Copy
View this email in your browser

Oluline täpsustus COVID-19 infos kooridele ja avalike ürituste korraldajatele


Harjumaa ja Ida-Virumaa koorid ja orkestrid, kes alates 24. novembrist võivad teha proove kümnekaupa -  koori- või orkestrikontserdil, mis on avalik üritus, võib kollektiiv esineda täiskoosseisus, avalikul esinemisel see 10 piirang ei kehti!
 

Parandatud juhendi tekst allpool.

Teie Kooriühing
 

Avalikes siseruumides on alates 24. novembrist kohustuslik kanda maske või katta nina ja suu. See kehtib nii konverentsidel, kontsertidel, teatris kui ka kinoseanssidel. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel on meditsiiniline põhjendus (näiteks astmaatikud või vaegkuuljad).

Kõikvõimaliku huvihariduse- ja tegevuse, täiendkoolituse, täiendõppe ja muuseumide haridusprogrammide läbiviimisel kehtib alates 24. novembrist Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal grupipiirang 10 inimest. See tähendab, et harrastuskoori- või -orkestriproovis võib korraga olla kuni 10 lauljat või mängijat. Eelnimetatud tegevuste korral peab olema tagatud, et osalejaid pole rohkem kui 10 inimest rühmas, nii tegevuse ajal kui ka selle järel (nt koridoris) ei tohi eri 10-liikmelistesse rühmadesse kuuluvad isikud omavahel kokku puutuda ning siseruumides tuleb kanda maski. Sarnaselt teiste avalike teenustega, peab ka huvitegevuse ja täiendkoolituse ning täiendõppe läbiviimisel teenuse osutaja tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. Lisaks tuleb ühiskasutatavad asjad desinfitseerida pärast igakordset kasutamist.

Koori- või orkestrikontserdil, mis on avalik üritus, võib kollektiiv esineda täiskoosseisus, avalikul esinemisel see 10 piirang ei kehti!

Teistes piirkondades see 10 inimese grupipiirang veel ei kehti, seega väljaspool Harjumaad ja Ida-Virumaad saab koori-ja orkestriproove ettevaatusabinõusid järgides vanamoodi edasi teha.

Alates laupäevast, 28. novembrist k.a hakkavad koroonaviiruse laia leviku tõttu kehtima uued piirarvud ning saalide täituvuse reeglid.

Maksimaalne publiku arv statsionaarsete istekohtadega saalides on 400, ilma statsionaarsete kohtadeta saalides 250 inimest. Välitingimustes toimuvate ürituste publiku piirarv on 500 inimest.

Tallinna, Harju- ning Ida-Virumaa puhul hakkab kehtima 50% täituvuse reegel ning publiku maksimaalne piirarv on samuti 400. Kõikjal kehtib nõue publikut saalivälisel alal hajutada, nii et liigutaks 2+2 põhimõttel.

Praegu kehtestatud piirangud kehtivad senikaua, kuni valitsus ei ole otsustanud teisiti, aga meie hinnangul ei ole lõdvendusi kindlasti oodata enne kolme nädalat (kuni 13. detsember). Soovitame olla plaanide tegemisel äärmiselt konservatiivne. Pole võimatu, et piiranguid või täpsustusi lisandub veelgi, kui epidemioloogiline seis seda nõuab.  

Vaata juhendit SIIT


 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Eesti Kooriühing, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp