Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Invert info

Kwaliteit met de KNMT


Tijdens de vierde workshop van het leerproject 'Zet je tanden in kwaliteit', was een journalist van het Nederlands tandartsenblad aanwezig. Het leerproject is de eerste serie van zeven workshops die Invert Innovatie Management in samenwerking met de KNMT, afdeling Centraal Brabant, organiseert. Het bezoek van de journalist zorgde voor genoeg input voor een positief artikel in het blad. Een tweetal geïnterviewde tandartsen van de vier deelnemende praktijken was zeer te spreken over de workshops. Men was o.a. van mening dat de kleine groep waarin de workshops plaatsvinden, zorgen voor waardevolle interactie waardoor de praktijken van elkaar leren om zo het kwaliteitsbeleid in hun praktijk vorm te geven. Het initiatief is ontstaan vanuit de gedachte het recentelijk geformuleerde kwaliteitsbeleid van de KNMT, ' Uw praktijk op orde', in de praktijken te implementeren. Als een praktijk zelfstandig het beleid moet vorm geven, kost dit veel tijd en mist men toch de expertise voor het maken van de vertaalslag. Invert Innovatie Management heeft inmiddels bijna 10 jaar ervaring met het implementeren van kwaliteitsbeleid in de mondzorg en dat in combinatie met de kruisbestuiving binnen groep, vormt een formule die helpt het kwaliteitsbeleid in de eigen praktijk in te voeren. Het plan is om de workshops landelijk in te zetten, want dit smaakt naar meer voor alle partijen.

Lees hier de nieuwsrubriek in het Nt.... 


Indien u interesse heeft in deelname aan een volgende sessie workshops van het leerproject, kunt u dit aangeven door te klikken op de onderstaande 'Interessebutton'. Er wordt dan automatisch een mail gegenereerd die naar Invert verzonden wordt. We nemen dan contact met u op indien er een volgende sessie workshops start.  
Interessebutton
Praktijknieuws

Zelf aan het roer


De mondzorg heeft zich aangesloten bij de groep zorgverleners die zich zorgen maakt om de autonomie van de zorgverlening. Een groep huisartsen heeft jaren gewerkt aan het 'Roer Moet Om' met als doel het terugdringen van de bureaucratie en het verbeteren van kwaliteitsbepalingen. Een groep van zorgverleners heeft een manifest geschreven dat op het congres van de VvAA op 22 juni jl. werd gepresenteerd.

Het probleem is dat steeds meer partijen de kwaliteit van zorg willen bepalen. De zorgverleners die nu de krachten gebundeld hebben zijn van mening dat zij zelf weer het roer moeten overnemen. Zij willen onder meer aandacht voor het feit dat de zorg als kostenpost wordt beschouwd, de kwaliteit van zorg bepaald moet worden in overleg met de patiënt en het feit dat zorgverzekeraars hun verzekeringspakketten keer op keer wijzigen.

Kijk hier voor meer informatie......

Ethisch dilemma


Diverse berichten wijzen erop dat in de toekomst de patiënt meer verantwoordelijk zal worden gesteld voor zijn eigen gezondheid. Door vergrijzing van de bevolking zal dit één van de maatregelen zijn om de zorg betaalbaar te houden. Indien mensen een levensstijl hebben die leidt tot gezondheidsschade, zal dit ook de operatierisico's doen toenemen. 
In diverse landen maakt men al de burger bewust van het feit dat hij verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid en is het niet de maatschappij die moet opdraaien voor een slechte levensstijl van de medeburger. In bepaalde regio's in Engeland gaat men al heel rigoureus te werk doordat ziekenhuizen mensen met obesitas en rokers weigeren te opereren. 
Als tandarts weet u natuurlijk ook dat roken een negatieve invloed heeft op de gezondheid van het tandvlees. Stuurt u uit principe dan de patiënt niet door naar de mondhygiënist? 

Deze maatregel roept natuurlijk ook een weerwoord op van mensen die zich afvragen of deze aanpak niet strijdig is met het principe van openbare zorgverlening. Hebben we hier niet te maken met een ethisch  dilemma? 
De toekomst zal het leren hoe men hiermee omgaat over vijftig jaar. Dat er preventieve maatregelen genomen moeten om de zorgkosten betaalbaar te houden is natuurlijk een feit. 
Wist u dat?

... Invert volgend jaar 10 jaar bestaat?
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2016 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp