Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Praktijknieuws

Op naar 2016 


Er staat weer een nieuw jaar voor de deur en dit roept weer allemaal oude uitspraken op zoals 'regeren is vooruitzien' en 'in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst'. 

Deze uitspraken benadrukken dat het goed is om na te denken over de toekomst. Terugkijken is ook een evaluatiemoment om van te leren en dit mee te nemen in de plannen die u maakt voor het komend jaar. Er bestaat helaas (nog) geen manier om de toekomst te voorspellen, dus kunnen zaken anders lopen dan gepland.
Vragen die helpen om weer nieuwe plannen te maken:
  • Wat vindt u de meest positieve en meest negatieve ontwikkeling of gebeurtenis in uw praktijk in 2015?
  • Welke doelen had u geformuleerd voor 2015, maar zou u toch graag alsnog willen bereiken in 2016? 
  • Wat is uw belangrijkste streven voor 2016 en wanneer beschouwt u volgend praktijkjaar als geslaagd?
  • Wat zijn de demografische en economische ontwikkelingen in 2015?
  • Wat zijn de ontwikkelingen in de markt en zet deze lijn volgend jaar door?
  • Welke wetten en regels veranderen in 2016 en zijn relevant voor u?
Het zijn enkele vragen die u uzelf en uw management kunt stellen om strategisch vooruit te zien en zo te regeren. Laat uw doelen voor 2016 niet bepalen door de waan van de dag. Investeer een moment om het heft in eigen hand te nemen. U zult er profijt van hebben.

Ik wens u veel succes!

En de winnaar is.....


Toen de vorige nieuwsbrief in de maak was, was het nog spannend...voor welke oplossing zou gekozen worden; het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo) of de Nederlandse Vereniging Praktijkstandaarden Mondzorg (NVPM)?

Tijdens een extra ingelaste vergadering van de KNMT op 11 december, hebben de leden hun voorkeur laten blijken voor de oprichting van de NVPM. Deze vereniging gaat zich bezighouden met het opzetten van een breed richtlijnenprogramma voor de mondzorg. Naast richtlijnen voor het medisch tandheelkundig handelen, gaat het ook om handvatten voor de praktijkvoering. De vereniging is opgericht door de 2 beroepsverenigingen, de ANT en de KNMT. Beide verenigingen zien de NVPM als platform om richtlijnen te ontwikkelen die essentieel zijn voor de kwaliteit en transparantie van de zorg aan de patiënt. Daarnaast bieden de richtlijnen inzage in het nut en de noodzaak van een behandeling. Om een breed draagvlak te genereren zal de NVPM bestaan uit individuele tandarts-leden. Er zal ook samenwerking gezocht worden met wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. 

Het is weer een volgende stap in de richting van borging en verbetering van kwaliteit en de toekomst zal uitwijzen of dit de juiste was. 

Wet flexibel werken 


Op 1 januari 2016 treedt de Wet flexibel werken (Wfw) in werking. Deze wet maakt het voor medewerkers mogelijk om plaats- en tijdonafhankelijk te werken, beter bekend als 'Het nieuwe werken'. 

Plaatsonafhankelijk
De medewerker mag de praktijkhouder verzoeken om de lokatie waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, aan te passen. De medewerker moet een voorstel doen voor de alternatieve werkplek (thuis bv.). De praktijkhouder is verplicht om over dit verzoek en voorstel in gesprek te gaan. Binnen een maand dient de praktijkhouder schriftelijk zijn beslissing kenbaar maken. De argumentatie zoals 'het past niet in onze praktijkvoering' is voldoende. 


Tijdonafhankelijk
De medewerker mag de praktijkhouder verzoeken om een aanpassing van zijn werktijd. De medewerker moet duidelijk kenbaar maken welke spreiding hij wenst. De praktijkhouder is ook weer verplicht om over dit verzoek te overleggen. De praktijkhouder moet ook weer schriftelijk een afwijzing formuleren. De praktijkhouder mag dit verzoek enkel afwijzen, indien er zwaarwegende praktijkbelangen aangevoerd worden. 
Meer publicaties
Inzet artikel p. 53: Pimp je praktijk
Hoe zorg je voor een gastvrije reis?
Invert Innovatie Management en qb hospitality bieden samen een concept aan dat geheel nieuw is voor de mondzorgsector. 

 

Lees onderaan in het artikel....

Invert Innovatie Management wens u heel fijne kerstdagen toe en een succesvol en gezond 2016!!

Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2015 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp