Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse eZine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.

Nieuwe website


Het heeft even geduurd, maar het is zover!! De nieuwe website van Invert Innovatie Management is life. U hebt inmiddels ook een eigen site van de praktijk, dus u weet ook hoe belangrijk het is om een site te hebben waar u helemaal tevreden over bent. De website is tenslotte uw visitekaartje en moet een goed beeld geven van de aangeboden diensten en de juiste uitstraling weergeven die past bij de sfeer van de praktijk en de normen en waarden. Dat valt niet mee om dit te (laten) maken, zeker als de eigenaar lijdt aan een overmatige vorm van perfectionisme :). Invert is nu ook te volgen op Facebook en Twitter, goede media om inzage te bieden in de activiteiten van Invert en vooral om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de tandheelkundige sector die voor u(w) (praktijk) van belang zijn.  Alle likes en volgers zijn van harte welkom, net zoals tips en reacties. 

Feedback


Waar mensen samenwerken en waar gecommuniceerd wordt, is er ook sprake van feedback. Het geven van feedback wordt over het algemeen als zeer lastig ervaren, maar mits op de juiste wijze verpakt, is het zeer waardevol voor zowel gever als ontvanger. Hierbij 5 gouden regels om ervoor te zorgen dat bij het geven van feedback de ontvanger luistert en niet in de verdediging schiet:

1. Geef de feedback direct 
Vanwege het feit dat het als lastig ervaren wordt, heeft de (potentiële) gever 1000 en 1 redenen om het pas op een later tijdstip te geven. Wie echter te lang wacht, loopt het risico dat de ander het voorval al lang vergeten is.
2.  Begin bij jezelf
Waarom stoort het gedrag van de ander u zo? Dit heeft mede te maken met het fenomeen 'kernkwaliteiten en allergieën'. Indien 'acuretesse' uw kracht is, zult u zich storen aan iemand die vaak te laat komt. Indien u deze psychologische theorie in uw achterhoofd houdt, beseft u dat het een actie en reactie betreft en dat maakt het probleem wat minder beladen en kunt u er meer afstand van nemen.
3.  Verpak negatieve kritiek als leerpunt
C'est le ton qui fait la musique! Het gaat er om hoe de feedback gebracht wordt. Indien u de opmerkingen start met "Wat ik nu ga zeggen zijn suggesties ter verbetering, vat het niet op als kritiek", dan wordt dat beter geaccepteerd dan wanneer u aangeeft wat er allemaal niet goed is.
4.  Wees concreet
Geef feedback waar mensen iets mee kunnen, zo specifiek en duidelijk mogelijk. Alleen op die manier begrijpen ze het bezwaar en kunnen ze hun gedrag aanpassen. Zo wordt het meer dan een etiket van bv. een 'oncollegiale medewerker'.  
5. Let op de balans
De verhouding tussen negatief en positief contact is heel belangrijk. Zo is uit onderzoek gebleken dat voor een optimale samenwerking we met collega's zes maal zoveel positief contact moeten hebben als negatief. Eigenlijk kunnen we dus best kritiek (advies) verdragen, als deze maar landt op een bedje van vertrouwen. 
Bron: Psychologie magazine mei 2015.

Voor meer informatie zie het kernkwadrantenmodel van Daniël Ofman 
In de nieuwsbrief van juni vindt u stappenplannen hoe de feedback te geven en hoe er mee om te gaan. 

Verbeterpunt


Om te leren van ervaringen van andere praktijken, wordt iedere maand in het 'Verbeterpunt' een situatie uit een praktijk belicht. Wat ging er niet helemaal volgens plan, de wetten of regels of is het een zeer bijzonder geval waarvoor nog geen regels zijn en wat leren we hiervan en hoe gaan we hier de volgende keer mee om? 
 
Situatieschets
Een patiënt komt voor een consult bij de mondhygiëniste. Bij een controle van de status van het parodontium, blijkt dat de situatie zorgwekkend is. Veel tandsteen en diepe pockets duiden op een slechte mondhygiëne. Echter, tijdens ieder consult is aan de patiënt uitgebreid advies gegeven over het gebruik van ragers, stokers en poetsfrequentie. De patiënt leek dit ter harte te nemen en gaf aan de adviezen goed te hebben opgevolgd. Vanwaar toch deze slechte status?  
Maatregel
De mondhygiëniste vroeg de patiënt eens naar de algehele gezondheidssituatie en of er wellicht iets is veranderd aan het gebruik van medicatie. De patiënt is astmatisch en heeft daar reeds jaren gepaste medicatie voor. Wel heeft onlangs de huisarts een andere luchtwegverwijder voorgeschreven. De mondhygiëniste vermoedde dat dit wel eens de oorzaak kon zijn van het probleem en raadpleegde hierover de tandarts die op dat moment pauze had. De tandarts kon inderdaad bevestigen dat haar hypothese klopte.  De meeste luchtwegverwijders zoals Ventolin (stofnaam Salbutamol) veroorzaken aanslag op het gebit, waardoor een hogere poetsfrequentie geboden is. Uit dit voorval blijkt dus hoe belangrijk het is dat een up-to-date beeld van de gezondheidheidssituatie van de patiënt en het medicatiegebruik van groot belang is. Tijdens het werkoverleg werd de maatregel bedacht om op alle computers in de behandelkamers een stickynote met "Vraag update" te plakken als reminder. 
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2015 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp