Copy

08. august 2019: Siste nytt fra Digin, en av Norges største IT-klynger, som består av rundt 90 medlemsbedrifter på Sørlandet.

Hva skjer hos Digin høsten 2019?


Digin er tilbake etter ferien og håper alle har hatt en fin sommer. Det blir en travel høst med en rekke spennende arrangementer, konferanser og workshops, og vi er godt i gang med planleggingen.
Digin deltar på Arendalsuka, Norges største politiske møteplass som går av stabelen 12.-17. august. Digin er medarrangør på arrangementene nevnt under, og vi håper å se deg! 

Alle arrangementer under Arendalsuka er åpne for alle og har gratis inngang, men det kan bli fullt så vær tidlig ute.
I4Helse har offisiell åpning 30. august og satser på å bli et nasjonal testsenter for nye teknologiske løsninger til helsevesenet. Digin gratulerer Inger Holen som nytilsatt daglig leder av I4Helse. 

Digin er i en prosess for å leie inn en prosjektleder (50%) som skal jobbe med å koble I4Helse tett til næringslivet.
 • Digin søker om Arena-status hos Innovasjon Norge, der søknadsfrist er 6. september. Tema er bruk av kunstig intelligens og annen teknologi for å skape bedre løsninger i forbindelser med situasjoner som oppstår på grunn av endringer i klima. Stikkord er beredskap, krisehåndtering, samfunnsikkerhet. Vil din bedrift være med på dette, så ta kontakt med Digin.
   
 • Worskhop med Google Cloud 25. september. Lær å bruk Google verktøy.
   
 • IT Sikkerhetskonferansen arrangeres 16. oktober på Hotel Caledonien. Tema er utfordringer rundt beredskap, samfunnssikkerhet og hvordan nye teknologiske løsninger som IoT og Kunstig Intelligens kan være med på å løse disse utfordringene og hva med sikkerheten rundt dette. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Tybring-Gjedde kommer og forteller om hvordan regjeringen ser på dette. Følg med på våre nettsider og Facebook - program lanseres om kort tid.
 • Skagerak Business Summit 12. november på Hotel Caledoninen. Samarbeid med flere aktører på Sørlandet og Danmark. Fantastisk arrangement for å skaffe nye forretningsforbindelser. Tema i år er bruk av Kunstig Intelligens innen maritim sektor og byggebransjen.

Sannheten om praktisk kunstig intelligens i helse 

Kunstig intelligens i helsevesenet kan gi bedre og raskere diagnoser, og oppfølging av sykdom kan bli mer personlig. Kunstig intelligens er i ferd med endre helsesektoren, og tilgang til store mengder helsedata åpner for muligheter til å tilby personifiserte helsetjenester på nye måter. Er de nasjonale ambisjonene om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren tilstrekkelige for å møte fremtidens muligheter for bedret pasientbehandling og befolkningshelse?

E-helsealliansen ved Aust-Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder, Sørlandet Sykehus, Egde og Digin setter fokus på bruk av kunstig intelligens i helsesektoren under Arendalsuka.

Morten Goodwin, Førsteamanuensis fra CAIR-senteret og Digin medlem, belyser dagens og fremtidens muligheter for bruk av teknolog med sitt fordrag. Han skal også lede paneldebatten omkring den nasjonale stategien for bruk av kunstig intelligens og behovet for tilgang på data for å fremme befolkningshelse, hvor sentrale aktører er invitert.

Foredragsholdere:

 • Morten Goodwin, Førsteamanuensis v/CAIR-senteret
 • Hilde Lovett, Teknologirådet
 • Camilla Nervik, fagdirektør v/Datatilsynet
 • Gun Peggy Knudsen, direktør helsedata og digitalisering v/Folkehelseinstituttet
 • Rune Simensen, direktør teknologi og eHelse v/Helse Sør-Øst
 • Leonora Onarheim Bergsjø, Ph.D fakultetet for teknologi UIO

Dag: Onsdag 14/8 2019 08:30 - 11:30
Sted: Arendal Maritime Hotel - Grand Hotel Arendal

Se mer her.

Stortingsmeldingen om helsenæringen – hva betyr den for innovasjon, næringsutvikling og leveranser av helse- og omsorgstjenester?

I4Helse og eHelseAlliansen (UIA, Sørlandets Sykehus, Digin, Egde Consulting, Aust-Agder Fylkeskommune, KS) inviterer til seminar og debatt om Stortingsmeldingen for Helsenæringen torsdag 15. august under Arendalsuka. 

Regjeringen la i vår frem en stortingsmelding om helsenæringen som beskriver hvordan næringen / små og store bedrifter kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi og bedre helsepolitisk måloppnåelse. Vi inviterer sentrale aktører for innlegg og debatt rundt stortingsmeldingen om helsenæringen og dens betydning for innovasjon, næringsutvikling og leveranser av helse- og omsorgstjenester.

Foredragsholdere:

 • Wenche P. Dehli, Helse- og sosialdirektør v/Kristiansand kommune
 • Nina Mevold, Sykehusdirektør v/Sørlandets Sykehus
 • Hans Eirik Melandsø, Leder for helse og velferd v/Innovasjon Norge
 • William Holm, Adm dir. i Sensio 

Dag: Torsdag 15/8 2019 11:30 - 13:30
Sted: Clarion Hotel Tyholmen (Kitchen and table, 1. etg.)


Møtet er gratis og åpent for alle.

Se mer her.

Facebook
LinkedIn
Website
2019 Digin


Meld deg av nyhetsbrevet 

Email Marketing Powered by Mailchimp