Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Praktijknieuws

Nieuwe RI&E


Een werkgever moet zorgen voor een veilige werk- en zorgomgeving en daarom is het instrument risico-inventarisatie en -evaluatie ontwikkeld. Vanwege de herziening van de richtlijnen radiologie en infectiepreventie en de gewijzigde (arbo-) wetgeving was het noodzakelijk de RI&E aan te passen. De KNMT heeft de nieuwe versie voor tandartspraktijken voor 3 jaar laten erkennen. Het verrichten van een RI&E is een wettelijke verplichting en helpt u om in kaart te brengen welke risico's het meeste aandacht verdienen. Op grond van de kans waarop een incident kan plaatsvinden en de grootte van het gevolg, kan de prioriteit bepaald worden voor het aanpakken van de risico's.
Praktijken met maximaal 25 medewerkers kunnen volstaan met het invullen van een online versie, grotere praktijken moeten deze laten toetsen door een arbodeskundige. De output van de RI&E vormt weer input voor de directiebeoordeling of managementreview en zo een handreiking naar verbetermaatregelen. 

Fusie NVPM en KiMo


In de nieuwsbrief van december 2015 kon ik de winnaar bekend maken van het 'duel' tussen het Kennisinstituut Mondzorg en de Nederlandse Vereniging Praktijkstandaarden Mondzorg. Tijdens een ingelaste vergadering werd de voorkeur uitgesproken voor de NVPM mede omdat hierin de tandartsen beter vertegenwoordigd zouden worden. Tot op heden bestaan beide naast elkaar, maar alle betrokken partijen zijn het er over eens dat dit geen wenselijke situatie is.

Na constructief overleg hebben de besturen van de ANT en KNMT een voorstel ingediend bij de Federatie van de Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTW). Het idee is om een vereniging op te richten waarin beide instanties samengaan. De 'stichting' KiMo wordt daarmee 'vereniging' KiMo. Hiermee komt men ook tegemoet aan de wens van het VWS en het Zorgsinstituut om één aanspreekpunt te hebben als het gaat om richtlijnen in de mondzorg. De richtlijnen die opgesteld gaan worden moeten evidence-based zijn en de mondzorgverleners, zorgverzekeraars en consumentenorganisaties moeten er naar gekeken hebben. Er zal zo een instituut gevormd gaan worden dat de komende dertig jaar een grote invloed heeft op de dagelijkse praktijkvoering binnen de mondzorg. Om deze reden is het belangrijk dat dit een oplossing zal worden waar alle partijen zich in kunnen vinden. Een beter fundament voor kwaliteit is er niet!

Wachttijd

Al kunt u de planning nog zo goed voor elkaar hebben en de afspraken in de agenda naadloos op elkaar aansluiten, het is niet te voorkomen dat het in de realiteit wel eens anders verloopt dan gepland. Patiënten moeten dan vaak langer wachten dan de 'standaard' wachttijd die ze gewend zijn. Uit onderzoek is gebleken dat wachttijd van grote invloed is op de patiëntentevredenheid, dus het is verstandig om hier op de juiste manier mee om te gaan. Communicatie richting de patiënt is in dit geval heel belangrijk.
Hierbij vier tips:

1. Huisregels
Bij inschrijving van de patiënt, is het al belangrijk om de patiënt te informeren wat hij kan verwachten en waar hij op kan rekenen. Huisregels zijn hiervoor een prima tool. U kunt de patiënt zo op de hoogte brengen van uw beleid omtrent de wachttijd. U kunt vermelden dat u streeft naar een maximale wachttijd van 15 minuten, maar dat het wel eens kan uitlopen en dat de volgorde van binnenkomst van de patiënt niets zegt over de behandelvolgorde. De huisregels kunt u bij inschrijving aan de patiënt meegeven, op uw website tonen en het is verstandig om deze ook in de wachtkamer te plaatsen. 
2. Binnenkomst
Indien de balieassistente direct bij binnenkomst de patiënt informeert over de wachttijd, kan dit een hoop onrust voorkomen. Indien door onvoorziene omstandigheden de wachttijd langer is dan bij binnenkomst is gemeld, is het belangrijk dat de patiënt hiervan ook op de hoogte wordt gebracht. 
3. Afspraken
Maak afspraken onderling binnen het team hoe u hiermee om gaat. Leg deze afspraken vast in een protocol. Zo kunt u bv. afspreken dat er bij een overschrijding van de maximale wachttijd de behandeling door een andere behandelaar kan worden uitgevoerd. Indien de patiënt hier vanaf ziet, kan hij een andere afspraak maken. 
4. Meten 
De lange wachttijd kan een verbeterpunt zijn dat uit een patiëntenenquête  naar voren is gekomen. Hiermee moet u dus aan de slag. Om een goed beeld te krijgen van de werkelijke wachttijd, is het goed om deze eens te meten. Door de tijd van binnenkomst van de patiënt te registreren en de tijd dat deze patiënt de behandelkamer binnengaat, krijgt u een objectief beeld. Een simpele Excel sheet volstaat. Deze resultaten kunnen dan eventueel input vormen voor de bespreking van dit onderwerp tijdens een praktijkvergadering. 

Uiteindelijk gaat het toch om hoe de patiënt zijn verblijf op de praktijk beleeft. Als de patiënt met respect en empathie wordt behandeld, zal hij veel minder snel zijn ongenoegen uiten. Als er alle tijd voor hem genomen wordt in de behandelkamer, is de kans groot dat de 'pijn' als sneeuw voor de zon verdwijnt. 
Agenda
Zet je tanden in kwaliteit! 
Invert Innovatie Management verzorgt in samenwerking met de KNMT afdeling Centraal Brabant het leerproject voor het vormgeven van het kwaliteitsbeleid in de tandartspraktijk. Het leerproject beslaat 7 workshops in 2016 voor een afgevaardigd aantal van 3 medewerkers per praktijk. 

Startdatum: 12 mei 2016
Aanvang: 18:30 uur

Lokatie: Villa Oldenburg te Vught

 
Dag van de Praktijkhouder in de Mondzorg 2016 
Invert Innovatie Management is sponsor van de Dag van de Praktijkhouder in de Mondzorg van dit jaar en is aanwezig met promotiemateriaal en neemt deel aan de speeddates. 

Datum: 28 mei 2016
Aanvang: 9:00 uur

Lokatie: De Eenhoorn te Amersfoort

Lees hier verder....
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2016 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp