Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Praktijknieuws

Teamconcept


Vroeger was de taakverdeling binnen de mondzorg simpel: de tandarts behandelde de patiënt en de assistente hielp hem daarbij. In de loop der tijd hebben zich steeds meer verschuivingen van de behandeltaken voorgedaan en dat mede door de invoering van de wet BIG en de introductie van de functie van mondhygiëniste. Bij deze verdeling gaat het er om dat de uitvoerende medewerker bevoegd en bekwaam is om de kwaliteit te borgen en het behandelrisico zo klein mogelijk te maken. Taakverdeling kan plaatsvinden in de vorm van taakdelegatie, taakherschikking en taakdifferentiatie. Vaak worden de taken of handelingen verdeeld die vallen onder de zogenaamde 'voorbehouden handelingen' waarvoor de tandarts 'zelfstandig bevoegd' is om deze uit te voeren.
Voorbeelden van iedere vorm:


1. Taakdelegatie 
Een tandarts geeft de mondhygiëniste of (preventie)assistente de opdracht tot het maken van een röntgenfoto. De tandarts moet dan wel in het praktijkgebouw aanwezig zijn, beide zorgverleners zijn niet zelfstandig bevoegd en niet functioneel zelfstandig om röntgenfoto's te maken.  
2. Taakherschikking
De mondhygiëniste maakt en interpreteert een röntgenfoto en is hiertoe functioneel bevoegd en functioneel zelfstandig. Deze voorbehouden handeling mag de mondhygiëniste uitvoeren, vanwege het feit dat zij ook valt onder de wet BIG.
3. Taakdifferentiatie
Dit is een vorm van specialisatie. Zo kan binnen een groepspraktijk een tandarts zich toeleggen op de behandeling van angstige patiënten.

Bovenstaande geschetste taakherschikking is nog geen feit en staat op dit moment natuurlijk ter discussie. Minister Schippers wil dit doorzetten om o.a. het aantal tandartsen te kunnen terugdringen. De ANT is niet enthousiast, de brancheorganisatie vreest ondermeer dat de kwaliteit van de zorgverlening zo niet meer geborgd kan worden. Dit krijgt nog een tandheelkundig 'staartje'....


Wetten personeelsdossier


Een goed en compleet personeelsdossier is belangrijker dan ooit en veel wet- en regelgeving is van invloed op de inhoud van dat dossier.
Hierbij enkele relevante wetten:  
1. Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
Het feit dat het dossier een belangrijke juridische tool is in geval van een ontslagprocedure, is misschien nog wel de belangrijkste reden om dit zorgvuldig op te bouwen en veilig op te slaan. In dit kader speelt deze wet een grote rol.
2. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Deze wet borgt privacybescherming en daarom is het belangrijk dat de dossiers afgeschermd en beveiligd worden.
3. Wet meldplicht datalekken
Als u het dossier netjes beveiligd en afgeschermd hebt opgeslagen, moet u er ook nog eens voor zorg dragen dat deze informatie niet buiten de praktijk terecht komt.
3. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Als u nieuw personeel aanneemt heeft u volgens de Wkkgz een zogenaamde 'vergewisplicht'.  Door de achtergrond van de (potentiële) medewerker te verifiëren, kunt u nagaan of deze geschikt is om zorg te verlenen. Dit kunt u doen door het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het natrekken van referenties. Deze informatie dient u dus ook op te nemen in het dossier.
4. Wet deregulering Beoordeling arbeidsrelatie (DBA)
Deze wet verplicht u om een overeenkomst van opdracht te sluiten met een medewerker die op freelance basis voor u werkt. 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt natuurlijk al lange tijd, maar de overige wetten zijn pas recentelijk ingegaan of veranderd. 

Nieuwe patiënt


Hiep hiep hoera..u hebt een nieuwe patiënt! In deze tijd waarin patiënten steeds kritischer worden, is het extra waardevol als de patiënt voor uw praktijk heeft gekozen. Ook nu is de uitdrukking 'Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk' van toepassing. Zorg voor een warm welkom door de informatie die u de patiënt geeft in de vorm van huisregels en openingstijden te verpakken in een kadotasje, vergezeld van een tubetje tandpasta of een Hollandse appel. Kleine moeite, groot plezier! 
Wist u dat?

...Dat Invert recentelijk een zeer succesvolle presentatie heeft gegeven voor een IQual-groep over alle (nieuwe) wetten en regels waarmee u als zorgverlener en ondernemer te maken heeft? 
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2016 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp