Copy
<<voornaam>>,

In deze nieuwsbrief vind je de uitnodiging voor een bijzondere stadsdorpbijeenkomst: 
zondag 23 september 13:00 - 17:00 uur in de intieme zaal van Perdu.
Een uurtje om elkaar de verhalen van deze zomer te vertellen, een bijzondere film, Babette's Feast (1987, Gabriel Axel), ingeleid door Annette Apon, daarna informeel nabespreken tijdens de borrel.
Ben je geïnteresseerd, vergeet dan niet je snel aan te melden (zie verderop). Er is een beperkt aantal plaatsen. Op is op ...

En herinner je je dit nog? Elke donderdagochtend is er om 10:30 een Stadsdorp Nieuwmarkt koffie-uurtje in “Bijzonder Amsterdams” aan de Zwanenburgwal 206, de sociale hotspot van Cordaan. Naast de bijzondere kunstwerken en gebruiksvoorwerpen, handgemaakt in diverse ateliers in de stad door mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt, vind je er goede espresso en cappuccino en leuke mensen uit het stadsdorp.
Deze donderdag maar eens doen?

Lid van Seniorweb? Let op dat je óf voor 30 september je lidmaatschap opzegt, óf (door niets te doen) het met een jaar verlengt, aldus meldt Het Digitale Dorp
 
De overige inhoud van de nieuwsbrief vind je in het overzicht of door gewoon verder te scrollen.
 


Zijn er in plaats van afbeeldingen lege vlakken tussen de tekst? Klik bovenaan je mailvenster op afbeeldingen weergeven.
In sommige mailprogramma's wordt de nieuwsbrief voor een gedeelte weergegeven. Klik aan het einde op hele bericht weergeven (geldt voor o.a. gmail-gebruikers).

Te klein op je beeldscherm,
ga naar de
webversie

Werken de linkjes hierboven en  hieronder niet,
ga naar de
webversie
Reserveer ook datum
Dinsdag 10 oktober

15:00-18:00 uur
"Mokum Music Map"
in VOX-POP,
een muzikale lezing van
Stan Rijven 

Nieuwsbrief Stadsdorp Nieuwmarkt  2018-09

In deze NieuwsbriefWerken de linkjes hieronder niet: ga naar de webversie


Uitnodiging en programma
zondag 23 september

Koffie, film en borrel in Perdu

 

Babette's Feast

Annette Apon

 

Welke activiteit mis je

Kies uit de lijst met suggesties

 

Uilenburgerhof

Lukt het ouderen uit de buurt voorrang te geven?

 

Stadsdorp en eenzaamheid

Kun je een netwerk opbouwen als je eenzaam bent?

 

Lodewijks keuze 

Het Diner - Jan Kal

 

Gee merkt op 

Een gesprek aan de waterkant

 

Week van de eenzaamheid

1-5 oktober in Pakhuis De Zwijger

 

Korte berichten 

Thuis blijven wonen bij dementie
d'Oude Stadt verhuist naar Kerkstraat 123
Dood Gewoon 16/11 - 31-01 in Vox-Pop
Dansen voor ouderen
 

Door de ogen van...

Adriaan Boiten registreert de buurt met zijn smartphone
 

Bevriende podia

Agenda's 

 

Werken de linkjes hierboven niet: ga naar de webversie

U I T N O D I G I N G

Zondag 23 september: stadsdorpbijeenkomst met de film Babette's Feast uit 1987 van de toen 70-jarige Deense debutant Gabriel Axel (1914) die dit voorjaar op 95-jarige leeftijd overleed -

Klik op het plaatje voor de trailer-NL-

Bijzondere bijeenkomst: koffie, film en borrel 
zondag 23 september 13:00-17:00 uur 


Perdu, Kloveniersburgwal 86
aanmelden noodzakelijk 
beperkt aantal plaatsen

13:00 Inloop / koffie, thee 
13:45 Inleiding door Annette Aponfilmregisseur
14:00 Film Babette's Feast (1987)
15:40 Reacties op de film 
15:45 Borrel
16:45 Sluiting zaal 

 
Entree gratis. Voor de onkosten en voor een aardig gebaar aan Perdu (die de zaal gratis beschikbaar stelt) zal er een HOED zijn waar je je bijdrage in kunt doen.
 
Aanmelden is gewenst. Het kan tot uiterlijk vrijdag 21 september, maar het is raadzaam het zo spoedig mogelijk te doen, want als er meer aanmeldingen binnenkomen dan er plaats is, kom je op een wachtlijst. Je krijgt na je aanmelding een bevestiging, of, als je te laat was, een bericht dat je op de wachtlijst staat en op welke positie.
Aanmelden van meer dan 1 persoon is dit keer mogelijk, geef het aantal en de namen op.

Klik op AANMELDEN

Als de knop AANMELDEN  niet werkt (zoals bij sommige gmail-accounts) zend dan een e-mail zoals aangegeven aan het einde van deze nieuwsbrief.

Babette's Feast

Deense speelfilm uit1987,
geregisseerd door de toen 69-jarige Gabriel Axel, 
met in de titelrol Stephane Audran 

Annette Apon

Babette's Feast

Klik op het plaatje voor de trailer-VS-

De film speelt zich af in geïsoleerd dorpje aan de Deense kust in de negentiende eeuw. De gemeenschap is streng protestants. Op een dag arriveert de mysterieuze Babette, een Française die de repressie van het contrarevolutionaire bewind is ontvlucht. Ze vindt onderdak bij twee ongetrouwde zusters en werkt 14 jaar lang als hun huishoudster. Dan krijgt ze bericht dat ze de loterij gewonnen heeft. Ze besluit met het geld de bewoners van het dorpje te trakteren op een geweldig feestmaal.
De film is een loflied op het goede leven.

 terug naar overzicht 

Welke activiteit mis je in je stadsdorp?

Welke club, groepsactiviteit, werkgroep of gezelligheidsbijeenkomst mis je in Stadsdorp Nieuwmarkt?

Denk erover en geef je keuze(s) uit de keuzelijst waarvan de link onderaan dit stukje staat. In de lijst is een reeks van suggesties gegeven. Ook kun je andere keuze(s) dan de gesuggereerde aangeven.
Doe dit voor 20 september (maar liefst direct).

Klik op keuzelijst, geef je voorkeur(en) er in aan en verzend hem 

Je krijgt begin oktober bericht welke clubs of activiteiten voldoende belangstelling kregen om er een begin mee te maken.

Als de link niet werkt en je hebt een wens voor deelname aan een nog niet bestaande club of activiteit, zend dan een e-mail aan info@stadsdorpnieuwmarkt.nl met in de onderwerpregel: 
Mijn voorkeur voor nieuwe club(s) of activiteit(en) in het stadsdorp.

Themabijeenkomst Welke Clubs of Activiteiten Mis Je In Het Stadsdorp
31 mei in Vox-Pop, waar de  keuzelijst werd gepresenteerd en de eerste reacties
werden geïnventariseerd -

foto Jim Klinkhamer

 terug naar overzicht 

‘Uilenburgerhof’ 

Lukt het ouderen uit de buurt voorrang te krijgen?

Het eerste succes is er. De Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt / Groot Waterloo, opgericht door buurtbewoners, heeft jaren gepleit, geschreven, ingesproken, onderhandeld en concrete initiatieven ontwikkeld; en dat blijkt niet voor niets geweest. De Gemeente heeft er mee ingestemd dat de locatie van het gebouw met erf Nieuwe Uilenburgerstraat 29-59 wordt bestemd voor ouderenhuisvesting. Er kan een 40-tal woningen gebouwd worden in een mix van sociale, middeldure en vrije sectorwoningen (verhouding 40-40-20), dit in combinatie met buurtvoorzieningen, mogelijk een gezondheidscentrum.
 

Uilenburgerhof

De gemeente maakte eind 2016 bekend dat ze het complex Uilenburgerstraat 29-59 beschikbaar stelde voor verkoop. Een aantal oudere buurtbewoners zag hier een kans om voor ouderenhuisvesting te pleiten, want daar is behoefte aan: levensloopbestendige woningen. In eerste instantie voor ouderen uit de buurt. De mensen die hun buurt mee vorm en inhoud hebben gegeven willen er blijven wonen, maar hun woningen zijn vaak niet of slecht aanpasbaar voor de ouderdom. De Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo, nu met meer dan 100 leden, behartigt de belangen van de oudere buurtbewoners in de Nieuwmarkt en Groot Waterloo, maar richt zich vooralsnog voornamelijk op plannen voor het 'Uilenburgerhof’. Buurtbewoners zijn uitgenodigd lid te worden, plannen aan te dragen en mee te praten. Door ambtelijke en politieke contacten, hulp van een architect en gesprekken met woningbouwverenigingen en Stadsherstel, werd het plan concreter. Ook is er samenwerking met Villa Mazzelsteijn, die streeft naar betaalbare woningen voor joodse ouderen, in een buurt die voor die doelgroep interessant is.

Het gebouw Publieke Werken dat vrijkomt samen
met het ruime erf met bijgebouwen erachter aan de Uilenburgergracht
- Archief Amsterdam

Wonen gecombineerd met buurtvoorzieningen

De Gemeente staat een complex voor ogen met een mix van wonen en buurtgerichte voorzieningen.   De Vereniging zocht contact met huisartsen en fysiotherapeuten uit de buurt, die nu enthousiast aan de ontwikkeling van een goed bereikbaar en toegankelijk 1e-lijns gezondheidscentrum werken.
Binnen enkele maanden start de Gemeente de procedure om een ontwikkelende partij te selecteren. De vereniging pleit er bij de Gemeente voor om met betrouwbare Amsterdamse organisaties in zee te gaan.
 

Bewoners die verantwoordelijkheid willen nemen

Er is voor de vereniging geen reden om te rusten. Het praten en ideeën ontwikkelen gaat door. Zoals het pleidooi voor toewijzing van de woningen aan bewoners uit de buurt die gezamenlijk hun verantwoordelijkheid voor het project en ook voor elkaar willen nemen. Mogelijk wordt er met de toekomstige bewoners een beheercoöperatie opgericht om in samenwerking met de ontwikkelende partijen een bijdrage te leveren aan het beheer, de vorm, de toewijzing en het onderhoud van een levendig, groen en duurzaam woonhof. Doel is een energieneutraal complex te realiseren: zonder aardgas, gebruik makend van alternatieve energiebronnen. En groen: een aanwinst voor de directe omgeving.
Voor informatie en aanmelding als lid, zie de website www.ouderenwonenindebuurt.nl

Bestemmingsplan en Plankaart Nieuwe Uilenburgerstraat 29-59. Zie ook  bestemmingsplan
- Gemeente Amsterdam

 terug naar overzicht 

Stadsdorp en eenzaamheid

In het stadsdorp kun je gemakkelijk een netwerk opbouwen - vele eenzamen zullen dat niet doen


Jim Klinkhamer


Het stadsdorp is geen hulporganisatie. De clubs in het stadsdorp helpen de deelnemers hun burennetwerk te verbreden en natuurlijk biedt de DAM (Diensten- en Activiteiten Markt) de mogelijkheid hulp te vragen en te bieden. Maar de zeer eenzamen doen daar niet gemakkelijk aan mee.
 

