Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Praktijknieuws

Normennieuws


Kwaliteitsmanagement berust op het genereren van de verbetercyclus. Kwaliteitseisen of -normen worden ook voortdurend aangescherpt en zo geldt ook de verbetercyclus van kwaliteitsnormen zelf. Eigenlijk is hier dus sprake van het zogenaamde 'Droste effect' in virtuele zin. Dan is het ook nog eens zo dat herziening van de ene norm weer zorgt voor de noodzaak tot aanpassing van de andere norm, dit lijkt warempel op het 'Domino effect'. Dit als ludieke inleiding voor de volgende ontwikkelingen: 
 
  1. Naar aanleiding van de aanpassingen van de ISO 9001 normen, worden normen die op basis van deze norm opgesteld zijn op dit moment ook weer herzien. Dit geldt onder meer voor de NEN EN 15224 normen, ook wel de 'ISO 9001 voor de zorg' genoemd. Tot 1 mei 2016 kunnen belanghebbende partijen en geïnteresseerden commentaar leveren op de conceptnormen. U kunt uw gang gaan op de publicatie van het normontwerp . 
  2. Uit vertrouwde bronnen heeft Invert vernomen dat de NEN in gesprek is met de KNMT over de aanpassing van de HKZ normen voor tandartspraktijken. Vanuit het veld werd gesproken van normering die 'met uitsterven werd bedreigd'. De KNMT wil de norm kennelijk toch herzien. Invert houdt u op de hoogte!

Risicomanagement


Het leveren van goede tandheelkundige zorg wordt bedreigd door vele gebeurtenissen die u niet kunt voorzien en waarover u geen controle heeft. Dit zijn nu eenmaal de risico's waar u mee te maken heeft in uw werk. Erken dat ze er zijn en zorg ervoor dat u er goed mee om kunt gaan en kunt beheersen of managen. Deze manier van werken wordt ook ondersteund door de nieuwe ISO 9001 normen, waarbij risicomanagement een zeer belangrijk onderdeel is. Wet- en regelgeving speelt hier ook op in. Zo is in dit kader op 1 januari de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden. Het doel van deze wet is om te leren van de risico's zoals het ontvangen van klachten en het voorval van incidenten. Door hier goed mee om te gaan wordt de zorgverlening veiliger, makkelijker en efficiënter. 

Het beheersen van de risico's start met het registreren van de voorvallen en het evalueren van gebeurtenissen. Zo kunnen er maatregelen geformuleerd worden om er voor te zorgen dat de voorvallen niet meer plaatsvinden (preventieve maatregelen) en maatregelen die genomen moeten worden als zich toch het voorval voordoet (corrigerende maatregelen). De wet eist dat per 1 juli een zorgorganisatie een interne werkwijze heeft ontwikkeld om veilig onzorgvuldigheden en incidenten te melden. Dit wordt ook wel het VIM-systeem genoemd, Veilig Incidenten Melding. 

Infoland, een softwareleverancier gespecialiseerd in software voor optimalisatieprocessen, heeft een app gemaakt die de eerste stap wel heel erg makkelijk maakt. Kijkt u eens op deze site en maak gebruik van de GRATIS app om incidenten te melden. Infoland werkt op dit moment hard aan een app speciaal voor de zorgsector.

Datalekken


Per 1 januari is de Wet meldplicht datalekken van kracht. Indien u geen melding doet, loopt u kans op het krijgen van grote boetes. Het is dus belangrijk dat u preventieve maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat u niet te maken krijgt met datalekken. Een kundig collega-adviseur, Trudy Engering van Eenvoud in Kwaliteit, heeft in deze blog 9 tips op een rijtje gezet om datalekken te voorkomen. 
Agenda
Zet je tanden in kwaliteit! 
Invert Innovatie Management verzorgt in samenwerking met de KNMT afdeling Centraal Brabant het leerproject voor het vormgeven van het kwaliteitsbeleid in de tandartspraktijk. Het leerproject beslaat 7 workshops in 2016 voor een afgevaardigd aantal van 3 medewerkers per praktijk. 

Startdatum: 21april 2016
Aanvang: 18:30 uur

Lokatie: Villa Oldenburg, St. Michielsgestelseweg 8, 5261 NH te Vught

Lees hier het programma....
 
Dag van de Praktijkhouder in de Mondzorg 2016 
Invert Innovatie Management is sponsor van de Dag van de Praktijkhouder in de Mondzorg van dit jaar en is aanwezig met promotiemateriaal en neemt deel aan de speeddates. 

Datum: 28 mei 2016
Aanvang: 9:00 uur

Lokatie: Centraal in Nederland

Lees hier verder....
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2016 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp