Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Praktijknieuws

Waarom certificeren?


Natuurlijk juicht Invert certificering van een tandartspraktijk van harte toe. Er worden me vaak de vragen gesteld: Waarom dan? Wat is de waarde ervan voor mijn praktijk? Lang geleden, in de nieuwsbrief van oktober 2014 stonden al wat argumenten. In de nieuwsbrief van september 2015 werd de PDCA-cyclus pro-actief benaderd, zeker een goede aanvulling om het op deze wijze aan te pakken.  

Het is echter tijd voor een frisse blik. Afgelopen jaren zijn er toch wat zaken veranderd. Mede op basis van het advies van en dialoog met certificerende instellingen en de KNMT adviseer ik op dit moment certificering op basis van de ISO 9001 normen. Onderstaande argumenten betreffen dan ook een kwaliteitsmanagementsysteem in het algemeen en specifiek een systeem op basis van de ISO 9001 normen.

Motieven op een rijtje:
  1. Het 'oude' argument genoemd in 2014 'werkzaamheden zijn voor medewerkers duidelijk vastgelegd' is nog een motief, maar is geen verplichting meer voor certificering. Voor de ISO 9001 normen is documentatie niet meer verplicht, alleen als de organisatie dat zelf makkelijk vindt. Dit voorkomt de 'papieren tijger' en kwaliteitshandboeken van 10 ordners (ja, ze bestaan echt!).
  2. Misschien wel de belangrijkste reden voor een goed systeem is de borging van de PDCA-cyclus, de verbetercycclus die je in de praktijk moet kunnen aantonen. Zo stop je niet met plannen maken en wat evaluaties doen, maar maak je ook echter de cirkel rond door op basis van die evaluaties weer acties te formuleren. Hier kun je weer mee aan de slag dan. Dit staat ook centraal bij de laatste versie van de ISO 9001 normen, de ISO 9001:2015.
  3. De volgende reden is steeds belangrijker geworden. Veel praktijken zoeken naar overnamekandidaten. Vergrijzing is één van de redenen. Indien de praktijk geaccrediteerd (afgegeven door een certificerende instelling) gecertificeerd is, verhoogt dit de waarde van de praktijk aanzienlijk.
  4. De ISO normen zijn in tegenstelling tot de HKZ normen internationaal erkend, dat vergroot natuurlijk de mogelijkheden. Een keten die bv. internationaal aan de weg timmert zegt een ISO certificaat meer dan een HKZ certificaat.  
Tot zover mijn blik op op de zaak. Mocht u inmiddels warme gevoelens ontwikkeld hebben voor een kms en ook willen profiteren van wat het u kan opleveren....geen nood!  Ik help u graag. 

Vreemde eend

De mondhygiënist, voor veel patiënten een vreemde eend in de bijt. Zo weten veel patiënten niet goed wat de mondhygiënist doet in de praktijk. De preventie-assistente wordt vaak verward met de mondhygiënist, ze zorgen tenslotte beide voor een schoon gebit. De medewerkers van de praktijk weten vaak niet eens dat die onduidelijkheid bestaat bij de patiënten. Deze onduidelijkheid kan op meerdere manieren opgelost worden. In een patiëntenenquête kan bijvoorbeeld eens getoetst worden of men weet wat de tandheelkundige rol is van de mondhygiënist. Indien bij veel patiënten deze kennis ontbreekt, kan men tot actie overgaan. Indien een patiënt voor de eerste keer een bezoek brengt aan de mondhygiënist, kan bij het maken van de afspraak aan de balie al de nodige toelichting gegeven worden. Als de patiënt uiteindelijk in de stoel plaatsneemt, is het belangrijk dat de tijd genomen wordt om uiteen te zetten waarom een bezoek aan de hygiënist zo belangrijk is en wat er komen gaat. Een folder met informatie kan dit nog eens ondersteunen. 
Meer publicaties
Artikel: Leiderschap in de tandartspraktijk: 9 voorwaarden

Als praktijkhouder heeft u meerdere rollen: ondernemer, manager en natuurlijk tandarts. Praktijkvoering wordt steeds complexer en de kwaliteit van werken wordt in toenemende mate beïnvloed door externe ontwikkelingen. Hierdoor wordt de rol van manager steeds belangrijker. Hierbij 9 voorwaarden voor goed leiderschap in de tandartspraktijk.

Lees hier verder...
Agenda
Congres praktijkmanager 2017
In een dierlijke omgeving wordt dit jaar wederom het congres voor de praktijkmanager georganiseerd. Om kennis te vergaren op gebieden waarmee de praktijkmanager veel te maken heeft, wordt aandacht besteed aan diverse thema's. Invert Innovatie Management verzorgt workshop 4 'Zet je tanden in kwaliteit' over kwaliteit met een snufje Lean.  

Datum:
 22 september 2017
Aanvang: 9:00 uur

Lokatie: Burgers' Zoo te Arnhem

Lees hier verder....
Wist u dat?
....Dat Invert inmiddels heel wat goede referenties heeft verzameld, zie de website
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2017 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp