Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse eZine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.

Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?

Van het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem wordt wel eens gesproken van een zogenaamde 'papieren tijger'. Echter, als het draagvlak binnen de praktijk breed is en het is goed geïmplementeerd, zijn de lusten veel groter dan de lasten. Je kunt het zo moeilijk maken als je wilt, maar een compact, op-maat en up-to-date kms kent vele voordelen.
Deze voordelen zijn:
 1. U borgt het voldoen aan wet- en regelgeving
 2. Werkzaamheden zijn voor alle medewerkers duidelijk vastgelegd
 3. Kostenbesparing door doelgericht, efficiënter werken en optimalisatie van processen
 4. Input voor het kwaliteitsjaarverslag is zo voorhanden
 5. Het genereert een professionele uitstraling naar bv. zorgverzekeraars
 6. U hebt een betere onderhandelings- en concurrentiepositie 
 7. Grotere patiëntentevredenheid door behoeftetoetsing en continue zorgverbetering
In deze video gemaakt door Kwaliteitspartners (het samenwerkingsverband tussen Invert Innovatie Management en Steps2Wisdom) worden nogmaals de positieve kanten belicht.  

Een belangrijk genoemd voordeel is natuurlijk kostenbesparing. Dit verdient extra uitleg, vandaar een praktijkvoorbeeld: 
Stel, uw neemt een nieuwe assistente aan die natuurlijk ingewerkt moet worden. Indien u beschikt over een goed werkend kms, staan de belangrijkste processen beschreven in het praktijkwerkboek. Inwerken kan makkelijker en sneller doordat de assistente zichzelf de werkzaamheden eigen kan maken door de relevante procesbeschrijvingen door te nemen voordat ze start op de praktijk. De nieuwe assistente kan dan zo 2 weken eerder zelfstandig assisteren dan wanneer het inwerken gebeurt door bijvoorbeeld het meekijken en -lopen met haar collega assistente. Een half brutomaandsalaris van is zo terugverdiend. We hebben dan nog niet eens belicht dat er veel minder fouten gemaakt worden...Tel uit uw winst!!! 

Ouderentandheelkunde

Het zal niemand ontgaan zijn dat de vergrijzing in Nederland is toegeslagen. Vanaf 2013 stijgt het aantal ouderen exponentieel. Naar verwachting telt ons land in 2041 4,7 miljoen 65-plussers. Dit vraagt om een andere aanpak van de organisatie van de mondzorg (net zoals bij patiënten in de gehandicapte sector, zie nieuwsbrief september). Diverse problemen doen zich voor bij deze seniore patiënten. Zo zijn patiënten met  alzheimer bijvoorbeeld vaak niet in staat om überhaupt bij zichzelf een mondzorgprobleem te signaleren, laat staan duidelijk te maken aan hulp- en zorgverleners. Deze specifieke patiëntengroep kampt ook vaak met immobiliteit dus zijn niet in de gelegenheid om zelf naar de tandarts te gaan. In Canada heeft men een oplossing gevonden, een mondhygiënist die aan huis komt of in de zorginstelling waar senioren verblijven. Wellicht is een soortgelijke benadering van deze specifieke patiëntengroep in Nederland ook de oplossing. 

Reflectiegesprekken


Het is voor vele praktijken binnenkort weer tijd voor de gesprekken van de praktijkmanager of praktijkhouder met de medewerkers. De gesprekken zijn vaak in de vorm van reflectiegesprekken. Deze vorm van gespreksvoering is een andere dan bijvoorbeeld functionerings- of beoordelingsgesprekken. Tijdens de reflectiegesprekken houden de gesprekspartners elkaar een spiegel voor aangaande de samenwerking. Hierin wordt het verleden, heden en toekomst belicht. Het functieprofiel en een up-to-date personeelsdossier vormen de basis voor het overleg. Indien er geen bijzonderheden zijn is een frequentie van 1 maal per jaar voldoende. Voordat het gesprek plaatsvindt, is het belangrijk dat de gesprekspartners zich voorbereiden en dat er een verslag gemaakt wordt. 
Mogelijke input voor het gesprek:
 1. Verslag van het vorige gesprek 
 2. Evaluatie van gevolgde opleidingen
 3. Verzuim
 4. Tevredenheid van beide partijen
 5. Evaluatie van de vaardigheden
 6. Opleidingsplan
Het gespreksverslag kan daarna ..u raadt het al...weer opgenomen worden in het personeelsdossier. 
 

Tevredenheidsonderzoek

Recentelijk zijn de tevredenheidsonderzoeken naar de vaste opdrachtgevers, de trouwe honden, verstuurd. Met deze praktijken werkt Invert reeds jaren samen en kunnen daarom de dienstverlening goed beoordelen. Dit is ook zeer belangrijk voor de verbetercyclus van de adviesdiensten van Invert en we moeten zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven. Op deze manier worden er hopelijk genoeg handreikingen geboden om weer verbeterstappen te zetten. Zo kan er nog beter voldaan worden aan verwachtingen en behoeftes van deze opdrachtgevers en die van de toekomst. 
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2014 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp