Copy
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. l i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg.

‘Dyma amser Affrica’ meddai Cyfarwyddwr y Gymdeithas Affricanaidd Frenhinol mewn sgwrs ar Brydain ac Affrica

Dywedodd Richard Dowden o’r Gymdeithas Affricanaidd Frenhinol, mewn sgwrs yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd, dydd Iau diwethaf, “Dyma amser Affrica i ffynnu”
 
Cafwyd trafodaeth gan Richard Dowden ar yr hanes rhwng Prydain ac Affrica, yn dyddio’n ôl i’r 1800au a phan orchfygwyd Congo gan y Brenin Leopold. Fel newyddiadurwr yn Affrica yn ystod rhai o’r digwyddiadau mwyaf arwyddocaol diweddar, rhoddodd Dowden sylwadau ar y wleidyddiaeth sydd wedi datblygu rhwng Prydain ac Affrica yn sgil y berthynas wladfaol agos.

Wrth ystyried y dyfodol, roedd Dowden yn obeithiol y bydd parhad mewn masnachu gydag Affrica ar delerau cyfartal, yn gwella’i statws fel cyfandir rhydd ac annibynnol. “Dyma foment Affrica” meddai. Mwy.

 Lluniau storify

Noson agored Cymru dros Heddwch

Bydd WCIA yn cynnal noson agored ar 27 Chwefror i roi cyfle i bobl ddylanwadu'r prosiect Cymru dros Heddwch.

Mae WCIA yn cynllunio prosiect newydd a fydd yn adrodd hanes cyfraniadau Cymru at heddwch yn y 100 mlynedd ers dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd cyfraniadau yn helpu WCIA i lunio cynllun terfynol y prosiect, y byddwn yn ei gyflwyno i Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn ddiweddarach eleni.

Lleisiwch eich barn – llenwch ein harolwg ar-lein erbyn 9 Mawrth ac fe gewch gyfle i ennill tocynnau rhodd Love2Shop fel rhan o’n cystadleuaeth.

Datblygu Academi Heddwch

Gallai Cymru fod un cam yn nes at gael Academi Heddwch ar ôl dadl yn y Cynulliad Cenedlaethol yr wythnos hon.

Argymhellodd y Pwyllgor Deisebau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwilio i botensial ac ymarferoldeb cael Academi Heddwch yng Nghymru, yn unol â sefydliadau heddwch eraill yn Ewrop.

Mae'n dod wrth i'r wlad goffáu 100 mlynedd ers dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf.  Roedd yr Aelod Cynulliad Janet Finch-Saunders yn cefnogi'r ddeiseb ac meddai "Rwy'n credu y byddai'n addas iawn cefnogi'r fenter hon wrth i ni ddathlu canmlwyddiant dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf - yn ôl pob sôn, y rhyfel i roi terfyn ar bob rhyfel."

Y gobaith yw y gallai corff o'r fath helpu i gyfrannu at ddatblygu heddwch yng Nghymru. Darllenwch fwy.

Ymgyrchoedd Rhyngwladol o Gymru

Mae yna amrywiaeth o ymgyrchoedd amhrisiadwy sy’n cael eu rhedeg gan sefydliadau ledled Cymru, sy'n tynnu sylw at nifer o faterion ar draws y byd, sy’n amrywio o Hawliau Dynol i’r Amgylchedd. Darganfyddwch fwy neu cysylltwch â ni.

Athrawon a myfyrwyr yn ymuno mewn cynhadledd ar gyfer newid

Y mis hwn, mae siaradwyr a gweithdai ysbrydoledig mewn cynadleddau ledled Cymru yn ysbrydoli pobl ifanc i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau a thu hwnt .

Prynwriaeth yw thema cynadleddau Changemakers eleni, ac y prif siaradwr yw Bandi Mbubi o CongoCalling. Bydd yn trafod sut  y gall myfyrwyr yng Nghymru ddod â newidiadau i'r diwydiant ffonau symudol. Meddai: Rydym yn galw am fwyd masnach deg a dillad masnach deg. Mae'n amser galw am ffonau masnach deg."

Dywedir bod cloddio am y mwynau a ddefnyddir mewn ffonau symudol, sef coltan, yn wynebu gwrthdaro ariannol difrifol
mewn gwledydd gwleidyddol ansefydlog.  Mae Congo Calling yn ymgyrchu dros ddatblygu technoleg masnach deg, ac yn tynnu sylw at yr effeithiau ecsbloetio ac amgylcheddol sydd ganddo mewn cymunedau glofaol.  Mae Changemakers Cymru yn ceisio codi ymwybyddiaeth am y mater hwn, a chefnogi pobl ifanc i gymryd camau i ddiwygio'r diwydiant ac ar yr un pryd, eu cynorthwyo i feithrin hyder a sgiliau allweddol yn y broses.

Meddai Chris Thompson, cyd -drefnydd a chynrychiolydd CEWC "Mae elusennau ar draws Cymru yn gobeithio ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn arweinwyr newid yn eu cymunedau lleol.  Bydd myfyrwyr ysgolion uwchradd yn dysgu sut i feddwl yn feirniadol am eu rôl fel siopwyr, a byddant yn cymryd camau i greu newid cadarnhaol "

Bydd Oxfam, Cymorth Cristnogol,  Masnach Deg Cymru, Dimensiwn Rhyngwladol Cymru mewn Rhwydwaith Addysg , Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd ( CEWC ) a’r Ganolfan Dechnoleg Amgen yn cyd -gynnal y gynhadledd, sydd yn cael ei hariannu gan y Cyngor Prydeinig.

Lleisio’r hyn sy'n bwysig

Mae tudalen lleisiau WCIA, sy’n cael ei rhedeg gan flogwyr angerddol a gwybodus, yn cyhoeddi amrywiaeth o flogiau sydd â’r nod o roi gwybod i chi am ddiarfogi, atal gwrthdaro, datblygu cynaliadwy a materion hawliau dynol ar draws y byd. Darllenwch rai o'r blogiau diweddaraf ar fewnfudo a hawliau Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol.

Ein digwyddiadau

Noson Agored Cymru dros Heddwch
27 Chwefror, 6.00yh-8.00yh
Y Deml Heddwch, Cofrestrwch yma

Lleisiwch eich barn – llenwch ein harolwg ar-lein erbyn 9 Mawrth ac fe gewch gyfle i ennill tocynnau rhodd Love2Shop fel rhan o’n cystadleuaeth.

 

CEWC - Model y Cenhedloedd Unedig

Cynadleddau Model y Cenhedloedd Unedig 2014: Gwrthdaro a Thrychinebau: Cofrestrwch yma

Abertawe, 3 Mawrth 2014. 
Y Barri, 13 Mawrth 2014.
Caerdydd, 14 Mawrth 2014 -LLAWN.
Caernarfon, 17 Mawrth 2014.
Yr Wyddgrug, 18 Mawrth 2014.
Caerfyrddin, 24 Mawrth 2014.

Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

Model Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig Caerdydd,
Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig, Prifysgol Caerdydd
28 Chwefror - 2 Mawrth .Cofrestrwch yma.

Gŵyl Fanana Foncho, Fforwm Masnach Deg Abertawe
8 Mawrth, 11:00-4.00yh
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol Cymru 
21 Mawrth 2014

Ffair Groeso Uno yn Erbyn Ffasgiaeth Cymru
22 Mawrth, Rhodfa Brenin Edward VII, drws nesaf i Neuadd y Ddinas

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chyfarfod Cyhoeddus, CCU Caerdydd a'r Cylch
27 Mawrth , 5.30yh Aelodau’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn unig
7:00yh Cyfarfod cyhoeddus gyda Vijay Mehta , awdurEconomies of Killing

Awr Ddaear WWF
29 Mawrth 2014, 8:30-9:30yr

Sgwrs Diwygio’r Cenhedloedd Unedig, CCU Caerdydd a'r Cylch
8 Ebrill , 7:00yh-9:00yh gyda Edwin Egede

Fforwm y Cenhedloedd Unedig
28 Mehefin, Neuadd Ganolog San Steffan
Ar agor i bawb. Gostyngiadau i aelodau UNA. 

Cyfarfod wythnosol yng Nghanolfan Rheolaeth Bangor , Grŵp Trafod LA CORUNA, 3:30yh-6:00yh .
Anfonwch e-bost at Mike am ragor o wybodaeth .
Copyright © 2014 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.





 
Email Marketing Powered by Mailchimp