Copy
Beste <<voornaam>>,

Verjongt het stadsdorp zich in de toekomst?
De Nieuwmarktbuurt telt ongeveer 10.000 bewoners. Daaronder zijn veel jonge mensen. Ook zij hebben belang bij een netwerk van goede bekenden in de buurt om, als het nodig is, er voor elkaar te zijn. Is er behoefte bij jong volwassenen om een netwerk met ouderen te hebben? En omgekeerd?
Het is tijd om stil te staan bij die vragen. Jij, die dit leest, hebt er misschien een antwoord op. Laat dit dan horen op de bijeenkomst op 4 juni. Of, als je er nog geen mening over hebt, kom luisteren en laat je inspireren door de sprekers en de reacties van de aanwezigen.

Verder in deze nieuwsbrief: het veelal onderschatte gevaar van vallen, een dorpsmaatje voor de nieuwkomer, de vaste rubrieken, foto's en berichten.

Werken de linkjes hierboven en  hieronder niet,
ga naar de
webversie
Te klein op je beeldscherm,
ga naar de
webversie
.


Zijn er in plaats van afbeeldingen lege vlakken tussen de tekst? Klik bovenaan je mailvenster op afbeeldingen weergeven.
In sommige mailprogramma's wordt de nieuwsbrief voor een gedeelte weergegeven. Klik aan het einde op hele bericht weergeven (geldt voor o.a. gmail-gebruikers).Misschien wordt deze mail niet in zijn volle lengte geopend. Klik dan onderaan op hele bericht weergeven
Let op: veelal wordt de nieuwsbrief slechts gedeeltelijk weergegeven. Klik dan onderaan op het regeltje meer weergeven.

 

Nieuwsbrief Stadsdorp Nieuwmarkt  2019-02

Jong en oud - thema van de bijeenkomst op 4 juni 15:30 uur in Splendor

In deze NieuwsbriefWerken de linkjes hieronder niet: ga naar de webversie


Uitnodiging en programma
dinsdag 4 juni

 

Wat kunnen jonge en oudere mensen voor elkaar betekenen ...

 

Nieuw in het Stadsdorp?

Een dorpsmaatje helpt je de weg te vinden

 

Lodewijks keuze

De regenworm en zijn moeder - Annie M. G. Schmidt

 

Gee merkt op

Een briefgeheimpje

 

Vallen, ernstiger dan je denkt

Elf 65-plussers overlijden per dag door een val

 

Korte berichten

Stem op plannen voor het centrum

Wandel met een oudere in een rolstoel

 

Door de ogen van ...

Adriaan Boiten

 

Diensten- en Actviteiten Markt (DAM)

Door de grote respons wordt deze introductie herhaald
 

Bevriende podia

Agenda's 

 

Werken de linkjes hierboven niet: ga naar de webversie

U I T N O D I G I N G

Bijeenkomst in Splendor
Nieuwe Uilenburgerstraat 116


dinsdag 4 juni
15:30-18:00 uur 

WAT KUNNEN JONGE EN OUDERE MENSEN VOOR ELKAAR BETEKENEN …


15:30
Inloop / koffie / DAM-borden* 
 
16:00
Inleiding door Jeanne Kers en Pia van den Berg.
Aansluitend de visies van:
- Sophie Kwant
- Khadija Jdamir
- Jesper Zuurbier
- Lisette de Groot

16:30
Gesprek van de zaal met het panel

17:00
Muzikale afsluiting 


17.15 - 18:00           
Napraten / borrel / DAM*

18.00
Einde

 

*   DAM: Diensten en Activiteiten Markt op de website, klik hier of op nieuw in de DAM.

WAT KUNNEN JONGE EN OUDERE MENSEN VOOR ELKAAR BETEKENEN …

 
Stadsdorp Nieuwmarkt heeft ruim 600 leden. De meesten zijn de vijftig gepasseerd. In de buurt wonen ook veel jonge mensen. Rijst de vraag: ‘Wat is het belang van een stadsdorp voor de jongere generatie? Als dat belang er is, hoe breng je dan jong en oud bij elkaar?’
Vier vertegenwoordigers van Amsterdamse organisaties vertellen op de bijeenkomst op dinsdag 4 juni hoe zij jong en oud met elkaar in contact brengen en wat dat voor beide partijen betekent:
Sophie Kwant, Diaconaal werker Diaconie Mokum en Augustanahof
Khadija Jdamir ,Buurtwerker DOCK Centrum
Jesper Zuurbier , projectleider VoorUitProject Amsterdam
Lisette de Groot, Oud geleerd, jong gedaan
De vraag die daarop volgt is natuurlijk: wat wil en kan het Stadsdorp aangaan met jonge mensen in de buurt en hoe is dat te realiseren.
 
Websites van de door de sprekers vertegenwoordigde organisaties:
www.diaconie.com
www.dock.nl
www.vooruitproject.nl
www.jonggeleerdoudgedaan.nl
 
De kosten van consumpties zijn voor eigen rekening. Neem voor de zekerheid ook contant geld mee. Voor de muzikale performer wordt met de hoed rondgegaan.

Sprekers op de stadsdorpbijeenkomst op dinsdag 4 juni in Splendor:
vlnr Sophie Kwant, Khadija Jdamir, Jesper Zuurbier, Lisette de Groot

 terug naar overzicht 

Nieuw in het Stadsdorp?

een dorpsmaatje helpt je de weg te vinden


Je hebt je ingeschreven bij het stadsdorp en je wilt wat snuffelen aan de activiteiten. In het begin zou je dat bij voorkeur samen willen doen met iemand die de weg weet in het dorp.

Dat dorpsmaatje is er!

Meld je aan voor een dorpsmaatje met een e-mail aan info@stadsdorpnieuwmarkt.nl
(als je op de link klikt, gaat meestal je mailprogramma vanzelf open).
Dan wordt ervoor gezorgd, dat iemand contact met je opneemt. 
Je kunt ook de vraag toevoegen, die je nog had over het dorp. Bijvoorbeeld wat je waar kunt vinden op de site. Of hoe je weet dat er een activiteit ondernomen wordt. Of wat je ook maar weten wilt over Stadsdorp Nieuwmarkt.

Interesse? Stuur dan die mail! En het komt in orde.

Lodewijks keuze

Lodewijk Brunt plaatst in deze rubriek een door hem gekozen gedicht 

De regenworm en zijn moeder


Er was een regenworm in Sneek
die altijd naar de sterren keek,
en fluisterde: Hoe schoon, hoe schoon...
Zijn moeder zei: Doe toch gewoon,
kijk naar beneden naar de grond,
dat is normaal, dat is gezond,
kijk naar beneden, zoals ik ...

En toen? Toen kwam de leeuwerik!

Het wormpje dat naar boven staarde,
zag hem op tijd en kroop in d’aarde,
maar moe die naar beneden keek
werd opgegeten (daar in Sneek).

Dus doe nooit wat je moeder zegt,
dan komt het allemaal terecht.

 

Annie M. G. Schmidt

uit: Die van die van u - Amsterdam (Van Oorschot) - zonder jaartal

 terug naar overzicht 

Gee merkt op
Column - Gee de Wilde

Een briefgeheimpje
 
Beste buurtgenoot van onder de dertig,
 
Wat leuk dat je deze nieuwsbrief aan je ouders of grootouders leest. Hij wordt elke keer in elkaar geknutseld door Jim (69). Op zijn ouwe dag is hij heel bedreven in mailchimp of hoe dat allemaal heet. Ik weet het, de nieuwsbrief ziet er wat ouderwets uit. Tegenwoordig moet het allemaal wit zijn, maar toen Jim ermee begon moest alles kleurtjes hebben. En dat vinden wij ouderen mooi.
 
Vóór jouw geboorte communiceerden wij op een paar manieren: vis-à-vis, per (vaste) telefoon, per brief, via de gedrukte krant, en een enkeling via radio of TV. Tijdens jouw kleuterjaren raakten wij bekend met e-mail, mobiel bellen en sms. Daar kwamen deze eeuw de smartphone en de tablet bij. Toen raakten velen van ons de weg kwijt. We waren jou dan ook heel dankbaar, toen je ons de weg wees in de wondere wereld van de sociale media, zoals ze ten onrechte heten. Inmiddels hebben veel eps voor ons geen geheimen meer. We gebruiken Whatsapp en Facebook, en sommigen van ons ook Pinterest en Instagram, hoewel we daar om begrijpelijke redenen geen naaktfoto’s op posten.
 
Dank daarvoor. Ik wil daar graag iets voor terug doen. Door je in te wijden in de wondere wereld van de brief. Natuurlijk krijg jij ook wel eens een brief, maar die is meestal van een officiële instantie of van de hockeyclub (maak die contributie dan ook tijdig over!). Nee, ik bedoel de handgeschreven brief. Geschreven in jouw persoonlijke (hand)font. In een kleur die je passend vind. Die brief richt je aan één (1) persoon. Alleen deze ene persoon wil je iets vertellen. Iets dat door deze brief alleen hij of zij hoeft te weten. Bij aankomst van de brief zijn huisgenoten nieuwsgierig en jaloers. De brief ruikt ook nog eens heel lekker. Maar is dichtgeplakt. Alleen de geadresseerde mag hem openmaken en lezen. Dat heet briefgeheim. Is in een wet vastgelegd. De ontvanger mag er daarna mee doen wat hij/zij wil.
 
Probeer het eens uit. Je wordt er creatief van (zie foto), en wie weet krijg je een brief terug.
 
Gee de Wilde
(die nog steeds analoge verjaardagskaarten verstuurt,
maar niet aan iedereen)

 terug naar overzicht 

Vallen, ernstiger dan je denkt

Elf 65-plussers overlijden per dag door een val

 
Per dag worden 280 mensen in Nederland in de Spoedeisende Hulp (SEH) behandeld voor een val. Een per 5 minuten. Elke ruim 2 uur overlijdt in Nederland een 65-plusser als gevolg van een val.
Van de 280 SEH behandelingen van gevallen 65-plussers per dag gaat het bij 190 om ernstig letsel, ofwel 8 per uur. Daarvan is hersenletsel 16%, heupletsel 21% en overig letsel 63%.
 
Deze cijfers (uit 2017) werden gepresenteerd op het Amsterdamse kennisfestival Laat Je Niet Vallen op 21 maart dit jaar.
 
Opvallend zijn ook de belangrijke oorzaken van vallen:
- bijwerking van medicijnen
- ondervoeding
 
De sprekers, hun presentaties en pleidooien voor de aanpak van valpreventie kun je online vinden via deze link.

De website Laat Je Niet Vallen vind je hier.

Deze cijfers uit 2017 werden op het kennisfestival gepresenteerd door Annelies Krikke van GGD Amsterdam

Bij mannen komt bij een val bijna 2x zo vaak hoofdletsel voor als bij vrouwen. Mogelijke oorzaak: het is vaak de man die op een stoel op trapje klimt om in de hoogte een klusje te klaren of iets op een hoge plek te manoeuvreren.

Het schema rechts toont de aantallen 65-plussers in Amsterdam in 2015
en de verwachte in 2030 en 2040. Blauw: totaal /
grijs: autochtoon / rood: westers allochtoon / geel: niet-westers allochtoon

Korte berichten

Stem op plannen voor het centrum

 

Tot 21 mei kun je nog op een of meer plannen stemmen. Velen dienden plannen in.
Enkelen binnen het stadsdorp vragen speciale aandacht voor de volgende aanklikbare plannen.
Meer wormenhotelsWallengaard / Buurttafel / Open Streets.
Stellig vind je in het overzicht van alle plannen er enkele waar je (ook) warm voor loopt. Stemmen dus.
 

 terug naar overzicht 

Wandelen met ouderen in rolstoel of aan de arm

Je inzet wordt gevraagd

 
De activiteiten starten om 13.00 uur met instructies over wat er van je verwacht wordt en hoe je een rolstoel de stoep op en af duwt.
Voor 16.30 uur ben je weer terug. 

 

Het zijn gezellige dagen waarop mensen dankzij  jouw hulp hun huis uit kunnen en kunnen genieten van het buiten zijn.
Het gaat vaak om mensen met dementie of andere aandoeningen waardoor dit niet meer zelfstandig lukt. 
 
Geef je op voor deze wandelingen bij Yvonne Schoenmaker, Sciandri ,
06-51275719, yvonne.sciandri@gmail.com

 terug naar overzicht 

Door de ogen van ...

Adriaan Boiten registreert al wandelend de buurt met zijn smartphone 

Neem je ook wel eens een foto vanuit een bijzonder standpunt in de buurt of van een markante plek, mail die dan naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl met in de onderwerpregel Door de ogen van ...

 terug naar overzicht 

Diensten- en Activiteiten Markt (DAM)

Na de grote respons in het vorige nummer wordt dit item hier herhaald.


Het is altijd op de homepage van de website  Stadsddorp Nieuwmarkt te vinden.

Alle vragen bekijken: klik hier of op de afbeelding

 

VRAGEN om diensten / hulp / gezelschap

 

Hoe de DAM werkt voor vraag en aanbod van diensten / hulp / gezelschap enz. vind je hier.

Alle aanbiedingen bekijken: klik hier of op de afbeelding

 

AANBOD van diensten / hulp / gezelschap

  

Hoe de DAM werkt voor vraag en aanbod van diensten / hulp / gezelschap enz. vind je hier.

Alle clubs binnen het stadsdorp bekijken: klik hier of op de afbeelding.

Klik vervolgens op een van de clubs om je erover te informeren
of je ervoor aan te melden.

 

CLUBS en Activiteiten

 terug naar overzicht 

Bevriende podia


Stadsdorp Nieuwmarkt is voor de grote bijeenkomsten telkens te gast bij culturele podia in de Nieuwmarktbuurt.
Het stadsdorp, dat zelf zoveel mogelijk geldloos opereert, hoeft voor het gebruik van deze ruimten geen zaalhuur te betalen: een grote geste.
Van deze podia volgen hieronder de links naar hun programma's of agenda's.

Openbare Bibliotheek (oba)

Agenda

Compagnietheater

Agenda

Splendor

Agenda

Mediamatic

Agenda

Huis De Pinto

Agenda

Brakke Grond

Programma

Perdu

Programma

Vox-Pop (UvA)

Agenda

 

 

De Boomsspijker

Weekactiviteiten

 

 

Zuiderkerk

Agenda 

 

 terug naar overzicht 

Ontwerp logo: Dutch Logo Design, Ton Giesbergen
Meer informatie over het Stadsdorp Nieuwmarkt
Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<e-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Goede Wal · 31/H - 1011BK · Amsterdam, (NH) · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp