Copy

23. januar 2019: Innkalling til Årsmøte for Digin, en av Norges største IT-klynger, som består av rundt 85 medlemsbedrifter på Sørlandet.

Spennende foredrag om I4H under Årsmøte 


UIA bygger en helselab i Grimstad som skal stå klar til bruk fra august 2019. Her blir det et tett samarbeid mellom UIA, Sørlandets Sykehus, kommuner og ikke minst næringslivet- dette danner grunnlaget for betegnelsen I4H.

Dette får vi høre mer om på foredraget når daglig leder for denne satsingen, Tor Åge Fjugstad, kommer på årsmøtet 6. februar. Hvilke muligheter vil dette gi for næringslivets satsing innen helse og velferdsteknologi? 

Fylkestinget og Aust-Agder Fylkeskommune har bevilget 2,8 mill kroner til Digin til prosjektet I4HelseBusiness. Det forutsetter samhandling med UIA som også har fått bevilget midler til I4Helse.

Digin blir derfor sterkt involvert i denne satsingen og vil måtte trekke på resurser fra medlemsbedriftene. Kom derfor på Årsmøte og hør nærmere om denne satsingen. Kanskje du eller din bedrift bør bli involvert i dette?

Påmelding til årsmøte og foredrag
Meld deg på her:  https://www.digin.no/nyheter/aarsmote-06-februar/

Påminnelse: Årsmøte i Digin

Tid: Onsdag 6. Februar 2019 kl. 16.30

Sted: Klubben Selskapslokaler, Vestre Strandgt 8, Kristiansand

Styret i Digin kaller inn sine medlemmer til årsmøte. Vi håper å se deg på Klubben selskapslokaler onsdag 6. februar. Årsmøtet er Digin sin øverste myndighet. Hvert selskap har én stemme. Hvert medlem kan møte med sin primære kontaktperson eller gjennom en fullmektig. 

Etter selve årsmøtet blir det et spennende foredrag, se tema lengre ned i innkallingen. Her er det åpent for alle å komme. Se påmelding.

Kl 16.30 - 1715: Det serveres middag

 • Kyllingfilet servert med stekte grønnsaker, paprika/bassilikumsaus og ovnsbakte båtpoteter 
 • Vanilje panna cotta servert med passionsfruktsaus og friske bær

Kl 1730 – 18 30: Årsmøte gjennomføres 

Kl 18.30 - 1915: Åpent for alle: Foredrag 

Meld deg på her.

Dagsorden årsmøte

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen. 
  3. Godkjenning av regnskap og årsberetningen for 2018.
  4. Orientering om drift og planer for 2019 i Digin.
  5. Fastsetting av medlemskontingenter for 2019.
  6. Fastsetting av budsjett for 2019.
  7. Forslag om fullmakt til styre. Det foreslås at følgende fullmakt gis og gjelder frem til neste ordinære årsmøte:  ”Årsmøte gir styret fullmakt til å ta opp kreditt i henhold til vedtektene § 8."
  8. Valg av styre
  9. Valg av revisor
  10. Valg av valgkomité 
  11. Eventuelt

Praktiske forhold
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret ved styreleder innen 1. Februar. 

Med vennlig hilsen

Ann-Elisabeth Ludvigsen, Styreleder   ann-elisabeth.ludvigsen@egdeconsulting.no

Otto Isaksen, Daglig leder Digin   otto@digin.no

Facebook
LinkedIn
Website
2019 Digin


Meld deg av nyhetsbrevet 

Email Marketing Powered by Mailchimp