Copy

22. april 2020: Siste nytt fra Digin, en av Norges største IT-klynger, som består av rundt 95 medlemsbedrifter på Sørlandet.

Mer fokus på inkluderende møteplasser

I tiden fremover vil Digin fokusere på inkluderende og nyskapende kompetansemøteplasser innen IKT-miljøet i Agder. Digin ønsker å etablere en plattform for møter og dialog mellom næringsliv, akademia, det offentlige og andre relevante aktører. Målet med Digin INK er å etablere en moderne IKT-infrastruktur for nye former for samarbeid. Prosjektet skal bidra til deling av kompetanse og kunnskap innen ulike IKT- områder.

Digin ønsker innspill fra våre medlemmer, og andre relevante samarbeidspartnere. Har du forslag til en god foredragsholder eller kursholder eller har du kanskje lyst til å holde et webinar selv, i regi av Digin? Ta kontakt med oss! jeanette@digin.no

Har du et innovativt prosjekt eller en god idé? Det finnes finansieringsmuligheter

Her er en oversikt over aktuelle linker, både i Agder og nasjonalt der det jobbes med ulike tiltak for bedrifter:

Innovasjon Norge: Enova: Innovasjonsprosjekt i næringslivet (Forskningsrådet):
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/

Skattefunn:
https://www.skattefunn.no

Forskningsmobilisering Agder:
https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/sok-stotte/forskningsmobilisering-agder/
 
Les mer om hvilke finansieringsmuligheter som finnes

Digital transformasjon på steroider

Digin tok en prat med noen av lederene i IKT-bedriftene på Sørlandet og deres erfaringer med digital samhandling i disse koronatider. Les mer om myten om teknologi-barrierer og hvordan IT-bedriftene tilpasser seg.

Collaborative Virtual Event - Flutter Study Jam

  • Sted: Online event
  • Dato: 22. april 2020
  • Tidspunkt: Kl. 17.00 - 20.00
I dag arrangeres det et virtuelt arrangement i samarbeid med GDG Sørlandet og flere hvor du kan lære mer om Flutter, Googles bærbare UI-sett for å lage native grensesnitt av høy kvalitet på iOS og Android på rekordtid.

Study Jams for Flutter passer best for to målgrupper:
  1. De med programmeringserfaring som aldri har brukt Flutter og vil se hva det handler om.
  2. Folk som har litt erfaring med Flutter og ønsker å lære nye måter å implementere mobil- /webapper.
 Les mer og meld deg på.
Facebook
LinkedIn
Website
2020 Digin


Meld deg av nyhetsbrevet 

Email Marketing Powered by Mailchimp