Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Invert info

 Praktijkplan 2017


Uw praktijk loopt lekker, de patiënten zijn tevreden en uw medewerkers zetten zich ook maximaal in dus u heeft niets te klagen. Op de achtergrond sudderen echter wat plannen en ideeën, maar u heeft niet de energie en tijd om daar nu echt mee aan de slag te gaan. Het einde van 2016 nadert en dan is het een goed moment om eens met al uw plannen en wellicht ook ideeën van uw medewerkers aan de slag te gaan waar u in 2017 aan kunt gaan werken. Goed voor de teambuilding en u kunt bijvoorbeeld ook het voldoen aan wetten en regels op uw lijst zetten. Twee vliegen in één klap. Als praktijkhouder bent u ook ondernemer en dan is belangrijk dat u nadenkt over uw praktijkvoering en doelen formuleert waarvoor iedereen zich in kan zetten.  Tenslotte kunt u doelen stellen om te groeien en stilstand is achteruitgang!

Invert heeft een adviesprogramma ontwikkeld om u daarbij te helpen. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Brainstormen
In een praktijkbezoek van 3 uur wordt met het gehele team (of alleen de praktijkhouder of -manager indien gewenst) de missie en visie van de praktijk geformuleerd of weer eens kritisch bekeken. Met behulp van veel gebruikte managementtechnieken formuleren we uw meerjarig praktijkbeleid en het jaarplan voor 2017.
2. Bespreking 
Het uitgewerkte praktijkplan wordt met u besproken in een volgend praktijkbezoek  van 1 uur. Er worden praktische tips gegeven zodat u ermee aan de slag kunt.
3. Evaluatie
Een half jaar na het opstellen van het praktijkplan wordt met u de voortgang van het realiseren van de doelstellingen besproken. Indien nodig vindt een herformulering van de doelstellingen plaats of wordt advies gegeven om bij te sturen.  

Prijs
Uw investering bedraagt  765 (ex. BTW) en indien u van deze dienst gebruik maakt vóór 1 december ontvangt u   50 herfstkorting.  
Klik hier voor aanvraag adviesprogramma Praktijkplan 2017
Praktijknieuws

Taakherschikking, 3 visies


Minister Schippers publiceerde in september haar plan om middels een vijfjarig experiment de mondhygiënist vanaf 2018 extra zelfstandige bevoegdheden toe te bedelen, de zogenaamde 'taakherschikking'. Het zal u niet ontgaan zijn dat dit initiatief over het algemeen niet met open armen is ontvangen binnen de beroepsgroep van tandartsen. Het betreft de voorbehouden handelingen en de minister beoogt hiermee het volgende doel:
mondhygiënisten meer de gelegenheid geven hun expertise in te zetten zodat tandartsen zich meer kunnen inzetten voor complexe mondzorg, wetenschappelijke verdieping en het aansturen van het mondzorgteam. De aankondiging heeft inmiddels voor veel reuring gezorgd in mondzorgland. Om u een compleet beeld te geven, hierbij de standpunten belicht vanuit de betrokken partijen: 

Tandartsen
  • Tandartsen zijn bang dat de kwaliteit van de mondzorg onder de taakherschikking zal leiden.
  • Binnen het team heeft nu iedere specialist zijn eigen rol en dit teamconcept wordt afgebroken doordat rollen elkaar gedeeltelijk zullen overlappen.
  • Het is het 'verkeerde vulmiddel' voor het probleem dat er te weinig tandartsen worden opgeleid. 
  • De poortwachtersfunctie van de tandarts verdwijnt. 
Mondhygiënisten
  • Deze manier van werken zal zorgen voor efficiency doordat de patiënt naar de juiste zorgverlener kan. 
  • Het werkt doelmatigheid in de hand omdat het bijdraagt aan de transitie van curatie naar preventie. 
Patiënten
  • Uit onderzoek is gebleken dat een ruime meerderheid van de patiënten alleen vertrouwen heeft in de tandarts als het gaat om boren, verdovingen en het interpreteren van röntgenfoto's.
  • Ruim 71% van de patiënten is van mening dat mondhygiënisten niet over de juiste opleiding beschikken om delen van de rol van de tandarts over te nemen.  
  • Een minderheid (44%) is bereid meer te betalen om door de tandarts behandeld te worden in plaats van de mondhygiënist. 
Geconcludeerd kan worden dat de standpunten zeer uiteenlopen. Een kanttekening die nog geplaatst moet worden is dat goed gezorgd moet worden voor het borgen van de bekwaamheid van de mondhygiënisten. Een ander punt is dat het wellicht een kwestie is van 'Penny wise, pound foolish'. De toekomst zal uitwijzen wie gelijk zal krijgen en wat er besloten wordt op grond van het experiment. 

Bronnen:
Artikel Dental Tribune, 3 oktober 2016
Artikel Dental Tribune, 5 oktober 2016
Artikel Dental Tribune, 7 september 2016

Waarom is niet dom


Kinderen vinden we vaak lastig op een bepaalde leeftijd omdat ze dan de vraag vaak stellen; waarom? Als volwassenen zouden we die vraag ook eens wat vaker moeten stellen. Waarom? Het kan zorgen voor begrip en je kunt er een heleboel problemen mee oplossen en voorkomen. 
Als u uzelf eens de waaromvraag gaat stellen bij regels en wetten, zult u begrijpen waarom die regel bestaat en er makkelijker aan voldoen omdat het dan volstrekt logisch is. Zo kunt u er ook eventueel van afwijken op grond van een gefundeerd motief zodat de controlerende instantie toch met de oplossing akkoord gaat. 

Een voorbeeld: op basis van de nieuwe WIP-richtlijnen moet er gegarandeerd worden dat het unitwater geen legionella bevat. Dit betekent niet dat er een dure legionellatest verricht moet worden. Als er aangetoond kan worden dat het aantal aerobe bacteriën onder de grens van 100 kolonievormende eenheden blijft, is dit voldoende. De kans dat het water legionella bevat is dan nihil en dan is een kostbare legionellatest dus niet nodig.
Een antwoord op de waaromvraag kan ook makkelijker gegeven worden als u fouten die gemaakt worden registreert. Het zorgt voor een leereffect en zo brengt u de risico's in kaart en kunt u uiteindelijk preventieve maatregelen nemen. Dit is ook de achterliggende gedachte van de VIM-melding bijvoorbeeld. Als u goed in kaart brengt hoe het incident heeft plaatsgevonden is snel de oorzaak bekend. De risico's worden dan steeds duidelijker en is het logisch waarom bepaalde veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. 
Waarom is het trouwens belangrijk dat werkkleding op 60 graden gewassen wordt? Die temperatuur is hoog genoeg om micro-organismen te doden en dat is nu juist belangrijk. De gedachte om kleding maar op 30 graden te wassen omdat het waarschijnlijk dan ook schoon wordt, zal dan niet meer bij u opkomen. Dus....de vraag 'Waarom?' is zeker niet dom!

In één van de volgende nieuwsbrieven staan we stil bij de '5x waarom' methode, een veel gebruikte six-sigma tool.  

 
Wist u dat?
...Invert Innovatie Management op de website van Medisch Ondernemen als expert genoemd staat? 
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2016 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp