Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse eZine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.

Publicatie


U weet inmiddels dat Invert op diverse manieren de mondzorg op de hoogte wil houden van belangrijke ontwikkelingen. Invert heeft daarom haar eerste artikel gepubliceerd in de laatste editie van Dentista, het magazine voor het tandheelkundig team.

In dit artikel wordt het thema 'audit en certificering' belicht. In het artikel vindt u alle ins en outs over het principe van een audit, de soorten audits en de normen die de basis kunnen vormen voor het kwaliteitsmanagementsysteem dat aan een audit onderworpen kan worden. Het gehele certificeringsproces wordt ook nog eens onder de loep genomen. Het artikel kunt u vinden op 
Invert Innovatie Management

Help..inspectiebezoek!!!


Alleen al bij het woord 'inspectie' krijgen veel praktijkhouders al slapeloze nachten. De meeste praktijken hopen een bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) nooit mee te maken. Een enkele praktijk is juist blij als de IGZ op de koffie komt. Ze hebben alles goed geregeld en beschouwen een bezoek juist als een leermoment. Uit een visitatie rollen vast aandachtspunten op grond waarvan de praktijk weer zaken kan verbeteren. Een goede instelling natuurlijk, maar een 'adviesbezoek' op aanvraag zit er helaas niet in.

Een bezoek is dus altijd onverwacht en kan proactief zijn van aard of reactief. Bij een proactief bezoek is het een vorm van risicotoezicht op basis van indicatoren of andere informatie. Bij een reactief bezoek, is het praktijkbezoek naar aanleiding van een melding (incidententoezicht). 


Hierbij wat tips om problemen te voorkomen:
1. Protocol
Maak een protocol waarin u de stappen beschrijft bij een bezoek van de 
inspectie.
2. Toegang
Inspecteurs hebben het recht de praktijk te betreden en kunnen dit ook afdwingen. Afhankelijk van de bezoekintentie kunt u hier op meerdere manieren mee omgaan.
3. Gespreksruimte
Wijs de inspecteurs een ruimte toe waar ze plaats kunnen nemen.
4. Cautie
U bent in bepaalde gevallen niet verplicht om te antwoorden op vragen. U beroept zich dan op het recht tot zwijgen, de inspecteurs verlenen u dan 'cautie'.
5. Medewerking
Indien u geen cautie verleend wordt, bent u verplicht mee te werken. De inspecteurs kunnen om gegevens en documenten vragen. De inspecteurs vragen welke informatie zij nodig hebben. Verstrek niet meer informatie dan gevraagd!
6. Verslag
Het is verstandig om het inspectieverslag goed door te lezen, ook door een tweede persoon die u vertrouwt en deskundig is. Teken nooit direct! Na grondig beraad kunt u eventueel bezwaar maken voordat de IGZ 
de casus openbaar maakt.

Dit is slechts een beknopte beschrijving van hoe te handelen. Meer informatie vindt u in de blog 'Eerste hulp bij een inspectiebezoek', gepubliceerd in Skipr daily op 24 juli 
2015.  

Verbeterpunt


Om te leren van ervaringen van andere praktijken, wordt iedere maand in het 'Verbeterpunt' een situatie uit een praktijk belicht. Wat ging er niet helemaal volgens plan, de wetten of regels of is het een zeer bijzonder geval waarvoor nog geen regels zijn en wat leren we hiervan en hoe gaan we hier de volgende keer mee om? 
 
Situatieschets
De prothese van een patiënt is beschadigd en moet opgestuurd worden naar het tandtechnisch laboratorium. De prothese wordt succesvol gerepareerd en retour gestuurd naar de tandartspraktijk. Indien de prothese binnen is, belt de balieassistente de patiënt om te melden dat de prothese bij de praktijk kan worden opgehaald. De patiënt doet thuis direct de prothese in, maar deze blijkt niet te passen. Nadat de patiënt de assistente geïnformeerd heeft, belt zij direct het laboratorium om dit te melden. Het laboratorium gaat op onderzoek uit en blijkt de betreffende prothese te hebben verwisseld met de prothese van een andere patiënt. 
Maatregel
Het voorval wordt in de volgende praktijkvergadering besproken en alle medewerkers worden gewezen op het risico dat protheses verwisseld kunnen worden op het lab. Er wordt afgesproken dat voordat de patiënt zijn prothese meeneemt, deze altijd gepast moet worden. Een niet passende prothese is voor de patiënt natuurlijk zeer irritand :) en dat moet natuurlijk voorkomen worden in de toekomst. 
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2015 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp