Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Praktijknieuws

Personeelsmanagement


Als praktijkhouder hebt u vaak meerdere rollen binnen de praktijk, zo bent u ondernemer en vaak ook manager, zie ook het artikel van Invert in de Dental INFO waarin dit thema centraal staat. Het management binnen de praktijk kunt u natuurlijk overdragen aan een praktijkmanager, deze medewerker zal dan de managementtaken op zich nemen. Eén van deze managementonderdelen is het personeelsmanagement. 

Personeelsmanagement gaat over de manier waarop de praktijk de medewerkers inzet, stimuleert en ontwikkelt om de strategie en (beleids)doelstellingen te realiseren. Als we de praktijk bekijken vanuit de bedrijfskunde kunnen we op 2 manieren het personeel bekijken; vanuit het perspectief van de praktijk en vanuit het individueel perspectief. Hierbij een uitleg van beide visies:
 • Vanuit organisatieperspectief wordt de medewerker beschouwd als bron of 'resource' (vandaar ook wel de gebruikte term 'human resource management', HRM, die in het bedrijfsleven wordt gebruikt) van competenties in de vorm van kennis en vaardigheden.
 • Vanuit individueel perspectief wordt de medewerker gezien als interne 'klant'. De medewerker zet zich in om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar heeft ook zijn eigen doelstellingen. Zo kan hij ambities hebben op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. De medewerkers zijn er voor de praktijk, maar de praktijk is er ook voor de medewerkers. 
De doelstellingen van personeelsmanagement bestaan uit een mix van doelstellingen vanuit beide perspectieven:
 1. Optimale benutting van kennis en vaardigheden van de medewerkers
 2. Het optimaal ontwikkelen van kennis en vaardigheden van de individuele medewerker
 3. Een hoge productiviteit van medewerkers
 4. Een grote betrokkenheid van medewerkers
 5. Efficiënte werkwijze door medewerkers
 6. Een laag ziekteverzuim van medewerkers
 7. Weinig verloop van medewerkers
 8. Tevreden medewerkers
Uit bovenstaande uitleg blijkt wel dat het personeel belangrijk kapitaal is van de praktijk, dus wees er zuinig op. Het is daarom van groot belang dat beide partijen tevreden zijn en blijven met elkaar. Hiervoor staan diverse tools ter beschikking zoals scholing, teambuilding, goede ergonomie, maar misschien is communicatie nog wel het belangrijkste instrument. Een uitgelezen moment is natuurlijk het individuele gesprek met de medewerker in de vorm van een functioneringsgesprek. Als beide partijen in elkaars belangen tegemoet komen komt het (waarschijnlijk) helemaal goed. 

Wkkgz - proof? 


Het zal u niet ontgaan zijn dat u als zorgverlener ook moet voldoen aan de Wkkgz. Hierbij nog even de zaken op een rijtje.

De wet vervangt 2 wetten op dit gebied: Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) en Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). De wet wordt gefaseerd ingevoerd en vanaf 1 januari dit jaar tot 1 januari volgend jaar moet u de volgende zaken geregeld hebben: 


Per 1 januari 2016:  
1. Informatierecht
De patiënt heeft recht op informatie over prestaties van zorgaanbieders, zodat een goede keuze gemaakt kan worden (bv. hoe vaak een tandarts een bepaalde behandeling heeft uitgevoerd).
2. Meldingsplicht
Calamiteiten moeten gemeld worden aan de patiënt en het IGZ en opgenomen worden in het dossier.  
3. Vergewisplicht
De praktijkhouder moet referenties checken van nieuwe medewerkers en indien u kwetsbare patiëntengroepen behandelt, moet de nieuwe medewerker ook een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen. 
4. Ontslag
Ontslag van een zorgverlener moet, indien het ontslag plaatsvindt wegens disfunctioneren, gemeld worden bij het IGZ.

Per 1 juli 2016:  

Incidentenmeldingsplicht

Incidenten moeten gemeld worden via het anonieme systeem Veilig Incidenten Melding (VIM) met de functie om ervan te leren. 

Per 1 januari 2017:  

Klachten en geschillenregeling

U dient een laagdrempelige klachtenregeling te hebben die aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • Klachten dienen schriftelijk afgehandeld te worden.
 • Klachten moet u transparant en informeel afwikkelen.
 • De klager moet bijgestaan worden door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
 • U moet binnen 6 weken de klacht behandelen.
 • U dient aangesloten te zijn bij een erkende geschillen instantie.

Aandacht


Terwijl u bezig bent met de behandeling van een patiënt, dwalen uw gedachte af naar de volgende patiënt die al in de wachtkamer zit. U loopt al wat uit en daardoor vergeet u aandacht te besteden aan uw patiënt. 

Het is een fout die vaak gemaakt wordt en dit is jammer, want uit onderzoek blijkt dat juist de communicatie en manier van benaderen het verschil maken. 

 
Hierbij zeven tips voor de juiste omgang met uw patiënt:
1. Gastvrijheid

Behandel de patiënt als een gast en ben u bewust van houding en uitstraling. Het geven van een hand bij binnenkomst met oogcontact bepaalt direct de sfeer en zorgt ervoor dat de patiënt zich welkom voelt en zich ontspant. Dit draagt weer bij aan een succesvolle behandeling.
2. Informatie
Het is heel belangrijk om bij het geven van informatie te checken of de patiënt u begrepen heeft. Weet uw patiënt bijvoorbeeld nu echt wat het behandelplan inhoudt? Geef bij grote en ingrijpende behandelingen ook schriftelijke informatie en geef de patiënt de tijd die hij nodig heeft om een keuze te maken. (Die Wkkgz is zo gek nog niet, maar van groot belang is de manier waarop u de informatie communiceert).

3. Luisteren
Terwijl u de patiënt hoort praten, bent u misschien al uw antwoord aan het formuleren.Tussen horen en luisteren zit een groot verschil. Vraag naar de mening van de patiënt en u komt er achter wat de patiënt wil. 
4. Interesse
Toon interesse in de patiënt en leer hem kennen door het stellen van persoonlijke vragen. Een goede band wekt vertrouwen en 
de patiënt neemt meer van u aan en gelooft in uw deskundigheid. 
5. Reminder
Stuur de patiënt een paar dagen voor de afspraak een reminder. Dit heeft ook positief effect op het aantal no-shows. 
6. Nazorg
Bel de patiënt eens op na bv. een extractie. Hoe gaat het nu en is hij tevreden over de behandeling? Hierdoor wordt de patiënt echt positief verrast en hiermee toont u aan dat u een eerste klas ZORGverlener bent!

Deze tips zijn de basisbeginselen van het geven van aandacht aan uw patiënt, u kunt nog veel verder gaan om echt een 'wow-effect' te genereren. Hij zal ambassadeur voor u worden en daar zult u zeker van profiteren. U zult het merken, de investering betaalt zich uit in de patiëntentevredenheid. 
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2016 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp