Copy
Pater Elias Leyds C.S.J.
Beste vrienden, donateurs, belangstellenden en medewerkers, 
We staan aan het begin van de adventstijd – de tijd waarin Gods hart onderzoekt: verlangen wij naar het eeuwige Licht, dat alles onvergankelijk maakt? Gods Zoon, mens geworden om onder ons te wonen: willen wij in Hem dat Licht herkennen, erkennen, en ervan getuigen in een wereld waar de duisternis lijkt te overheersen?

In deze ‘interessante’ tijd kunnen we door de rumoerige massamedia worden afgeleid van het essentiële en meest zingevende van het leven. Bovendien kunnen we wanhopig worden door het te volmaakte, onhaalbare, en vooral onnatuurlijke mensbeeld van de commerciële reclame. Zo raken we flink de kluts kwijt en vervallen we uiteindelijk in zelfhaat. Daarvan kan alleen het hemelse Licht ons bevrijden.

Wachtend op dat Licht, kunnen we al met hart en verstand op zoek gaan naar de diepere oorzaken van wat er om ons heen gebeurt. We kunnen ons eigen verstandige en verstandelijk licht al werpen op onze directe ervaring. Jozef moest dit ook doen.

We bevelen daarom hier drie artikelen aan, gepubliceerd door EWTN Lage Landen, die met een filosofisch en theologisch licht dieper willen doordringen in de actualiteit. En verder kondigen we een reeks overwegingen aan: ‘Advent van dag tot dag’. Moge de Heer ons wakker, waakzaam en vol verlangen aantreffen!

+ Pater Elias  
(c) Daniel Ibánez - EWTN Vaticano
EWTN brengt een Pastoor, een Bisschop en een Pater bij u thuis
Advent van dag tot dag
EWTN lage landen gaat samen met Pastoor Penne vanuit Vlaanderen, Mgr. Rob Mutsaerts en Pater Elias vanuit het Nederlandse Brabant dagelijks een kort woordje geven, om de adventstijd nog bewuster te beleven, 27 dagen lang, vanaf a.s. Zondag 28 november.  Wat is het verschil tussen een  Vlaamse en een Hollandse uitleg?  
Lees verder

Wie de jeugd kent, heeft de toekomst
De Katholieke Kerk heeft een imagoprobleem. Dat ligt deels aan de Kerk zelf, deels aan onwetendheid en onbegrip van de buitenwacht. Volgens Mgr. Rob Mutsaerts, referent van de bisschoppen voor Jeugd & Jongeren in Nederland, is het geloof niet iets voor dromers of geleerden. Het doet er gewoon toe. Jong Katholiek is met steun van de bisschoppen opgezet om de deuren van de kerk te openen voor vooral jonge mensen. Hoe kan EWTN lage landen hiervoor van betekenis zijn? ...
Lees verder
Michael Warsaw - 13 november 2021
CEO van EWTN global network geeft commentaar op wat hij in Amerika ziet gebeuren rondom 'Woke' bewegingen?
Onlangs heeft aartsbisschop José Gomez van Los Angeles, de voorzitter van de Amerikaanse Conferentie van Katholieke Bisschoppen, een aantal belangrijke observaties te berde gebracht over de opkomst van nieuwe seculiere ideologieën en bewegingen voor sociale verandering in de Verenigde Staten en de gevolgen daarvan voor de Kerk. De "woke" bewegingen voor sociale rechtvaardigheid zijn hier ook een onderdeel van. Het is dus geen verrassing, dat deze zelfde mensen luidkeels in twijfel trokken wat hij te zeggen had.

Waarom maakt EWTN Lage landen dit soort artikelen uit de National Catholic Register beschikbaar voor het Nederlands taalgebied?
Lees verder
Christiaan W.J.M. Alting von Geusau - 17 nov 2021
Totalitarisme en de vijf stadia van de ontmenselijking
In zijn boek:  "The Demon in Democracy – Totalitarian Temptations in Free Societies", laat de Poolse jurist en lid van het Europees Parlement Ryszard Legutko er geen twijfel over bestaan dat er verontrustende overeenkomsten bestaan tussen veel van de dynamiek in communistische totalitaire regimes en hedendaagse liberale democratieën, wanneer hij opmerkt: “Communisme en liberale democratie bleken eenheidsworsten te zijn die hun volgelingen dwongen hoe te denken, wat te doen, hoe gebeurtenissen te evalueren, wat te dromen, en welke taal te gebruiken.”

Wat is de motivatie van Christiaan Alting von Geusau om de 'demon in democracy' nu origineel te verbinden met de theorieën van Hannah Arendt? Hij woont in Oostenrijk waar 2G-maatregelen geruisloos geïntroduceerd zijn.
Lees verder
Pater Paul V. Mankowski s.j. (1953-2020) -  April 1993
Het gebed van Lady Macbeth: hoe de anticonceptie-mentaliteit het religieuze leven geslachtloos heeft gemaakt
"Ontdoe me hier van mijn sekse!" Lady Macbeth's gebed was, veelbetekenend, gericht tot de goden van de dood - "jullie geesten die moorddadige plannen steunen" - en we herinneren ons met huivering hoe volledig en levendig haar smeekbede werd beantwoord. Zij was, grotendeels maar niet geheel, een product van de verbeelding, en toch was Shakespeare's krachtige en gruwelijke antiheldin een voorloper van een soort christen voor wie het samengaan van gebed, persoonlijke plannen en ontkenning van het leven iets radicaal nieuws opleverde.

Waarom is het artikel (1993) van deze, helaas te vroeg overleden, briljante Jezuïet Paul Mankowski, zo visionair voor de tijd waarin we leven? Welke invloed in de maatschappij, heeft de technologie achter bijvoorbeeld de pil gehad? Seksuele bevrijding? Nee, dat is te simpel. U moet er wel voor gaan zitten, want het is een pittig stuk. Voor de serieuze lezer, maar zeker de moeite waard...  
Lees verder
(c) Daniel Ibáñez - EWTN Vaticano
Glinstering van
de kerk der eeuwen in Rome
Daniel laat ons meekijken door zijn lens, en geeft je een idee van wat een 'vlieg op de muur' ziet, als zij de klerikale omgeving van Rome aanschouwt.  Een beeld zegt dikwijls meer dan een duizend woorden... 
Kijk verder
Pater Elias Leyds C.S.J. 
Antwoord Mij!
Boekje voor de feestdagen? 
Dit boekje is geschenk bij iedere donatie voor EWTN Lage Landen, die de productie- en verzendkosten ervan redelijk overtreft.

Het gaat over ervaringen in Litouwen tussen 1991 en 2005. Pater Elias C.S.J. is priester van de communiteit van St.Jan, woonde in Vilnius met mede broeders en had daar ook een aanstelling als aalmoezenier in de grote gevangenis, een groot zwaar gebouw van Sovjet makelaardij. Niet een plek voor watjes.

Waarom kan leven op de grens van het leven, juist veel wijsheid reflecteren? Lees verder voor een 'sneak review' van het boek. U moet snel zijn om het op tijd voor de feestdagen thuis te krijgen (Eur 14,95 per exemplaar, excl. verzendkosten)  
Lees verder
EWTN Lage Landen kan hulp gebruiken 
Vrijwilligers gezocht
met ervaring in Social Media 
"Te weinig mensen in Vlaanderen en Nederland weten nog van EWTN Lage Landen. De Rijkdom aan wijsheid, inzichten en cultureel erfgoed van de wereldkerk is beschikbaar via de verschillende studio's in Europa, het Vaticaan en de rest van de wereld. We hebben kosteloos toegang maar missen nog de aansluiting naar Nederlands taalgebied. Social Media is hierin van cruciaal belang"

Wat kan EWTN Lage Landen voor u of jou betekenen? Wat hebben wij te bieden? Lees verder...
Lees verder
Met lokale financiële support zijn er professionele RK studio's opgezet in Madrid, Zagreb en Stockholm...  
RK Studio's in Nederland en Vlaanderen? 
Het Nederlandse Taalgebied heeft veel baat bij de inzichten, beelden en ontwikkeling van de katholieke kerk elders in de wereld. Met de technische ondersteuning van de andere EWTN organisaties en de inzet van de huidige vrijwilligers hebben we toch minimaal 100.000 euro nodig om een professionaliseringsslag maken in techniek en materialen. We moeten we gaan denken aan studio capaciteit in zowel Vlaanderen (Omgeving Brussel) als Nederland (Oisterwijk). Wie helpt Nederland en Vlaanderen aan een eerste echt katholieke TV studio?

We hebben nu ca 17000 euro in de pot, waarvan we goede mobiele camera apparatuur kopen en lopende zaken bekostigen. We roeien met de riemen die we hebben. Alle kleine beetjes helpen. Maar zonder donaties kunnen we het huidige niveau van programmering niet echt verbeteren. 

Bank: NL97 TRIO 0788 7565 08 | t.n.v. Stichting RealityFinality i.z. EWTN Lage Landen of klik op de knop hieronder.

Aangezien we met de ANBI verklaring dezelfde moeilijkheden ondervinden als het Katholieke Nieuwsblad indertijd, is dat nog steeds niet rond. Mocht u toch absoluut van de ANBI regeling gebruik willen maken dan adviseren wij om voor uw storting gebruik te maken van de rekening van de Broeders van St. Jan, onder vermelding van project EWTN Lage Landen, dan komt het ook goed terecht: 
Bank: NL48 INGB 0001 7235 25| t.n.v. Broeders van St. Jan te Den Haag o.v.v. P. Elias - EWTN Lage landen (ANBI) 
 
Bij voorbaat dank, namens het Team EWTN Lage Landen:
Bestuur: Joris van Voorst tot Voorst, Pater Elias Leyds CSJ, Bas Kloppenborg, Johan Pauwels, Mgr.Rob Mutsaerts 
Adviseur van het bestuur: Vincent van Hall
Communicatie / Social Media : Vacant
Vertalingen producties: Anne Verweij
Doneren
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2021 EWTN Lage Landen, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u wijzigen op welke manier u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw gegevens bijwerken of uitschrijven van de mailinglijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp