Copy

30. august 2019: Siste nytt fra Digin, en av Norges største IT-klynger, som består av rundt 90 medlemsbedrifter på Sørlandet.

Bli med på Sikkerhetskonferansen!


Sted: Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Dato: 16. oktober 2019

Store endringer i klima har skapt mange nye utfordringer i samfunnet. Ekstremvær skaper flom, ras, tørke. Hvor kan vi bruke teknologi til å forutse bedre hva som kan skje og teknologi til å møte disse utfordringene? Dette setter vi fokus på under årets Sikkerhetskonferanse.

Samfunnssikkerhetsministeren kommer, og vil fortelle hvordan regjeringen ser på disse utfordringene. Vi hører hva forskere sier, hvilke utfordringer har de som skal løse dette og hvilke muligheter ser vi innen bruk av ny teknologi for å løse dette. Ikke minst er IT Sikkerhet utrolig viktig i denne sammenheng.

Kom på konferansen. Her kan du lære mye og ikke minst skaffe deg nye forretningsmuligheter.
Meld deg på her!
Vær kjapp for å sikre deg early bird billett til redusert pris!

Foredragsholdere

Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Samfunnssikkerhetsminister, Justis- og beredskapsdepartementet

Ingvil Smines Tybring-Gjedde har ansvar for samfunnssikkerhet, beredskap og polarområdene. Samfunnssikkerhet og digital sikkerhet viktige områder for regjeringen, og for første gang i historien er det nå en egen samfunnssikkerhetsminister. Feltet er fremdeles en del av Justis- og beredskapsdepartementet, og Tybring-Gjedde har en samordningsrolle og pådriveransvar for samfunnssikkerhet i sivil sektor. At digital sikkerhet inngår i porteføljen gjør at det nå må sees i sammenheng med samfunnssikkerhet generelt - som Tybring-Gjedde vil belyse under årets Sikkerhetskonferanse. 

Roar Storm,

Sikkerhetssjef, IT- & Informasjonssikkerhet, Region Sør, ATEA

«Vårt ansvar og truslene vi som private opplever i dagens IT-sikkerhet». Hvordan treffer IT-sikkerhet oss mennesker i det daglige livet? Er vi som samfunn overlatt til de store aktørene eller har vi et eget samfunnsansvar for å beskytte oss og de rundt oss? Roar sin kompetanse blir blant annet benyttet av NRK ved store globale sikkerhetshendelser.

Chris Dale

Leder for Cyber Security, Netsecurity AS

Hvorfor er det så lett å være en hacker? Hvordan tjener cyberkriminelle penger på oss, og hvor mye tjener de? Hva gjør IOT med det generelle sikkerhetslandskapet, og hva slags fremtid ser vi på? Dette er noen av spørsmålene vi får svar på i Chris Dales presentasjon.


Alexander Salveson Nossum, Norkart

Leder digitalisering og innovasjon - Datavarehus, Norkart

«Geografisk IT – fundament i digital bærekraftig, beredskap». Geografisk IT har utviklet seg til å være et fundament i et spekter av ulike bransjer og anvendelser. Tidligere har fagfeltet vært satt likhetstegn med «kartet». I dag og fremover er det likhetstegn med beredskapsanalyser, bærekraftig byutvikling og sikker infrastruktur og eiendomsutvikling. I dette innlegget vil Alexander introdusere deg til fagfeltet og bransjen Geografisk IT gjennom konkrete eksempler på hvordan næringsliv og offentlig benytter dette i dag. Vi skal også se fremover på potensialet til digital, bærekraftig beredskap når ulike bransjer, aktører og teknologi jobber sammen.


Ole Tom Seierstad, Microsoft Norge

National Security Officer, Microsoft Norge

Ole Tom har jobbet i Microsoft siden 1990 og har hatt flere ulike roller. De siste årene har han fokusert på sikkerhet og problemstillinger rundt dette. Ole Tom sitt foredrag handler om hvordan bruk av sky og kunstig intelligens kan sikre hverdagen i et stadig større trusselbilde. Microsoft bruker AI for å beskytte sine kunder, og løsningen øker både sikkerheten og forutsigbarheten. Ole Tom skal ta for seg internasjonale eksempler, både innen IOT, Azure IOT hub, Azure Sphere og sikkerhet på endepunkt (sensor/egde). 
 

Fredrik Grindland,

Senior rådgiver/prosjektleder og Certified ISO 27005 Risk Manager, Bouvet Norge AS

«Når alt går i svart». Selv om det jobbes kontinuerlig med å sikre kritisk infrastruktur, må alle være forberedt på å bli rammet av hendelser hvor alle IKT løsninger går i svart. Det er også viktig å erkjenne at vi alle har en rolle i de digitale verdikjedene, hvor hendelser hos oss vil kunne påvirke andre i verdikjeden. Hendelser kan skyldes naturkatastrofer som nedbør, flom og ras. Men det er større sannsynlighet for hendelser skyldes cyberkriminalitet ett eller flere steder i de lange og komplekse digitale verdikjedene. 


Scott Basgaard, Intoto AS

Tech Lead, Intoto AS

Scott deler sine beste fremgangsmåter og viktige takeaways for "real time data flow architecture" og likhetene fra hans mangeårige erfaring innen bedriftsweb og e-handel. Scott sitt foredrag vil belyse hvordan teknologi innenfor beredskap henger sammen med blant annet kraftverk og kommuner for å løse utfordringer.
 

Flere foredragsholdere kommer!

Bli med til South by Southwest 2020 - påmeldingsfrist 15. september!


I mars 2020 arrangeres South by Southwest (SXSW) Interactive for 32. gang i Austin, Texas. SXSW samlet i 2019 mer enn 420 000 deltakere fra hele verden til en uke fylt med inspirasjon, nettverk og læring!

Business Region Kristiansand, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune arrangerer for tredje gang fellestur til SXSW Interactive 11- 16. mars 2020. Reisen vil være for en delegasjon på 30 personer bestående av gründere, etablert næringsliv og offentlige virksomheter fra Agder. Agder delegasjonen til SXSW er derfor en unik mulighet til å bygge kontakter og nettverk både regionalt og internasjonalt.

Agder delegasjonen til SXSW 2020 vil ha særlig fokus på deltakende virksomheter innen kultur, teknologi, e-helse og bærekraft.

Vil du bli med? Der er det søknadsfrist for gründerne og påmeldingsfrist for offentlige virksomheter og etablert næringsliv allerede 15. september 2019! For mer informasjon og påmelding, se her.

Refresh IT - har du et prosjekt som kan være aktuelt?

Årets Refresh IT går av stabelen 17.oktober kl. 12.00 på CoWorx, og er et arrangement som går ut på å koble sammen bachelorstudenter med næringsliv, Digin sine medlemsbedrifter og gründerhuset CoWorx for gjennomføring av bacheloroppgaver våren 2020. 

Her åpnes det opp for at partnerne kan presentere seg selv kort og utfordre studentene med enten klare bacheloroppgaveforslag, eller områder som studentene kan utarbeide noen oppgaver selv. Dersom dere har noen ideer klare i forkant av Refresh IT, kan de registreres på Kompetansetorget, og merkes med fagkoden IS-304 innen 30. september. Bacheloroppgavene kan bestå i å utvikle IT-løsninger for bedrifter eller å løse andre oppgaver innen analyse, design, testing, drift eller vurderinger av løsninger.

Tidligere samarbeid har resultert i mange gode prosjekter gjennomført av dyktige, og ikke minst, nytenkende studenter. Flere virksomheter har også valgt å rekruttere studenter gjennom samarbeidet.

Dag: Torsdag 17. oktober 2019
Sted: CoWorx

Facebook
LinkedIn
Website
2019 Digin


Meld deg av nyhetsbrevet 

Email Marketing Powered by Mailchimp