Copy

12. september 2019: Siste nytt fra Digin, en av Norges største IT-klynger, som består av rundt 90 medlemsbedrifter på Sørlandet.

Sikkerhetskonferansen 16. oktober på Caledonien - her er smakebiter fra årets tema


Samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering er i fokus under årets Sikkerhetskonferanse. Samfunnet står ovenfor store utfordringene som de store endringene i klima skaper. Hvordan kan vi bruke teknologi til å løse utfordringene? Få med deg om hva vi skal se nærmere på under årets konferanse, og hva dette kan bety for deg og din bedrift og ikke minst for samfunnet vi lever i.
Hva kan klimaendringene bety for resultatene i din bedrift/organisasjon?
De siste årene har vi sett antydninger til hvordan klimaendringer vil direkte påvirke Norge i fremtiden, med ekstrem tørke, styrtregn, jordras og flom. I EYs rapport for Klima- og Miljødepartementet viser at til tross for store nasjonale målsetninger, har ikke Norges klimagassutslipp blitt redusert og næringslivet henger etter i det grønne skifte. Hvordan påvirkes Norge og norske selskap av klimaendringer, og hvilke muligheter og risikoer er tilknyttet dette? Dette skal vi høre mer om fra Dan Jakob Wangen, som jobber som i EY Climate Change and Sustainability Services. 
Takler den digitale grunnmuren de store klimautfordringene?
Ulike nett og de tjenestene som leveres på disse, utgjør den digitale grunnmuren i samfunnet. Befolkningen i Norge, næringslivet og det offentlige, er alle aktive brukere av denne grunnmuren. Den må derfor tåle belastninger både av fysisk art og logisk art. Takler den digitale grunnmuren de de store endringene?  Kom og hør om hva Lena Bjørgum fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sier om dette. 
Hva skjer når alt går svart? Selv om det jobbes kontinuerlig med å sikre kritisk infrastruktur, må alle være forberedt på å bli rammet av hendelser hvor alle IKT løsninger går i svart. Vi har alle en rolle i de digitale verdikjedene, som kan påvirke andre i verdikjeden. Hendelser kan skyldes naturkatastrofer, men det er større sannsynlighet for hendelser skyldes cyberkriminalitet i de digitale verdikjedene, og som kan forårsake f.eks. elektriske eller tyveri av verdifull og sensitiv data. Hvordan skal vi da sikre oss når alt går svart?

Basert på arbeid i Agder og resten av landet, vil Fredrik Grindland fra Bouvet beskrive aktuelle sikkerhetshendelser og trusselaktører. Her vil det også deles erfaringer fra sikkerhetsgjennomganger i private og offentlige virksomheter med eksempler på tiltak for å redusere risiko og for å redusere effekten av sikkerhetshendelser.
Hva kan du gjøre?
Hvordan treffer IT-sikkerhet oss mennesker i det daglige livet? Er vi som samfunn overlatt til de store aktørene eller har vi et eget samfunnsansvar for å beskytte oss og de rundt oss? Hvilket ansvar og hvilke trusler vi står ovenfor når det kommer til dagens IT-sikkerhet vil Roar Storm ta for seg under konferansen. Roar sitt fokusområde er IT-og informasjonssikkerhet, og jobber som sikkerhetssjef hos ATEA i region Sør.
Les mer her om de aktuelle temaer skal vi ta for oss under årets Sikkerhetskonferanse. Har du enda ikke meldt deg på? Husk å sikre deg early bird billett til redusert pris!
Meld deg på her!

Bli med på Google Cloud Study Jam!

Vil du komme i gang med Google Cloud, men vet ikke hvor du skal begynne? Onsdag 25. september fra kl. 17:00-20:30 arrangeres det Study Jam workshop med Google Cloud hvor du kan lære å bruke Google verktøy - en flott introduksjon til Google Cloud-funksjoner. Vaibhav Bhutoria er grunnlegger av Google Developer Group Sørlandet, og vil være vertskap for denne workshoppen. Arrangementet er gratis, og mat og drikke vil bli servert. Se hele programmet og meld deg på her.

Sted: Coworx, Markensgate 8
Dato: 25. september 2019
Tidspunkt: Kl. 17.00 - 20.30
Facebook
LinkedIn
Website
2019 Digin


Meld deg av nyhetsbrevet 

Email Marketing Powered by Mailchimp