Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse eZine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.

De IQual-groep

Het jaar is weer bijna voorbij en dat betekent ook vaak het moment om nieuwe plannen te maken voor het komend jaar. Zo wordt het wellicht ook weer eens tijd om een planning te maken voor de bijeenkomsten van de IQual-groepen met de bijbehorende thema's. Invert Innovatie Management geeft ook presentaties voor IQual-groepen. Mogelijke thema's zijn kwaliteitsmanagement (welke normen zijn er en hoe vindt certificering plaats),  de koppeling naar het voldoen aan wet- en regelgeving, visitaties en de tandartspraktijk in de toekomst. Eigen inbreng is ook van harte welkom, samen met u organiseren we dan de bijeenkomst waar u mee uit de voeten kan. Voor de nodige interactiviteit kan ook worden gezorgd en het houden van een enquête vooraf aan de leden van de groep kan ook op-maat input leveren. 
Neem gerust contact op. 

Vreemde eend

De mondhygiënist, voor veel patiënten een vreemde eend in de bijt. Zo weten veel patiënten niet goed wat de mondhygiënist doet in de praktijk. De preventie-assistente wordt vaak verward met de mondhygiënist, ze zorgen tenslotte beide voor een schoon gebit. De medewerkers van de praktijk weten vaak niet eens dat die onduidelijkheid bestaat bij de patiënten. Deze onduidelijkheid kan op meerdere manieren opgelost worden. In een patiëntenenquête kan bijvoorbeeld eens getoetst worden of men weet wat de tandheelkundige rol is van de mondhygiënist. Indien bij veel patiënten deze kennis ontbreekt, kan men tot actie overgaan. Indien een patiënt voor de eerste keer een bezoek brengt aan de mondhygiënist, kan bij het maken van de afspraak aan de balie al de nodige toelichting gegeven worden. Als de patiënt uiteindelijk in de stoel plaatsneemt, is het belangrijk dat de tijd genomen wordt om uiteen te zetten waarom een bezoek aan de hygiënist zo belangrijk is en wat er komen gaat. Een folder met informatie kan dit nog eens ondersteunen. 

Exitgespek


Als een collega de praktijk gaat verlaten gaat dit vaak zonder eens te terug te kijken op dat arbeidsverleden samen, de medewerker gaat immers toch weg. Dit is een gemiste kans! Dit is juist een moment om eens te spiegelen en dat kan dan zonder terughoudendheid. Een eerlijk gesprek kan voor beide partijen nuttige inzichten opleveren waar men mee aan de slag kan gaan in de toekomst. Een officiële agenda opstellen voor een dergelijk gesprek gaat wat ver. Als de werkgever en werknemer wel nadenken over wat ze willen bespreken, wordt het gesprek toch optimaal benut. De medewerker kan zo bijvoorbeeld tips krijgen met betrekking tot zijn functioneren en de praktijk kan wellicht de sfeer en verhoudingen ter sprake brengen. Tenslotte is niet alles wat het lijkt! Aangeraden wordt om wel een kort verslag te maken, dan gaat de informatie niet verloren en is het inzichtelijk en dat is de kracht van een registratie tenslotte.  De praktijk kan de inzichten weer als input gebruiken voor de directiebeoordeling of managementreview.
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2014 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp