Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Invert info

Praktijkplan


Om praktijken te helpen met hun ontwikkeling, biedt Invert Innovatie Management het maken van een praktijkplan aan. Vorige week heeft Invert dit samen met het team van een trouwe opdrachtgever opgesteld. Het was een brainstormsessie waarbij het gehele team aan het denken werd gezet over de praktijkdoelstellingen voor de toekomst. Eerst hebben we even stil gestaan bij de missie en visie van de praktijk, het fundament waar de doelstellingen op staan en waar deze van zijn afgeleid (voor verdere uitleg hierover, zie de nieuwsbrief van februari). Jaren geleden zijn deze samen met de praktijk opgesteld, maar het is belangrijk om deze om de paar jaar weer eens tegen het licht te houden. Na wat kleine aanpassingen zijn we overgegaan tot het opstellen van het beleid voor de komende jaren. De doelstellingen voor 2017 hebben we weer daaruit geselecteerd en natuurlijk zo SMART mogelijk geformuleerd. Zo wordt de PDCA-cyclus weer gestart met een nieuw begin en kan de praktijk weer groeien en werken aan verbetering van de zorgverlening en praktijkvoering. Dit is een voorwaarde voor het behouden van het IQ-keurmerk, het keurmerk van Invert Innovatie Management.

"We vonden het goed om eens met het hele team na te denken over de plannen van de praktijk. We hadden niet gedacht dat het zoveel zou opleveren".

Team Tandheelkundige Praktijk Verhoeven - Oisterwijk 
 
Klik hier voor de aanvraag adviesprogramma Praktijkplan
Praktijknieuws

Prestatiebeoordeling


Het evalueren van de prestaties van medewerkers is een belangrijk onderdeel op het gebied van personeelsmanagement. De evaluatie kan op vele momenten en in diverse vormen plaatsvinden. De wijze waarop de evaluatie vaak plaatsvindt is het individueel gesprek dat één maal per jaar gevoerd wordt. De insteek van een dergelijk gesprek kan variëren. Zo zijn er gespreksvormen waarbij ook de medewerker zelf zijn visie kan geven op de feedback van de leidinggevende; het reflectiegesprek en het exitgesprek aan het einde van het dienstverband. Een gesprek waarbij één van de gesprekspartners (de leidinggevende) zich uitspreekt over het functioneren van de andere partij (werknemer),  bestaat in de vorm van een beoordelingsgesprek. Er zijn een paar belangrijke do's en don'ts als we streven naar een gesprek waar beide partijen hun voordeel mee kunnen doen:
  1. Het klinkt logisch, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd het geval. Plan een gesprek ruim van tevoren zodat beide partijen zich goed kunnen voorbereiden.
  2. Laat de beoordeling van de medewerker niet teveel beïnvloed worden door het meest recente gedrag. Het gesprek moet representatief zijn voor het functioneren tijdens het vastgestelde termijn, vaak betreft dit een jaar.
  3. Bewaak tijdens het gesprek dat er enkel werkgerelateerde onderwerpen aan bod komen tijdens de beoordeling.
  4. Laat niet één heel goede of slechte score van een te grote invloed zijn op de andere scores.
  5. Dit is een heel moeilijk punt we zijn tenslotte allemaal mensen, maar laat persoonlijk gevoelens niet van invloed zijn op de beoordeling.
  6. Gebruik de simpele gesprekstechniek van Luisteren-Samenvatten-Doorvragen (LSD). 
  7. Toets voor het gesprek (indien van toepassing) de vakbekwaamheid van de medewerker als het gaat om voorbehouden handelingen zoals het maken van röntgenopnames en het toepassen van anesthesie en registreer dit op een daarvoor ontworpen formulier. Dit onderwerp kan dan ook weer besproken worden in het gesprek.
  8. Zorg ervoor dat het gesprek weer een stap is in de ontwikkeling van de medewerker, verwoord SMART doelstellingen en acties die volgen uit het gesprek.
  9. Vat na het gesprek nogmaals de hoofdlijnen samen en maak er een verslag van dat beide partijen na akkoord ondertekenen. Het verslag kan dan weer opgenomen worden in het personeelsdossier van de medewerker.
Indien de gesprekken goed verricht en gerapporteerd worden kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van medewerker en praktijk. 

KiMo 


In de nieuwsbrief van april 2016 heeft Invert u nog op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo). De aftrap was gedaan om aan de slag te kunnen gaan en in tussentijd heeft het KiMo natuurlijk niet stil gezeten. Onder leiding van de voorzitter Ludo Hellebrekers heeft het instituut voor de komende drie jaar twaalf richtlijnen op het programma staan. De richtlijnen zijn volgens hem geen doel op zich, maar een tool om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en blijvend te toetsen. Het instituut heeft sinds kort ook een professionele website met informatie over de achtergrond van het KiMo en diverse professionals uit de mondzorg geven hun visie op de ontwikkeling en het gebruik van richtlijnen en zijn zelf betrokken bij de ontwikkeling ervan. Een tandarts-implantoloog die betrokken was bij de richtlijn voor de implantaat gedragen bovenprothese heeft een pakkende uitspraak; "Een goede richtlijn is een combinatie van ervaring uit de praktijk en de meest actuele wetenschappelijke inzichten". 

Neem de tijd om eens rustig de website te bekijken van een instituut dat goed werk levert door de tandheelkunde tools aan te reiken om kwaliteit te verbeteren en te borgen. Het behoeft natuurlijk geen toelichting dat Invert Innovatie Management dit van harte toejuicht!! 
Agenda
Congres praktijkmanager 2017
In een dierlijke omgeving wordt dit jaar wederom het congres voor de praktijkmanager georganiseerd. Om kennis te vergaren op gebieden waarmee de praktijkmanager veel te maken heeft, wordt aandacht besteed aan diverse thema's. Invert Innovatie Management verzorgt workshop 4 'Zet je tanden in kwaliteit' over kwaliteit met een snufje Lean.  

Datum:
 22 september 2017
Aanvang: 9:00 uur

Lokatie: Burgers' Zoo te Arnhem

Lees hier verder....
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2017 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp