Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Praktijknieuws

Briljante mislukkingen


In de nieuwsbrief van mei 2017 is er aandacht besteed aan het beoogde doel van meldingen die er gedaan worden conform de wet Wkkgz. Zorginstellingen worden gestimuleerd om incidenten landelijk te melden zodat een leereffect wordt gegenereerd. We kunnen nog een stapje verder gaan en eens ingaan wat het oplevert (en wat we zo leren) als een initiatief of project niet helemaal verloopt zoals de bedoeling was. We kunnen het als een 'mislukking' beschouwen en het hoofd laten zakken, maar soms kan de verandering zo'n wending nemen dat het juist een waardevol onvoorzien resultaat oplevert, een meer passende benaming is dan een 'briljante mislukking'.
In de nieuwsbrief van april 2015 is aandacht besteed aan het geweldige initiatief van de mobiele tandartspraktijk voor de ouderentandheelkunde. Dit mooie initiatief had anders kunnen lopen dan gepland, maar met een ander waardevol resultaat. Zo blijkt de mondzorg niet te realiseren (de tandarts is langere tijd niet in te plannen, de unit valt vaak uit door technische problemen). Echter in de praktijk blijkt dat alleen al de aandacht die eenzame ouderen op deze manier krijgen een positief effect heeft op hun (mond)gezondheid. Een nieuw idee is geboren...de 'visitebus'. 

Kort op een rijtje aan welke voorwaarden een briljante mislukking voldoet:
  1. Het initiatief start met een duidelijk (SMART) doel. 
  2. Er worden 'onnodige' fouten, zoals een slechte planning, voorkomen.
  3. Het beoogde doel is niet bereikt, maar wel een waardevol resultaat
  4. De mislukking is leerzaam geweest, ook voor anderen.
Moraal van dit verhaal:
  1. Durf initiatieven te nemen om te veranderen en als ondernemer uw dromen na te jagen. 
  2. Fouten maken we allemaal, stop dit niet in de doofpot en deel de kennis.
Om waarde van mislukkingen te promoten is zelfs het Instituut voor Briljante Mislukkingen opgericht dat elk jaar een prijs uitreikt voor de best mislukking. 
Neem eens een kijkje en even een vraagje in dit kader; weet u nog hoe Amerika is ontdekt? 

Brown Paper Audit


Zoals bekend is een verplicht onderdeel van de certificering en borging van het certificaat het verrichten van een interne audit. (De liefhebber kan extra informatie vinden over audits en certificering in het artikel gepubliceerd in de Dentista van juli 2015). Het is een manier om kritisch naar de processen binnen de praktijk te kijken. De meest gebruikte en traditionele vorm is de audit in de vorm van een interview met de medewerker. Het doel is dan om te toetsen of men (nog) werkt conform het document (bv. protocol, richtlijn of procedure) waarin het betreffende proces beschreven staat. Als het verrichten van een audit op deze manier niet meer aan zijn doel beantwoordt, het verbeteren van het verloop van een proces, is het tijd voor een andere manier om processen onder de loep te nemen.

Een goed alternatief is dan een veel gebruikt Lean instrument, de zogenaamde 'Brown Paper Audit'. Het is een interactieve manier waarop je met het gehele, of deel van het, team een proces eens kritisch gaat doornemen waarbij je het proces visualiseert op een groot bruin vel papier, vandaar de naam. Er wordt zoveel mogelijk met sticky notes gewerkt om flexibel te zijn. Er kunnen diverse zaken mee in kaart gebracht worden, afhankelijk van de doelstelling van de audit. Zo kan inzichtelijk gemaakt worden wat de risico's zijn van bepaalde processtappen en waar er verspillingen optreden en niet efficiënt gewerkt wordt. Zo wordt duidelijk wat de zogenaamde 'waardestroom' is en waar echt waarde toegevoegd wordt voor de klant (patiënt). Het is een manier die weer enthousiasme aanwakkert bij de teamleden en waarbij ideeën en oplossingen opborrelen. Deze manier wordt door de certificerende instellingen erkend als een waardevolle aanvulling op of vervanger van de traditionele 'interviewaudit'. Invert heeft een 2-daagse training gevolgd om dit toe te voegen aan het adviespakket. Meer informatie hierover volgt binnenkort. 
Meer publicaties
Artikel: Spreker van de maand
Kwaliteitsdenken zorgt voor een blije tandarts.Lees hier verder
Agenda
Congres praktijkmanager 2017
In een dierlijke omgeving wordt dit jaar wederom het congres voor de praktijkmanager georganiseerd. Om kennis te vergaren op gebieden waarmee de praktijkmanager veel te maken heeft, wordt aandacht besteed aan diverse thema's. Invert Innovatie Management verzorgt workshop 4 'Zet je tanden in kwaliteit' over kwaliteit met een snufje Lean.  

Datum:
 22 september 2017
Aanvang: 9:00 uur

Lokatie: Burgers' Zoo te Arnhem

Lees hier verder....
Tandartspraktijk op Orde
Invert Innovatie Management verzorgt in samenwerking met de KNMT Academy de opleiding Tandartspraktijk op Orde:
- Vertaling kwaliteitsbeleid van de KNMT 
- Handboek op basis van de ISO 9001 normen 
- Kwaliteits-, Leanmanagement en e-modules
- Ervaren gastsprekers van de KNMT
- 7 Workshops vanaf 28 september 2017
- Slechts plaats voor 7 praktijken!

Datum sneak preview:
 6 juli 2017
Aanvang: 19:00 uur

Lokatie: KNMT-kantoor 't Hart

Lees hier verder....
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2017 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp