Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Invert info

Praktijkplan 2018


Het einde van 2017 nadert dus het is weer tijd voor het nieuwe praktijkplan. Ga eens goed gefundeerd aan de slag volgend jaar en breng al uw ideeën en plannen eens in kaart en maak er een teamactiviteit van. Stel uw praktijkdoelen om te groeien als praktijk en als team zodat u straks terug kunt kijken met een positief gevoel. Hebt u trouwens wel eens gewerkt met jaarthema's en zo ondervonden hoe motiverend dat werkt? Plannen en doelen zijn de beste manier om zaken echt voor elkaar te krijgen. Wat zijn uw doelstellingen bv. wat betreft het klaarmaken van de praktijk voor de invoering van de wet AVG (zie hieronder)?  Wie gaat wat doen en wanneer? Beleef met z'n allen een inspirerende sessie en voor al uw medewerkers is de koers helder. Dat werkt wel zo fijn! 

Invert heeft een adviesprogramma ontwikkeld om u daarbij te helpen. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Brainstormen
In een praktijkbezoek van 3 uur wordt met het gehele team (of alleen de praktijkhouder of -manager indien gewenst) de missie en visie van de praktijk geformuleerd of weer eens kritisch bekeken. Met behulp van veel gebruikte managementtechnieken formuleren we uw meerjarig praktijkbeleid en het jaarplan voor 2018.
2. Bespreking 
Het uitgewerkte praktijkplan wordt met u besproken in een volgend praktijkbezoek  van 1 uur. Er worden praktische tips gegeven zodat u ermee aan de slag kunt.
3. Evaluatie
Een half jaar na het opstellen van het praktijkplan wordt met u de voortgang van het realiseren van de doelstellingen besproken. Indien nodig vindt een herformulering van de doelstellingen plaats of wordt advies gegeven om bij te sturen.  

Prijs
Uw investering bedraagt  765 (ex. BTW en reiskosten € 0,40/km) en indien u van deze dienst gebruik maakt vóór 20 december ontvangt u   50 herfstkorting.  
Klik hier voor aanvraag adviesprogramma Praktijkplan 2018
Praktijknieuws

Dagstart


Een bekende Leantool is de zogenaamde 'dagstart'. We gaan uiteen zetten hoe het werkt en waarom het ook voordelen kan hebben in de mondzorg.

It's all about communication! De communicatie bepaalt in grote mate de efficiency en het plezier waarmee gewerkt wordt. Laat die communicatie nu net vaak dat knelpunt zijn in de praktijk. Het gebeurt niet of niet goed. Het loont daarom de moeite om vooraf aan de werkdag een korte meeting te organiseren. Het zorgt ervoor dat problemen nooit langer dan een dag blijven liggen (oh ja, de unit van kamer 3 spoelt niet goed door, is er al contact opgenomen met de leverancier?) en de zaken die op het programma staan voor die dag zijn voor iedereen helder (mevrouw Halder, een alzheimerpatiënt komt vandaag om 10 uur, wie begeleidt haar bij binnenkomst?). Het zorgt weer voor een stapje naar verbetering ('Kaizen' in Leantaal, perfecte aanvulling dus op die PDCA-cyclus). 

Hierbij 8 tips voor een succesvolle dagstart:
 1. Organiseer de bijeenkomst letterlijk aan het begin van de werkdag.
 2. Blik heel even terug op de werkdag er voor. 
 3. Zet een timer op een kwartier.
 4. Blijf staan tijdens de dagstart.
 5. Laat de voorzitter rouleren.
 6. Visualiseer op de muur of een whiteboard. 
 7. Noteer altijd de missie, visie en kernwaarden.  
 8. Maak de stemming van het team duidelijk met emoticons.
Aan de slag!

AVG


Het zal u vast niet ontgaan zijn dat in mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Het is een Europese wet waarvan de Engelse benaming is GDPR (General Data Protection Regulation). Het betreft privacyregels die een stapje verder gaan dan de Wet Meldplicht datalekken (zie ook de nieuwsbrieven maart 2016 en januari 2017 waar ingegaan werd op datalekken en informatiebeveiliging). In 2016 is de wet reeds gepubliceerd maar in mei 2018 is de wet van kracht, dus dan moet u alle maatregelen genomen hebben om aan deze wet te voldoen. De wet is ter vervanging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), deze is dan ook vanaf dat moment niet meer geldig. Tot zover de algemene informatie. 

De AVG stelt nog steeds eisen aan bescherming van privacygevoelige informatie, de hoeveelheid data die u opslaat en dat u nauwkeurig te werk gaat in dit kader. De grootste verandering door de AVG is de uitbreiding van patiëntenrechten:
 1. Recht op inzage van het patiëntendossier.
 2. Recht op correctie en verwijdering van het dossier.
 3. Het zogenaamde recht op 'portabiliteit'. Zo hebben de patiënten het recht om hun gegevens mee te nemen naar een andere organisatie. 
 4. De patiënten mogen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en deze moet in behandeling genomen worden.
Dat betekent dat u de databeheersing zo in moet richten dat de patiënt gebruik kan maken van zijn rechten en dat u moet kunnen aantonen dat alle regels structureel nageleefd worden. 

U bent dus gewaarschuwd en het lijkt me toch duidelijk dat u hierbij professionals moet inschakelen. Dit is geen klusje meer voor die goede buur, verre vriend of student die het wel even fixt. De prijs die u betaalt als u het niet goed regelt kan oplopen tot 8 ton!!! Daar kunt u vele professionals van betalen.

Er moet dus veel gebeuren en ik hoop dat u aardig op weg bent. De zaken die nog moeten gebeuren kunt u mooi opnemen in uw praktijkplan en daar help ik u graag bij.
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2017 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp