Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Praktijknieuws

Kwaliteit en AVG


Als het goed is bent u al een eind op weg als het gaat om het treffen van alle maatregelen om te voldoen aan de wet AVG, voor extra uitleg zie de nieuwsbrief van november 2017. In mei 2018 is deze echt van kracht dus moet de wet geïmplementeerd zijn in uw praktijk. Tip: Als u nog de nodige acties op de planning hebt staan kunt u ze opnemen in uw jaarplan, dat is wel zo overzichtelijk. U hoeft dan weer niet apart to-do lijstjes te maken waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet.

Het belangrijkste in dit kader is het gebruiken van het gezond verstand en het bewust werken. Juist het werken op 'de automatische piloot' werkt fouten in de hand. De mens is hierbij nog steeds de zwakste schakel! Het klinkt u misschien vreemd in de oren, maar de AVG en een kwaliteitssysteem vormen een goed huwelijk. Als u werkt met een kwaliteitssysteem dat goed geïmplementeerd is in uw praktijk, is het voldoen aan de wet AVG relatief makkelijk. Hierbij de eisen vanuit de wet AVG en wijze waarop dit opgenomen kan worden in het kwaliteitssysteem: 
 • Volgens de norm NEN 9001 is risicomanagement een belangrijk onderdeel. Als u de risico's voor kritische processen in kaart heeft gebracht kunt u dat aanvullen met een risico-inventarisatie voor gegevensbescherming.
 • U moet jaarlijks een leveranciersbeoordeling verrichten. U kunt dan direct uw leveranciers beoordelen op de wijze waarop deze met (uw) privacygevoelige gegevens omgaan.  
 • Er is reeds een beleid gemaakt voor de praktijk en u kunt daar uw privacybeleid aan toevoegen.
 • U heeft een handboek (praktijkwerkboek) met daarin procedures, protocollen en richtlijnen en daaraan kunt u een procedure Gegevensbescherming toevoegen. 
 • U dient volgens de wet AVG een functionaris gegevensbescherming aan te wijzen, dit komt in grote lijnen overeen met de rol van uw kwaliteitsfunctionaris. Een kwestie van het functieprofiel aanvullen met taken en verantwoordelijkheden op dit gebied. 
 • Er is reeds in het systeem een meldingsmethode opgenomen voor fouten, incidenten, calamiteiten en klachten en daarin passen prima de fouten die gemaakt worden op het vlak van gegevensbescherming. Het reeds opgestelde registratieformulier kan zo worden aangepast, zodat ook de melding van een datalek mogelijk is. 
 • In de directiebeoordeling kan ook het privacybeleid geëvalueerd worden op functionaliteit.
Kortom, met een goed werkend kwaliteitssysteem kunt u met relatief weinig aanpassingen ook direct voldoen aan de wet AVG. Zo slaat u twee vliegen in één  klap. Ze vormen een prima koppel.

Waar wacht u nog op?

Personeelsgesprekken


Aan het einde van het jaar is het vaak de tijd van de gesprekken met de medewerkers van het praktijkteam. In de nieuwsbrief van maart is er ook aandacht besteed aan prestatiebeoordeling tijdens gesprekken met het personeel. Hierop een aanvulling, want natuurlijk maken de medewerkers de kwaliteit. Mits goed uitgevoerd staat of valt met deze gesprekken de ontwikkeling van de praktijk en heeft zo grote invloed op de verbetercyclus. 
Een paar belangrijke vragen beantwoord in dit kader:

1. Welke gesprekken kunnen er plaatsvinden en wat zijn de verschillen? 
Er is vaak verwarring over de soorten gesprekken en het karakter daarvan. Een functioneringsgesprek is een evaluatie van het functioneren van de medewerker en dat is geen éénrichtingsverkeer. Beide partijen spreken zich uit op diverse vlakken over onderwerpen als werksfeer, ziekteverzuim en de verwachtingen die beide partijen hadden en hebben op diverse vlakken. Een beoordelingsgesprek is echter wel het functioneren dat wordt uitgesproken vanuit de leidinggevende en daar kan een salarisaanpassing aan gekoppeld worden. 
2. Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan?

In dit plan worden de doelstellingen opgenomen die weer afgeleid zijn van de doelstellingen op hoger niveau zoals een jaarplan welke betrekking heeft op de doelen voor de gehele praktijk. Belangrijk is dat deze ook SMART geformuleerd zijn. Zo kunnen doelen geformuleerd worden op basis van ambities, talenten, kennis en vaardigheden. Om doelen te kunnen bereiken kunnen trainingen of coaching ingezet worden.
3. Welke vragen kan de praktijkhouder of praktijkmanager stellen?
Voor een goed gesprek is het belangrijk dat de leidinggevende de juiste vragen stelt. De aard en toon van de vragen kunnen heel bepalend zijn voor de sfeer en vrijheid waarmee de medewerker zich durft uit te spreken. Vooral met open vragen is de meeste informatie te verkrijgen.
Enkele voorbeelden van goede vragen: 
 • Waar ben je trots op?   
 • Wat vind je het leukste om te doen?
 • Tegen welke problemen loop je aan?
 • Welke ambities heb je?
Natuurlijk is het belangrijk dat er van de gesprekken een verslag wordt gemaakt. Deze dienen door beide partijen getekend te worden indien men met de inhoud akkoord gaat. Tenslotte kan het verslag dan worden opgenomen in het personeelsdossier.  
Meer publicaties
Artikel: Vooruitzien is regeren

...of was het nu net andersom? Waar het in ieder geval om gaat is dat een organisatie niet goed kan functioneren zonder een goed beleid en plannen die daarvan afgeleid zijn. Dit geldt ook voor een tandartspraktijk.
 

Lees hier verder....

Invert Innovatie Management wenst u heel fijne kerstdagen toe en een succesvol en gezond 2018!!

Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2017 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp