwd en indien goed geformuleerd staat als een huis. 

De ambitie wordt geformuleerd in de vorm van de missie, visie en kernwaarden maken het fundament compleet. Nog even de uitleg van de 3 termen:

1. Missie 
Het formuleren van de missie is de eerste stap die u zet om de praktijkambitie vorm te geven. Het is de reden waarom de praktijk bestaat, wat had u als praktijkhouder voor idealen om uw praktijk op te richten? Goed geformuleerd, geeft het weer wat u voor uw patiënten wilt betekenen en waarin uw praktijk zich onderscheidt van andere. Een goede missie is minstens 5 jaar de basis.
Een voorbeeld: 'Een stralende en gezonde glimlach voor iedereen'.
2. Visie
Middels een visie vertaalt u de wijze waarop u de missie wilt bereiken, hoe u deze in (uw) praktijk brengt.
Een voorbeeld: 'Bij ons staat de patiënt centraal. Door preventie, goede voorlichting en met het gebruik van de meest geavanceerde apparatuur zorgen wij samen met u voor een glimlach waarmee u voor de dag kunt komen'.  

3. Kernwaardes
Dit zijn de waardes die weerspiegelen hoe u met uw patiënten omgaat, waar ze op kunnen rekenen en welke sfeer er heerst in uw praktijk .
Voorbeelden van goede kernwaardes: respect, openheid en betrouwbaarheid

Als dit huis eenmaal staat kunt u op basis daarvan uw plannen maken. De praktijkambitie moet wel gedragen worden door alle medewerkers en u zult deze om de paar jaar eens tegen het licht moeten houden. Tijden veranderen en als het goed is ontwikkelt uw praktijk zich ook. U kunt de ambitie op uw website plaatsen. Tip: vraag eens aan een patiënt hoe deze uw praktijk ziet om te toetsen of uw ambitie klopt.  

Ik help u graag!
 


Stageplaats


Bij veel praktijken werken stagiaires (ze zijn vaak van het vrouwelijk geslacht, dus vandaar de 'e' aan het eind), maar er zijn ook praktijken die dat maar lastig vinden en het nut er niet van inzien. "Ze kosten tijd en geld en dat kunnen we beter op een andere manier gebruiken", aldus een geciteerde verklaring. Inderdaad klopt het dat een stagiaire tijd kost en als stageplaats moet uw praktijk ook aan enkele voorwaarden voldoen, zoals:
1. Deskundige begeleiding
Een goede begeleider is deskundig in het tandheelkundige vak en heeft minstens het werkniveau van de stagiaire. De begeleider moet ook voldoende betrokken zijn bij het leertraject en regelmatig de voortgang bespreken. 
2. Veilige werkplek
De stagiaire moet zich welkom voelen en de gelegenheid hebben om te leren. Dat betekent ook dat er af en toe fouten gemaakt worden en daar moet u (natuurlijk afhankelijk van de aard en ernst van de fout) de stagiaire niet te hard op afrekenen, daar moet ruimte voor zijn en dat moet de stagiaire ook ervaren. 
3. Didactische omgeving
De praktijkopleider en ook de andere medewerkers die met de stagiaire werken, moeten over didactische vaardigheden beschikken. Een handeling zal soms een paar keer uitgelegd moeten worden, empathie en geduld zijn dan de nodige competenties. De stagiaire moet ook alle werkzaamheden kunnen verrichten die voor de opleiding en het behalen van het diploma van belang zijn.
3. Erkend leerbedrijf
De praktijk waar de stage wordt gelopen moet een door Calibris erkend leerbedrijf zijn.

Dat zijn nogal wat voorwaarden waar u aan moet voldoen. Het heeft voor uw praktijkvoering ook voordelen, daarover meer in de volgende nieuwsbrief. 

Spaghettidiagram


Al wat jaren geleden, in 2014, heeft Invert een artikel in Dental INFO gewijd aan de verspillingen in de tandartspraktijk in het licht van de Leanfilosofie. Zoals in dit artikel is omschreven is één van de verspillingen volgens Lean onnodige beweging van een apparaat of medewerker (het betreft met name verplaatsing). Hoe meer onnodige beweging, hoe meer verspilling van tijd aan de orde is. Dit kunt u inzichtelijk maken door op de plattegrond van de praktijk de beweging tijdens een proces in kaart te brengen. Dit kunt u simpel doen door lijnen te zetten met een stift. Afhankelijk van welk proces of actie u in kaart wilt brengen, gaat u in gedachte na welke beweging u of de assistente maakt. Als het een behandeling betreft is het nog beter om in de kamer zelf de behandeling te simuleren. U zult er waarschijnlijk achter komen dat u of uw assistente veel onnodige bewegingen maakt. U ziet veel lijnen en er ontstaan kluwens van lijnen en deze lijken op de pastasoort spaghetti, vandaar de naam. Wilt u efficiënter te werk gaan en tijd besparen, dan is het tijd om de praktijkruimte anders in te richten of de praktijk even te verbouwen.

Mocht u na afloop trek hebben gekregen van al deze beweging dan kunt u na afloop u en uw team trakteren op een bord met deze heerlijke pastasoort.  
Wist u dat?

...Dat Invert regelmatig  GRATIS presentaties geeft voor IQual-groepen over alle (nieuwe) wetten en regels waarmee u als zorgverlener en ondernemer te maken heeft en natuurlijk over kwaliteitsmanagement? 
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2017 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp