Copy
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf o'r Ganolfan Gymreig Materion Rhyngwladol.https://wcia.us7.list-manage.com/profile?u=1b517a43d2799fdf85acd0bd4&id=4568e0e3e8&e=[UNIQID]l i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg. 

Cymru’n troi’n wyrdd ar gyfer coedwigoedd trofannol 

Mae'r gaeaf yn rhuo tuag at hemisffer y gogledd, gan orfodi ein planhigion i fynd ychydig yn fwy beiddgar gyda’u cynllun lliw. Mae lliwiau gwyrdd llachar yn diflannu, ac mae ffasiwn yr hydref sef coch, gwinau ac aur yn dod yn eu lle.

Ond ar 18 Hydref, dewisodd rai beidio â dilyn y Fam Ddaear ac yn hytrach, gwisgo eu dillad mwyaf gwyrdd. Diolch byth, nid nam dosbarthu gan British Vogue oedd y rheswm am hyn ond yn hytrach,  i godi ymwybyddiaeth o fater amgylcheddol pwysig.

Roedd Diwrnod Gwyrdd 2013, a drefnwyd gan Maint Cymru, yn galw ar y genedl i wisgo dillad gwyrdd llachar er budd coedwigoedd glaw. Postiodd cymdeithaswyr negeseuon trydar yn dweud #gogreenday, gwerthodd pobyddion gacennau bach gydag eisin croen Shrek arnynt, a threuliodd un person y diwrnod mewn siwt morff cloroffilig.  Creodd y Bubble Tea Shop ym Mangor de iâ gwyrdd goleuol, a threfnodd Ysgol Feithrin Tyddyn Bute sioe ffasiwn uwchgylchu gyda dyluniadau a fyddai'n gwneud Julien Macdonald yn las gan genfigen...Darllenwch fwy.

Dadleuwyr rhagorol yn cystadlu i gynrychioli Cymru

Ym mis Rhagfyr, bydd disgyblion 14-18 oed o bob rhan o Gymru yn cystadlu i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Dadlau Ysgolion y Byd

Bydd enillwyr rhanbarthol a dadleuwyr rhagorol o Bencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru yn ymuno ag ymgeiswyr eraill ar benwythnos dethol ym mis Rhagfyr.

Llwyddiant ar gyfer interniaid UNA Cymru

Mae Zulfia Abawe, intern CCU Cymru gynt, wedi cael ei dyrchafu i Swyddfa Is-lywydd Affganistan, i weithio fel Arbenigwr Llywodraethu Cenedlaethol ar Raglen Datblygu'r Cenhedloedd Unedig i sefydlu byrddau ysgrifenyddiaeth ac ymgynghorol ar gyfer pwyllgorau parhaol. Gallwch ymuno â grŵp gweplyfr Zulfia  Zulfia’s facebook group sy’n canolbwyntio ar hawliau i fenywod yn Affganistan.

Newyddion arall sydd wedi dod i law yw bod Bex Dunn, yr intern presennol, sydd newydd ddechrau ei gradd Meistr ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi cael ei phenodi yn Intern Cyfathrebu Rhanbarthol ar gyfer CAFOD De Cymru. Rydym yn dymuno pob lwc i Bex a Zulfia yn eu rolau newydd.

Ffair elusennau Cangen Menai CCU

UAr 26 Hydref, cododd Ffair Elusennau Blynyddol Cangen Menai CCU dros £300 ar gyfer UNICEF.

Bydwragedd o Gymru yn darparu hyfforddiant yn Affrica

Dychwelodd dau dîm o fydwragedd gwirfoddol i'r DU yr wythnos diwethaf, ar ôl darparu hyfforddiant mawr ei angen yn Liberia a Sierra Leone.
 
"Mae wedi bod yn wych gweld y newidiadau sy'n digwydd yn Ysbyty Redemption yn Monrovia," meddai’r hyfforddwr bydwragedd gwirfoddol, Emily Brace sy'n gweithio yn UTH, Caerdydd...Darllenwch fwy.  


Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan.  


Llwyddiant cais Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Mae WCIA wedi sicrhau cyllid i ddatblygu’r Prosiect Cymru dros Heddwch..

Bydd y prosiect - partneriaeth gyda Phrifysgol Aberystwyth, menter Academi Heddwch Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Prifysgol Caerfaddon, Prifysgol Caerdydd, Cymdeithas y Cymod ac Urdd Gobaith Cymru - yn cadw, yn rhannu ac yn adeiladu ar dreftadaeth Cymru o feithrin heddwch.

Ar ôl y cyfnod datblygu o 9 mis, bydd WCIA yn cyflwyno cais am gyllid ar gyfer yr ail gam.  
 
Mewn newyddion eraill, yn narlith flynyddol WCIA ar 10 Hydref, eglurodd yr AS profiadol dros Blackburn a’r cyn-ysgrifennydd Tramor, Jack Straw yn gryno, duedd polisi tramor y DU yn ystod yr hanner canrif ddiwethaf.
...Darllenwch fwy.

Darganfyddwch fwy am y materion a gafodd eu trafod ganJack Straw. Os colloch y digwyddiad, daliwch i fyny gyda fideo, lluniau a chyfryngau cymdeithasol.
 

Adroddiad Sefydliad Heddwch Cymru yn cael ei ryddhau

Mae Pwyllgor Deisebau'r Cynulliad Cenedlaethol wedi argymell bod "the Welsh Government facilitates further discussions between the interested parties within both the academic community and civic society to enable further scoping work to be undertaken on a Academi Heddwch Cymru / Wales Peace Institute”. Lawrlwythwch yr adroddiad


Gŵyl ffilm Affricanaidd cyntaf Cymru

Bydd Gŵyl Ffilm Affricanaidd yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd rhwng 30 Tachwedd - 6 Rhagfyr.  

Bydd yr ŵyl, sy’n cael ei chynnal gan Watch-Africa, yn cynnwys ffilmiau, gweithdai, sesiynau cwestiynau ac atebion a dosbarthiadau meistr gan arbenigwyr blaenllaw. 

Swydd wag

Ymchwilydd Datblygu Cymunedol, WCIA
Dyddiad cau: Dydd Gwener 15 Tachwedd, Cardiff neu hafan

Ngwyl Heddwch75 

Gwefan
Facebook dudalen digwyddiad

29 Tachwedd, 6.00pm-11:00pm, Celf a cherddoriaeth fyw yn y Warws Heddwch, Milgi

30 Tachwedd, 11.00am-4.00pm, Y Deml Heddwch 

30 Tachwedd, 2.00pm (os yw'r tywydd yn caniatáu), Cynghrair Pêl-droed Ffoaduriaid Cymru Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru, Mae Caerdydd, Cae Hamadryad. 

1 Rhagfyr, 8.00-11.00pm, parti cau Heddwch75 gyda cherddoriaeth acwstig wedi’i hymroddi i heddwch o gwmpas y byd, Milgi. 

 

Ein digwyddiadau

Cawsom adborth yn dilyn ein darlith flynyddol am ansawdd y sain yn y Neuadd Marble. Byddwn yn llogi system sain ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol, er mwyn gwella ansawdd a chyfaint y sain.
 
Fforwm Blynyddol WCIA
25 Tachwedd, 11.00am, Y Deml Heddwch, cofrestrwch yma.

Y Prif Weinidog Carwyn Jones
30 Tachwedd, 2.00pm, Y Deml Heddwch, cofrestrwch yma.


CEWC

Dadlau

Rowndiau Gogynderfynol a Chynderfynol
15 Tachwedd 2013
 
Ffeinal Mawreddog Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru 2013
29 Tachwedd

Cymru ym Mhencampwriaethau'r Byd
7-8 Rhagfyr, Y Deml Heddwch. Ffeindiwch allan mwy
 

Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

Keith Best 'Torture: The final frontier of gross human rights violation', Cangen Menai CCU
8 Tachwedd, 6:15pm, Ystafell Ddarlithio 4, Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor

UK Export Week:  Wales and the World Debate, Siambr Fasnach De Cymru
12 Tachwedd, 5.30pm, Atrium, Prifysgol De Cymru.

Bruce Kent yn annerch ar Trident UNA Caerdydd a'r Cylch
13 Tachwedd, 7.00pm, Y Deml Heddwch

Mary Dobbing 'Drone warfare - convenient killing?', Cangen Caerdydd a'r Cylch CCU
26 November, 7.00pm, Y Deml Heddwch

Gŵyl Ffilm Affricanaidd CymruWatch Africa
30 Tachwedd - 6 Rhagfyr, amryw o leoliadau yng Nghaerdydd
 
Diwrnod Holocost y Byd, Journeys, Holocaust Memorial Day Trust
227 Ionawr – cynlluniwch ddigwyddiad eich hun  

Darlith Ann Clwyd ASUNA Menai a Phrifysgol Bangor
WEDI'I OHIRIO tan 19 Chwefror, Prifysgol Bangor.

Diweddarwch eich proffil i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg.

Copyright © 2013 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp