Copy

24. mai 2019: Siste nytt fra Digin, en av Norges største IT-klynger, som består av rundt 90 medlemsbedrifter på Sørlandet.

I4Helse og Digin inviterer til workshop


Digin har fått tildelt midler fra Aust-Agder Fylkeskommune for å arbeide videre med å involvere næringslivet i I4Helse. Det gjelder rådgivning for å anskaffe rett infrastruktur, synliggjøre og markedsføre I4Helse-tjenester, gjennomføre relevante workshops, seminarer o.l. Digin skal også leie inn prosjektleder(e) i forbindelse med denne satsingen. Les mer om I4H her.
 
Vi starter med å arrangere en workshop 18. juni kl. 09-13.
  
Workshop
I4Helse har invitert Digin til å kjøre en workshop med tema :
 
1. Hvordan synliggjøre og markedsfører I4helse-tjenester overfor Digins medlemmer og andre relevante næringslivsaktører (gründere, andre næringsklynger, etablerte bedrifter, næringsforeninger osv.)? Kontaktpunkt for næringslivet for å spre informasjon om behov fra primær- og spesialisthelsetjenesten gjennom å utvikle en kommunikasjonsplattform / en god hjemmeside som treffer bedriftene. Innspill til kurs, workshops og seminarer for næringslivet. 

2. Etablere og forvalte teknisk infrastruktur med nødvendige komponenter for innhenting av sensordata, lagring og analyse/maskinlæring/kunstig intelligens:
  • Installere og konfigurere infrastruktur som kan inkludere sensorer, medical devices, gateways, databaser, plattformer for utvikling, analyse og tilgangsstyring, integrasjon med pasientjournalsystemer, helseregistre og kommunale helsesystemer
  • Konfigurasjonsstyring, videreutvikling, drift og vedlikehold
Meld deg på workshop her.
Spørsmål angående workshop rettes til fungerende leder for I4H, Tor Åge Fjukstad: tor.a.fjukstad@uia.no eller Otto Isaksen, otto@digin.no.

Sterk vekst i IKT Agder


Digin medlem, IKT Agder vokser kraftig - både i antall tjenester, ansatte og deltakende virksomheter både fra Aust- og Vest-Agder.

Bakgrunnen for veksten er at flere og flere kommuner innser at det vil være svært vanskelig å møte kravene om effektivisering og utvikling av digitale løsninger alene, eller kun sammen med et fåtall andre kommuner. Når IKT Agder i tillegg er blitt kjent for å levere kvalitet i alle ledd blir de en attraktiv samarbeidspartner. "Alle er velkommen og vi trenger også å vokse skal vi klare å møte fremtidens krav til digitalisering", sier styreleder i IKT Agder, Tor Sommerset.

IKT Agder er i full gang med å forberede innlemmingen av nye Agder fylkeskommunes IKT-funksjon i selskapet. Alt skal være klart til årsskiftet, og samtidig banker flere kommuner på døren og vil være med. IKT Agder er en aktiv medspiller i blant annet Digin sin IKT-klynge, og deltar i UiA sitt partnerprogram. Dette vil gi selskapet ekstra kraft til å levere fremtidens løsninger til kommunene, fylkeskommunen og andre kunder relatert til kommunal virksomhet.

Selskapet satser dermed på å være en attraktiv arbeidsgiver på Sørlandet som er spennende og robust nok til at folk søker seg til selskapet. Ønsker du å bli med et ledende selskap som er driver innenfor digital samfunnsbygging? Se mer her.

Helsetjenester med Norwegian Smart Care

Utviklingen av nye teknologiske løsninger åpner stadig nye muligheter for effektivisering og tilpassing av helsetjenestene, men utviklingen er imidlertid ikke uproblematisk. Hva med fokus på risikostyring og nytteverdi?

Onsdag 12. juni inviterer Norwegian Smart Care til åpent møte om "Helsetjenester i en teknologifokusert verden." Har du ikke anledning til å møte opp så vil det også bli LIVE Streaming på nett.

Se hele programmet og meld deg på

Behov for blockchain i din bedrift?

UiA-studenter skriver masteroppgave om de ulike fordelene og ulempene ved bruk av teknologien, og trenger respondenter for å lage en kvantitativ prioriteringsliste over de mest fremtredende fordelene og ulempene ved teknologien! Resultatet vil kunne sendes ut når det foreligger.

Du er spesielt relevant om du jobber innen IT, energi, logistikk eller finans. Det er en relativt kort undersøkelse med estimert 6-8 minutters gjennomføringstid.

Ta spørreundersøkelsen her: 
http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FG697MZH1J9N

Skagerrak Business Summit Kristiansand 2019


Hold av datoen 12. november, da arrangeres Skagerrak Business Summit i Kristiansand og inviterer næringsliv fra Danmark. Konferansen skal holdes på Radisson Blu Caleldonien Hotel kl. 09-16.

Det blir også lagt opp til festmiddag kl. 17-21. Mer informasjon kommer, så følg med på nyhetsbrevene.
Facebook
LinkedIn
Website
2019 Digin


Meld deg av nyhetsbrevet 

Email Marketing Powered by Mailchimp