Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Invert info

Tandartspraktijk op Orde


U als tandarts en praktijkhouder beseft dat het hebben van mondzorgpraktijk steeds meer inhoudt dan enkel het behandelen van de patiënt.

Herkent u dit?
 • Uw medewerkers en patiënten verwachten steeds meer van u.
 • Alle wetten en regels gaan u boven uw pet en wat te bij inspectiebezoek?
 • Toekomstplannen heeft u genoeg, maar deze realiseren komt er niet van.
 • Iedere nieuwe medewerker moet u hetzelfde vertellen en dat kost veel tijd.
 • Efficiënter werken is vast mogelijk, u kunt zo veel geld besparen, maar hoe?
 • U houdt het bij 'brandjes blussen' en leert niet van uw fouten. 
De oplettenden onder u was het al opgevallen. Onderaan, onder de kop 'Agenda' in de vorige nieuwsbrief stond de opleiding al aangekondigd. In samenwerking met de KNMT Academy heeft Invert de opleiding 'Tandartspraktijk op Orde' ontwikkeld. Tijdens deze opleiding wordt u voor geschetste problemen handvatten geboden. 

Kijk op de KNMT-site voor meer informatie en meld u aan!

Voor een tipje van de sluier en contact met de trainers kunt gratis de sneak preview bijwonen op 6 juli, meld u hier aan. Indien u zich dan inschrijft, ontvangt u
€ 150 korting.

De opleiding biedt plaats aan 7 praktijken!
Praktijknieuws

Meldcode Kindermishandeling


Binnen veel praktijken is het een 'ondergeschoven kindje' en wordt er nooit aandacht besteed. Men is er van overtuigd dat men daar toch nooit mee te maken krijgt en het is ook een taboe 'Kindermishandeling en huiselijk geweld'. De KNMT heeft niet voor niets een gelijknamige meldcode ontwikkeld welke vanaf 1 juli 2013 van kracht is, één op de twee Nederlanders wordt er in de loop van zijn leven mee geconfronteerd. U kan ook een patiënt in de stoel krijgen waarvan u de signalen opvangt en dan heeft u als zorgverlener een specifieke rol en ook de verplichting conform de meldcode te handelen. Op de handhaving wordt toegezien door de inspectie.

In de meldcode is een 5-stappenplan opgenomen:
 1. Breng signalen in kaart
 2. Vraag advies aan collega en/of Veilig Thuis 
 3. Praat met patiënt en/of zijn naasten
 4. Weeg aard, ernst en risico
 5. Zelf hulp organiseren of melding doen
Het is natuurlijk heel moeilijk om de juiste beslissing te nemen in deze situatie. Hierbij een paar tips om hier goed mee om te gaan:
 1. Zorg ervoor dat alle stappen zorgvuldig in het patiëntendossier vermeld worden. Dit is juridisch van groot belang.
 2. Vraag eerder te veel hulp en/of advies aan instanties (Veilig Thuis) en collega's dan te weinig. Dit is geen zwaktebod, ook uw collega kan ervan leren op deze manier en de drempel voor hem zal andersom ook lager zijn indien het probleem in zijn praktijk voorvalt.
 3. Zet het bespreken van de meldcode op de agenda van het praktijkoverleg.
 4. Stel een eigen protocol op met verantwoordelijken.
Het is van groot belang dat er goed overleg is met de patiënt en/of de naasten, uit de uitspraak van het tuchtcollege in deze zaak, blijkt het belang ervan.

Om het implementeren in de praktijk te vergemakkelijken, heeft de KNMT tenslotte ook 10 tips opgesteld. 

Sterkte!   

Exitgesprek


Als een collega de praktijk gaat verlaten, gaat dit vaak zonder eens terug te kijken op het verleden. Het motto is dan; geen tijd meer aan besteden, de collega gaat weg dus heeft geen waarde meer voor de praktijk. Dit is een gemiste kans! Juist dit is het moment om gebruik te maken van de situatie. Er zijn geen verplichtingen meer wederzijds en geen afhankelijkheid, daardoor is de houding van beide partijen onbevangen. Dit is het moment om te spiegelen, dit kan nuttige inzichten opleveren voor beide partijen. De medewerker kan zo bijvoorbeeld tips krijgen met betrekking tot zijn functioneren en de praktijk kan wellicht de sfeer en verhoudingen eens ter sprake brengen. Maak er wel een kort verslag van dat de nuttige informatie behouden blijft en als input kan dienen voor een management review of directiebeoordeling.
Meer publicaties
Artikel: Leren van meldingen via de Wkkgz
Het streven van de inspectie is dat steeds meer gegevens openbaar gemaakt worden zodat zorginstellingen kunnen leren van elkaar. Dit streven wordt onder meer gerealiseerd door de introductie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Conform deze wet moeten (bijna) incidenten intern gemeld worden conform het systeem Veilig Incident Melden (VIM) en andere incidenten van grotere ernst direct bij de inspectie.  

Lees hier verder...
Agenda
Congres praktijkmanager 2017
In een dierlijke omgeving wordt dit jaar wederom het congres voor de praktijkmanager georganiseerd. Om kennis te vergaren op gebieden waarmee de praktijkmanager veel te maken heeft, wordt aandacht besteed aan diverse thema's. Invert Innovatie Management verzorgt workshop 4 'Zet je tanden in kwaliteit' over kwaliteit met een snufje Lean.  

Datum:
 22 september 2017
Aanvang: 9:00 uur

Lokatie: Burgers' Zoo te Arnhem

Lees hier verder....
Tandartspraktijk op Orde
Invert Innovatie Management verzorgt in samenwerking met de KNMT Academy de opleiding Tandartspraktijk op Orde:
- Vertaling kwaliteitsbeleid van de KNMT 
- Handboek op basis van de ISO 9001 normen 
- Kwaliteits-, Leanmanagement en e-modules
- Ervaren gastsprekers van de KNMT
- 7 Workshops vanaf 28 september 2017
- Slechts plaats voor 7 praktijken!

Datum sneak preview:
 6 juli 2017
Aanvang: 19:00 uur

Lokatie: KNMT-kantoor 't Hart

Lees hier verder....
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2017 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp