Copy
Verhoog de veiligheid en betrouwbaarheid van uw elektrische installatie.
Reduceer harmonische vervuiling.
View this email in your browser
Minder kans op brand
Reduceer harmonischen, verhoog de veiligheid
De aanwezigheid van harmonischen in uw elektrische installatie kunnen verstrekkende gevolgen hebben, zoals: defecte apparatuur, productie-uitval, overbelasting en soms zelfs brand door warmteontwikkeling. Door toepassing van actieve of passieve filters worden de harmonischen gereduceerd en de kwaliteit van de elektrische installatie geoptimaliseerd.
Verbeter de elektrische energie kwaliteit
HyTEPS Monitoring 
Easy monitoring, easy saving
Ons "monitoring en controle systeem"  kan een energiebesparing van 10-15% opleveren. Daarnaast biedt het systeem aanvullende mogelijkheden als bijv. het automatisch sturen van verlichting, airco of verwarming en de mogelijkheid tot temperatuurlogging conform HACCP norm. Het systeem kan naar ieders specifieke wens tot een totaal monitoring systeem worden uitgebreid.
MEER INFORMATIE
Nyrstar reduceert storingen
Reduceer harmonischen, verhoog betrouwbaarheid

"Voor het winnen van zink is veel stroom nodig, waarvoor we gelijkrichters gebruiken. Deze produceren veel hogere harmonischen met als gevolg dat er storingen optreden of apparatuur kapot gaat."

"HyTEPS heeft Power Quality metingen verricht en ons in een duidelijk rapport het compenseren van de harmonische stromen aanbevolen, middels Actief Harmonische Filters."  Meer info...
Sr. Project Engineer E&I bij Nyrstar Budel B.V.

EVENTS 2015

Oktober 2015

HyTEPS Power Tour
(6 locaties)

21 & 22 april

23 juni

Vermogenselektronica
Event 2015

29 juni t/m 3 juli

PowerTech 2015
 

Gedurende 2015

Diverse trainingen


 
Wendy Aikema
Marketing & Sales
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2015 HyTEPS, All rights reserved.

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief    Inschrijving wijzigen