Statistisch zouden 800 mensen in de Nieuwmarktbuurt lijden aan aan ernstige eenzaamheid*

Onder stadsdorpers rijst wel eens de vraag, kunnen we iets betekenen voor de ernstig eenzamen. Op zichzelf kan dat binnen het stadsdorp. Niet het stadsdorp als organisatie, maar wel een aantal stadsdorpers met elkaar kan besluiten om iets te bieden voor de zeer eenzamen.
Dat zal overigens niet gemakkelijk zijn. Voor professionele hulpverleningsorganisaties is het al moeilijk de eenzaamheid van de meest geïsoleerden te verlichten. Maar je zou kunnen nadenken over wat juist niet-professionelen, buurtgenoten, zouden kunnen bieden. Er bestaat nog geen recept voor.
 

Meedenken in het brainstormgroepje

Wie ervoor voelt hierover van gedachten te wisselen kan zich opgeven voor een oriënterende brainstorm. 
Belangrijk is te beseffen dat de term ernstige eenzaamheid nog een redelijk duidelijk begrip is, maar de vorm waarin iemand eronder lijdt zeer verschillend kan zijn. Menig geïsoleerd en alleen levend mens is niet eenzaam en iemand die regelmatig onder de mensen verkeert kan zeer eenzaam zijn. Wat buurtgenoten kunnen bieden zal dus zorgvuldig doordacht moeten worden.

Wil je meedenken, zend een e-mail aan info@stadsdorpnieuwmarkt.nl
Schrijf in de onderwerpregel Meedenken over eenzaamheid.
Je kunt in je e-mail eventueel een ervaring of gedachte over dit onderwerp opnemen.
Je ontvangt daarna een bericht om tot een afspraak voor een bijeenkomst te komen.

Mocht je zelf kampen met eenzaamheid, ook dan kun je meedenken.
De vorm waarin hierover van gedachten gewisseld wordt en de vorm van een eventueel vervolg zal uit de brainstorm moeten volgen.
 

Week van de eenzaamheid

Verderop volgt informatie over de week van de eenzaamheid, 1-5 oktober in Pakhuis De Zwijger.
De geagendeerde bijeenkomsten kunnen kennis en inspiratie bieden voor het brainstormgroepje.

Afbeelding uit de  uit de webpagina  Beloftevolle experimenten van Amsterdams Netwerk Eenzaamheid

 

 terug naar overzicht 

Lodewijks keuze

Lodewijk Brunt plaatst in deze rubriek een door hem gekozen gedicht 

Het Diner

Nu ligt het hoofdgerecht op ieders bord
-- dankzij de koks en keurig personeel --
waarbij een 64-er Kasteel
Haut-Bages Monpelou geschonken wordt.

Filet de boeuf grand fine, het geheel
door champignons en sauce overstort,
waarin champagne is verwerkt en port,
en kalfniertjespaté, valt ons ten deel.

Dit zal genoten worden met diverse
gekozen groentes en een rijke schaal
pommes parisiennes, met een toespijs na.

Vanille-ijs met geflambeerde kersen,
waarbij Bollinger brut cuvée spéciale
geschonken wordt, en dan tot slot Mocca.

Jan Kal
uit: 1000 sonnetten. Amsterdam (Nijgh en Van Ditmar) 1997

 terug naar overzicht 

Gee merkt op
Column - Gee de Wilde

Een gesprek aan de waterkant

 
In zijn gebruinde torso en bruine baard lag hij lui in z’n aluminium bootje aan de walkant. Een nog bruinere dame in bikini lag naast hem. Voeten aan zijn hoofdeinde. Zij zag er een stuk jonger uit dan hij. Uit een groot wit ding kwam muziek. Kaboem-kaboem. Dat was de reden waarom ik m’n huis uitkwam en hem vriendelijk vroeg de muziek uit te zetten.
 
In de zomer komt het nogal eens voor dat bezoekers van onze buurt het vet-gezellig en chill vinden op boten of bankjes met elkaar naar versterkte muziek te luisteren. Als ik vriendelijk vraag om die muziek uit te zetten lukt dat meestal meteen. Ik vraag dat in het Nederlands, maar ook buitenlanders begrijpen mijn vraag meestal meteen. De muziek gaat dan uit, met een vriendelijk ‘sorry’ er achteraan.
 
Bij Nederlanders ligt dat anders. ‘Hoezo?’ ‘Waarom?’ Op die wedervragen zijn er verschillende antwoorden mogelijk, die ik geef naar gelang de situatie. Nederlanders uit de provincie zijn gevoelig voor het antwoord dat het in de binnenstad van Amsterdam niet mag, versterkte muziek. ‘O, dat wist ik niet. Sorry.’ Voor mensen uit Amsterdam en omgeving, van welke leeftijd dan ook, is dat onvoldoende. ‘Waar staat dat dan?’ ‘Nou, dat maak ik zelf nog wel uit.’ ‘Dan krijg ik maar ’n boete; zal me aan me reet roesten.’ ‘Dan moet u maar niet in de binnenstad komen wonen, in zo’n dik duur grachtenpand.’ Ah, u herkent de antwoorden. Misschien herkent u dan de dialoog ook die zich deze keer ontspon.
 
‘Weet u meneer’, zei de baard, ‘daarom ben ik uit Amsterdam verhuisd. Om van die zeikerds als u af te zijn. Altijd commentaar. Altijd weer nieuwe regeltjes van wat mag en niet mag.’
‘Waar woont u dan nu?’
‘Dat gaat u geen moer aan, meneer. Maar dan kom ik weer eens naar Amsterdam, en dan begint onmiddellijk het gezeik weer.’
‘Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom dat gezeik van bewoners er eigenlijk is?’
‘Ja, omdat ze hun rust willen. Wie wil er nou rust in Amsterdam. Meneer, toen ik hier woonde had je al die toestanden met junken die in je portiek zaten te spuiten. Ik had daar geen last van. Maar iedereen liep te jeremiëren dat dat niet kon. Dus die moesten weg. En dat gezeur van bewoners is nooit opgehouden. En de klagers krijgen in deze stad altijd gelijk.’
‘Meneer, misschien was het wel een poging van bewoners om het voor iedereen leefbaar te houden. Dat is ook de reden waarom ik u vraag de muziek af te zetten. Omdat we met zoveel zijn, en het allemaal plezierig willen hebben: u, ik, toeristen, taxichauffeurs, horecapersoneel, we zitten met heel veel mensen op een kluitje. En dus moet iedereen met iedereen rekening houden.’
‘O, u bent dus gesteld op uw rust. Nou die is er in Amsterdam niet.’
‘Klopt. Het is in Amsterdam nooit rustig, iedereen houdt hier van de reuring, mag ik hopen. Maar laten we zorgen dat we het niet alleen zelf lekker hebben, maar ook alle anderen.’
 
De jonge dame had geen woord gezegd. Ze lag met een big smile te luisteren. ‘Nog veel plezier, meneer’, zei ik, ‘ook met uw dochter’. ‘Dat is m’n dochter niet,’ antwoordde hij betrapt. ‘Dat dacht ik al’.
 
Toen ik wegliep zette hij de kaboem-kaboem even harder. Tja, dat moest er even uit bij hem. Daarna werd het stil. Hoewel … stil? Hier?
 
Gee de Wilde
 

Collage Gee de Wilde

 terug naar overzicht 

Week van de eenzaamheid

 

Illustratie: webpagina met de 'toolkit' van het Amsterdams netwerk eenzaamheid.
Klik op de afbeelding om de toolkit te openen

*4 van de 12 Amsterdammers voelen zich geregeld eenzaam, 1 van de 12 kampt met ernstige eenzaamheid


Er zijn tachtig duizend ernstig eenzamen in deze stad.
Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid organiseert Pakhuis de Zwijger samen met de gemeente Amsterdam en het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid een reeks bijeenkomsten van maandag 1 tot vrijdag 5 oktober.
 

Agenda

  terug naar overzicht 

Korte berichten

Alzheimer Trefpunt

Omgaan met veranderend gedrag 3 okt 19:30 uur
Thuis blijven wonen bij dementie 7 nov 19:30 uur


De avonden worden georganiseerd in Huis de Pinto, Sint Antoniebreestraat 69.
 

 Een bijeenkomst in Huis de Pinto - Foto Alzheimer Trefpunt

d’Oude Stadt verhuist

Vanaf 1 oktober: Kerkstraat 123


Net op tijd heeft Wijkcentrum d’Oude Stadt een nieuwe plek kunnen huren. Het sluit nu zijn deuren in de Nieuwe Doelenstraat na meer dan 30 jaar. De nieuwe ruimte moet eerst opgeknapt worden. De deuren gaan daar naar verwachting pas per 1 oktober open. Zie de nieuwsbrief van d'Oude Stadt.
 

Het nieuwe adres van d'Oude Stadt: Kerkstraat 123

Dood Gewoon


Een levensgrote maquette, die de bezoeker kan betreden en die het bewustzijn van leven en dood tot thema heeft, is van 16 november tot 31 januari te betreden in VOX-POP.
Ook zijn er in die periode lezingen, workshops en theatervoorstellingen.
De maquette schaal  1:1 is ontworpen door kunstenaarsduo Alida Verheij en Anne Verheij (moeder en dochter).
Video: YouTube video van de maquette

VOX-POP,  Binnengasthuisstraat 9
tel. 020-5254336
16 november 2018 – 31 januari 2019

Schaalmodel van de maquette schaal 1:1

Dansen

Stichting Dance Connects


Vanaf 10 september zijn er op maandagen 16:00 - 17:30 danslessen in De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52.
Tarieven klik hier (kortingen tot grote kortingen voor stadspashouders)
Algemene informatie / video
 

 terug naar overzicht 

Door de ogen van...

Adriaan Boiten registreert al wandelend de buurt met zijn smartphone 


 

Foto Jim Klinkhamer


Neem je ook wel eens een foto vanuit een bijzonder standpunt in de buurt of van een markante plek, mail die dan naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl met in de onderwerpregel Door de ogen van ...

 terug naar overzicht 

Bevriende podia


Stadsdorp Nieuwmarkt is voor de grote bijeenkomsten telkens te gast bij culturele podia in de Nieuwmarktbuurt.
Het stadsdorp, dat zelf zoveel mogelijk geldloos opereert, hoeft voor het gebruik van deze ruimten geen zaalhuur te betalen: een grote geste.
Van deze podia volgen hieronder de links naar hun programma's of agenda's.

Openbare Bibliotheek (oba)

Agenda

Compagnietheater

Agenda

Splendor

Agenda

Mediamatic

Agenda

Huis De Pinto

Agenda

Brakke Grond

Programma

Perdu

Programma

Vox-Pop (UvA)

Agenda

 

 

De Boomsspijker

Weekactiviteiten

 

 

Zuiderkerk

Agenda 

 

Aanmelden voor de bijeenkomst op zondag 23 september via e-mail

Als er bij een klik op de knop  AANMELDEN  geen e-mail wordt geopend, meld je dan aan door zelf een e-mail te adresseren aan:
aanmelden.bijeenkomst.sdnm@gmail.com

Schrijf in de onderwerpregel:
Aanmelding voor de bijeenkomst zondag 23 september 13:00 uur in Perdu

Schrijf in het tekstveld:
Aantal personen: ...
Naam/ Namen:
...
...
...
Telefoon contactpersoon: .....
.
 
Ontwerp logo: Dutch Logo Design, Ton Giesbergen
Meer informatie over het Stadsdorp Nieuwmarkt
Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<e-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stadsdorp Nieuwmarkt · 31/H - 1011BK · Amsterdam, (NH) · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp