Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse eZine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.

Appreciative Inquiry


Appreciative inquiry staat voor 'waarderend veranderen' en wordt steeds meer toegepast om verbeterprocessen op een menselijke en positieve manier aan te pakken. De methode is gebaseerd op positieve aspecten zoals de successen binnen een organisatie en de talenten van de medewerkers. De aanpak laat zich heel goed combineren met de procesmatige aanpak van kwaliteitsmanagement en het kan zo de basis vormen om de PDCA-cyclus te doorlopen. Om draagvlak te creëren is het goed om zoveel mogelijk medewerkers binnen de praktijk te betrekken in het proces. Een teamvergadering kan bijvoorbeeld hieraan gewijd worden. Met name de stappen 'Plan'en 'Do' kunnen geformuleerd worden door het doorlopen van de volgende vier stappen:

1. Discover
Deze stap vormt een ontdekkingstocht om vast te stellen wat de wensen zijn binnen de praktijk door het delen van successen.
2. Dream
Het ideale toekomstbeeld wordt geschetst.
3. Design
Nu kunnen concrete plannen worden gemaakt hoe de idealen bereikt kunnen worden. Een mooie manier om het beleid en de jaarplannen op te stellen van de praktijk.
4. Destiny
Tijd voor actie, aan de slag met de plannen om de bestemming te bereiken.

In de evaluatiefase van de verbetercyclus (de '
C-stap') kan de methode ook ingezet worden. Zo kan bv. een interne audit gestart worden met een vraag naar een behaald succes in de praktijk. Dit is dan weer de taak van Invert en die kans laten we niet liggen. Op naar kwaliteit!

Feedback


Als vervolg op de vorige nieuwsbrief waarin de 5 gouden regels werden belicht bij het geven van kritiek, nu de concrete stappen:

1. Neem de persoon apart
Niets is zo vernederend als wanneer iemand in het bijzin van al zijn collega's te horen krijgt dat hij iets niet goed heeft gedaan.
2.  Omschrijf 
Probeer in zo neutraal mogelijke bewoordingen het gedrag te beschrijven. 
3.  Vertel
Vertel hoe dit overkomt.
4.  Leg uit
Verwoord waarom het gedrag hinderlijk is en welk gedrag wel gewenst is.
5. Vraag
Check of duidelijk is of de boodschap goed is overgekomen en vraag wat de ander daarvan denkt. 

Voor de ontvanger is het dan belangrijk om feedback niet als persoonlijk te beschouwen en waarvan je wat kunt leren. Om er beter mee om te kunnen gaan is het belangrijk om te relativeren en verwachtingen om te zetten in concrete afspraken.
Bron: Psychologie magazine mei 2015.

Wijzigingen WWZ


Als praktijkhouder hebt u met uw medewerkers arbeidsovereenkomsten afgesloten. U hebt dan te maken met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). In januari 2015 zijn reeds nieuwe regels in werking getreden, maar vanaf 1 juli zijn er ook weer enkele nieuwe regels van kracht:

1. Verkort ketensysteem opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd.
2. Verplichte ontslagroutes op basis van reden ontslag.
3. Transitievergoeding vervangt kantonrechtersformule.
4. Transitievergoeding verschuldigd na 2 jaar bepaalde tijd.
5. Mogelijkheid tot hoger beroep en cassatie na ontslagprocedure.
6. Herroepingstermijn werknemer bij vaststellingsovereenkomst.
7. Goede personeelsdossiers en scholing werknemers nu nog belangrijker. 

Verbeterpunt


Om te leren van ervaringen van andere praktijken, wordt iedere maand in het 'Verbeterpunt' een situatie uit een praktijk belicht. Wat ging er niet helemaal volgens plan, de wetten of regels of is het een zeer bijzonder geval waarvoor nog geen regels zijn en wat leren we hiervan en hoe gaan we hier de volgende keer mee om? 
 
Situatieschets
Bij een patiënt moet volgens behandelplan een kroon geplaatst worden. Indien de patiënt tijdens een consult komt passen, blijkt deze niet goed en moet een nieuwe gemaakt worden. De patiënt geeft echter aan reeds de factuur voor de kroon te hebben ontvangen en vindt dit raar en vervelend. 
Maatregel
Het voorval wordt in de volgende werkbespreking besproken. Er wordt nu afgesproken dat voor het factureren gecontroleerd wordt of de kroon reeds geplaatst is. Dit betekent dat het patiëntendossier goed moet worden ingevuld en daar worden alle medewerkers dan ook nogmaals op gewezen. 
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2015 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp