Copy
Beste buurtgenoot,
  • MAANDAG 2 MAART om 15:45 uur in Splendor: grote bijeenkomst Stadsdorp Nieuwmarkt  
  • MORGEN is het weer de 3e woensdag van de maand: stadsdorpkoffie in Huis de Pinto om 10:30 uur
In deze nieuwsbrief:
  • meer over de grote bijeenkomst, nieuws van clubs en binnenbuurten, vaste rubrieken, foto's en agenda's

Nieuwsbrief Stadsdorp Nieuwmarkt  2020-02

De bijeenkomst maandag 2 maart 15:45 uur wordt gehouden in Splendor,

Nieuwe Uilenburgerstraat 116

U I T N O D I G I N G

 


MAANDAG 
2 MAART 2020
15:45 uur


in Splendor
Nieuwe Uilenburgerstraat 116

 

GROTE BIJEENKOMST
STADSDORP NIEUWMARKT
thema:

REGIE OVER HET EIGEN LEVENSEINDE

 

15:45(!) uur INLOOP

             

16:00  uur PROGRAMMA (met pauze)


- Vijf verhalen van naasten
- Uitleg over regels en mogelijkheden
  door drie deskundigen
   

 

18:00 - 18:30 uur BORREL

Morgen, woensdag 19 februari 10:30 uur 3e-WOENSDAG-KOFFIE in
Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69
foto Jim Klinkhamer (gemaakt op de 3e woensdag van januari 2020)

In deze NieuwsbriefWerken de linkjes hieronder niet: ga naar de webversie


Uitnodiging en programma

Maandag 2 maart 15:45 uur in Splendor

 

3e woensdagkoffie

19 februari 10:30 uur in Huis de Pinto

 

Vijf verhalen van naasten

En informatie van drie deskundigen

  

Lodewijks keuze

Als ik thuiskom - Miriam van Hee

 

Gee merkt op

Arsenicum

 

Clubs in het stadsdorp

Voor de derde verhalenvertelclub kan worden ingetekend

 

Binnenbuurten

Interesse: je kunt je opgeven 

 

Nieuwjaarsborrel en quiz

Fotocollage

   

Korte berichten

Rondleiding in vernieuwd Trippenhuis

23 april gratis naar een happening van Danspaleis

Wil je er voor iemand zijn ... 

 

Door de ogen van ...

Adriaan Boiten

   

Bevriende podia

Agenda's 

 

Werken de linkjes hierboven niet: ga naar de webversie

 

Vijf video-verhalen van naasten

en informatie van drie deskundigen


Maandag 2 maart 15:45 uur in Splendor
Thema bijeenkomst Stadsdorp Nieuwmarkt
REGIE OVER HET EIGEN LEVENSEINDE


Een humaan levenseinde vooraf regisseren: je kunt erover nadenken, opties doornemen en een voorkeur vormen, maar een besluit nemen en keuzes maken stel je gemakkelijk uit, want lang geeft de tijd je daarin gelijk. Maar onverwacht kan het moment er zijn dat je moet beslissen - opeens is het te laat.
 

Vijf verhalen

Over het voorkomen van ondraaglijk lijden op weg naar het sterven en over een zelfgekozen einde bij voltooid leven, over op tijd euthanasie aanvragen voordat de ziekte een ondraaglijk stadium bereikt heeft en zeker vóór de eerste  tekenen van dementie er zijn, over het accepteren van de nog draaglijke pijn op weg naar het sterven en dan eindigen met palliatieve sedatie: daarover gaat de bijeenkomst op 2 maart. Met vijf verhalen, opgenomen in Stadsdorp Nieuwmarkt over vijf uiteenlopende levenseinden met meer en minder behoud van eigen regie.

 

Vijf video-verhalen van naasten

en informatie van drie deskundigen


Maandag 2 maart 15:45 uur in Splendor
Thema bijeenkomst Stadsdorp Nieuwmarkt
REGIE OVER HET EIGEN LEVENSEINDE


Een humaan levenseinde vooraf regisseren: je kunt erover nadenken, opties doornemen en een voorkeur vormen, maar een besluit nemen en keuzes maken stel je gemakkelijk uit, want lang geeft de tijd je daarin gelijk. Maar onverwacht kan het moment er zijn dat je moet beslissen - opeens is het te laat.
 

Vijf verhalen

Over het voorkomen van ondraaglijk lijden op weg naar het sterven en over een zelfgekozen einde bij voltooid leven, over op tijd euthanasie aanvragen voordat de ziekte een ondraaglijk stadium bereikt heeft en zeker vóór de eerste  tekenen van dementie er zijn, over het accepteren van de nog draaglijke pijn op weg naar het sterven en dan eindigen met palliatieve sedatie: daarover gaat de bijeenkomst op 2 maart. Met vijf verhalen, opgenomen in Stadsdorp Nieuwmarkt over vijf uiteenlopende levenseinden met meer en minder behoud van eigen regie.

Voltooid leven

TH kreeg bericht dat haar zoon (51) zijn leven had beëindigd. Geheel onverwacht en onbegrijpelijk. Een afscheidsbrief met goede uitleg maakte zijn dood voor haar draaglijker. Hij was niet depressief of wanhopig geweest, maar vond dat zijn leven voltooid was. Hij had een pijnloze en trefzekere methode gebruikt en tevoren zijn nabestaanden zoveel mogelijk opruimwerk uit handen genomen.
 

Vroege diagnose dementie

MB’s moeder (92) ervoer al jaren het leven als voltooid en wilde graag euthanasie. Die wens kon pas vervuld worden zodra het begin van dementie kon worden aangetoond. De huisarts bleef aarzelen. Het Expertisecentrum Euthanasie gaf uitkomst. Het bood intensieve begeleiding en onderzoek. Daarin werden Alzheimer én vasculaire dementie aangetoond. Ook werd gewezen op het risico dat bij uitstel de grens van wilsbekwaamheid kon worden overschreden. Enkele weken later is de euthanasie uitgevoerd.
 

Teruggang van cognitief vermogen

FvO’s moeder (92) was al jaren waakzaam om de eerste tekenen van dementie op te merken. Zodra die zich zouden voordoen wilde zij euthanasie aanvragen. Toen zij merkbaar vergeetachtiger werd, vroeg zij haar arts om een onderzoek aan te vragen. Hieruit bleek geen dementie maar wel teruggang van cognitief vermogen. Dit feit en de ervaring dat zij bij tijdelijke opnames herhaaldelijk in een delier geraakte, waren voldoende grond voor de toepassing van de door haar zo gewenste euthanasie.
 

Ondraaglijk lijden

EvdB‘s geliefde kwam in een steeds zwaarder stadium van de ziekte Parkinson, tot hij haar aangaf dat hij die zwaarte niet meer kon dragen. Zij bleef dicht bij hem in zijn besluit euthanasie aan te vragen, in het ernaartoe leven, in het vaststellen met de arts van de datum en de details en in het ondergaan van zijn laatste uren en minuten.
 

Palliatieve sedatie

OK’s moeder kreeg blaaskanker die haar in het terminale stadium bracht voordat zij een plan voor de regie over het einde kon maken. Toch maakte zij welbewuste de keuze om na de laatste behandeling in het het ziekenhuis, waar geen verder perspectief geboden kon worden, niet meer naar huis te gaan, maar naar een hospice. Euthanasie was toen uitgesloten, maar palliatieve sedatie was goed mogelijk; het heeft haar einde verzacht.

Drie deskundigen met informatie

Op het moment van het verschijnen van deze uitnodiging worden de korte video-verhalen opgenomen om op het scherm in Splendor te worden getoond. Naast de vijf verhalen vijf verhalen zijn er drie video-interviews met deskundigen over mogelijkheden, effecten, regels en trajecten.
 

NVVE

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

MB is actief voor de NVVE en vertelt over de regels voor euthanasie, de bijbehorende persoonlijke verklaringen en het deponeren daarvan bij medische behandelaars.
 

Coöperatie Laatste Wil

BvH vertelt over de Coöperatie Laatste Wil met 23.000 leden. Zij streven ernaar middelen te kunnen verkrijgen om op een zelf gekozen moment het leven op humane wijze te kunnen beëindigen, zonder bemoeienis of goedkeuring van artsen of hulpverleners.
 

Versterven

FV, arts, vertelt over de keuze om te versterven als vorm om zelf het leven te beëindigen.
Vijf geïnterviewden uit de korte video’s zijn waarschijnlijk aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Hiervan zijn er vier mede-stadsdorper.

Niet live maar op video

Het idee om video-verhalen te maken komt voort uit de behoefte de informatie compact te houden, want de bijeenkomst duurt maar krap twee uur (inclusief pauze). Sporen van knippen en plakken zullen dan ook in de video's zichtbaar zijn - de editor is geen professional.
Een voordeel is dat er informatie kan worden ingevoegd in de vorm van bijschriften. Ook een voordeel is dat de video’s later kunnen worden teruggekeken via de website, voor zover de geïnterviewden daar mee instemmen. De link naar die video’s zal na de bijeenkomst beschikbaar zijn.

 terug naar overzicht 

Lodewijks keuze

Lodewijk Brunt plaatst in deze rubriek een door hem gekozen gedicht 

Als ik thuiskom


Als ik thuiskom

je mond
een wakke herfstige tuin

je armen trillend als van onzegbaar
verlangen, je brilleglazen
aangedampt, je stem onafgewerkt
onhandig als met te weinig kleren

reeds lang wist ik,
dit
is het enige, het enig
mogelijke.


Miriam van Hee
(uit: Het karige maal. Gent (Masereelfonds) 1978

Zie ook Lodewijks blog op www.lodewijkbrunt.nl

 terug naar overzicht 

Gee merkt op
Column - Gee de Wilde

​Arsenicum


Of ik de pil al in huis heb.
“Welke pil,” vraag ik terug, “ik ben al decennia niet meer ongesteld. Daarnaast ben ik een man, dus …”
“Van Drion.”
“Van Drion? Die bestaat helemaal niet. Die pil. Dat is een soort metafoor. Drion is geen Organon …”
“Nee, tuurlijk niet. Maar dat je er een eind aan kan maken als je vindt dat je tijd gekomen is. Je kan natuurlijk ook de berg Fuji oplopen en daar achterblijven, maar dat is zo ver.”
“Waarom zou ik. Ik zie het allemaal wel als ik immobiel, bedlegerig of vergeetachtig word.”
“Maar dan kan je niks meer voor jezelf regelen. Dan moet je er een naaste mee belasten om de spullen in huis te halen. Dat wil je toch niet?”
“Ok. Maar stel dat ik de Spullen in huis haal, arsenicum of zo. Wanneer moet ik die dan innemen?”
“Als je vindt dat je leven voltooid is. Als het leven geen zin meer heeft. Of als je je naasten niet wil belasten met allerlei zorgtaken.”
“Ah, de wet op het voltooid leven. De wet van Pia. Daar heb ik over gelezen. En toen dacht ik: ik heb in m’n leven nog nooit iets afgemaakt. Die studie niet, het schrijven van boeken niet, de verbouwing niet, en eigenlijk ook m’n relaties met partners niet. Ik had altijd wat anders te doen. Of had geen zin. Ik vind de gedachte dus behoorlijk confronterend van dat voltooid leven. Ik veeg al die onafgemaakte zaken liever onder het tapijt.”
“Als ik jou zo hoor vind je dus wel dat het leven geen zin meer heeft.”
“Zeker! Maar dat heeft het ook nooit gehad. Ik vind dat heel troostend. De enige zin van het leven is om het samen met anderen zo aangenaam mogelijk te hebben: lekker eten maken, samen naar concert of op reis, seks, een goed gesprek, samen tijd verspillen. Daar gaat het om: de ander. Hoe moet ik dat rijmen met een voltooid leven?!”
“Voor voltooid leven moet je dus eenzaam zijn. Jij nog een pilsje?”
 
Gee de Wilde

Huib Drion - uit: Op de schouders van reuzen, NVVE, Agnes Wolbert

 terug naar overzicht 

Clubs in het stadsdorp

voor de derde verhalenvertelclub kan worden ingetekend


Nabuurschap begint met elkaar beter leren kennen. Veel stadsdorpers merken, sinds ze regelmatig naar bijeenkomsten komen, maar zeker als ze in binnenbuurten of in clubs meedoen, dat zij veel meer buurgenoten hebben leren kennen, dan in de jaren daarvoor. En onder die nieuwe bekenden blijkt dan een handjevol zeer aardige te zitten. Sympathieke kennissen worden het, enkelen zelfs vriend.
Zo ontstaat als vanzelf de situatie dat je er, als het nodig is, graag voor elkaar wilt zijn. Een hulpvaardig offer is veranderd in vanzelfsprekende burenhulp, ook als die buur drie straten verder woont.
 

Clubs

Er zijn een aantal goedlopende clubs, zoals de Eye filmclub, Wandelen met en Thema, de twee Verhalenvertelclubs, Diner voor tien (met slechts enkele bijeenkomsten per jaar, maar wel goede!), Mokumtrappers, Naaiclub, Tekenen en Schilderen, Tuinschatten, Sneeuwploeg en de Whats-app-groep Sportschool. Zie de website. De interviewclub is slapend ...
De clubs staan open voor meer leden. Verschillende ervan hebben al veel leden, maar lang niet alle leden kunnen op de vastgestelde of wisselende data en uren van de bijeenkomsten meedoen. Een groter reservoir van deelnemers is voor de meeste clubs goed mogelijk. Slechts af en toe meedoen is bij diverse clubs geen bezwaar.
De Naaiclub is gesloten voor nieuwe leden in verband met beschikbare ruimte en apparatuur.

Wandelen met een Thema, de club van Stadsdorp Nieuwmarkt die eens per maand een wandeling van twee uur maakt. Een van de leden heeft het thema voorbereid. Op de foto de wandeling van vorige maand naar voorbeelden van de Amsterdamse School in Amsterdam Zuid - foto Jim Klinkhamer

 

Derde Verhalenvertelclub - aanmelden

Vier stadsdorpers hebben hun interesse getoond in een Derde Verhalenvertelclub. De tevreden leden van de Eerste en de Tweede Verhalenvertelclub hebben mogelijk inspirerend gewerkt. De clubs komen een maal per maand bijeen, in het huis van de verteller van die maand. Die vertelt dan over een eigen ervaring / levensverhaal / gebeurtenis / bijzonder interessegebied.
Je kunt je opgeven voor de op te richten Derde Verhalenvertelclub door te klikken op deze e-mail-link, of, als die niet naar je mailprogramma doorschakelt, een mail te zenden aan aanmelden.bijeenkomst.sdnm@gmail.com met in de onderwerpregel: Interesse in Derde Verhalenvertelclub. Vermeld in je mail: naam, adres en telefoonnummer.
 

Binnenbuurten

Wekelijks koffieuur van een van de bestaande Binnenbuurten -
foto Jim Klinkhamer

Enkele Binnenbuurten hebben regelmatige bijeenkomsten van 10 tot 15 deelnemers.
Binnenbuurten zijn clubs van stadsdorpers die op  loopafstand van elkaar wonen. De ene Binnenbuurt onderhoudt de band via een maandelijkse borrel bij telkens een ander thuis, de andere heeft een wekelijkse koffieochtend in een prettig informeel koffiehuis.
De bestaande Binnenbuurten beslaan samen slechts een klein deel van het oppervlak van de buurt.
Gezien het aantal aangeslotenen van Stadsdorp Nieuwmarkt (ruim 600), zouden er nog vele Binnenbuurten opgericht kunnen worden.
Daartoe ontvangen binnenkort alle lezers van deze nieuwsbrief, die naast hun e-mailadres ook hun huisadres hebben opgegeven, een uitnodigingsbrief om op een initiatiefbijeenkomst in hun nabije buurtje te komen. Daar zal blijken welke vorm de Binnenbuurt-in-oprichting wil aannemen. Als voorbeeld kunnen de bestaande Binnenbuurten worden genomen, maar heel andere vormen en frequenties van bijeenkomen zijn ook denkbaar. Leden van bestaande Binnenbuurten zijn bereid om desgewenst ervaringen uit te wisselen en te helpen met het organiseren van het begin.
 

Jouw Binnenbuurt - je kunt je nu al opgeven

Heb je interesse om de ontwikkeling van een Binnenbuurt in je directe omgeving te volgen?
Mail dan een kort bericht via de antwoord-link Interesse Binnenbuurt, of als de link niet doorschakelt naar je mailprogramma, zend dan een e-mail naar aanmelden.bijeenkomst.sdnm@gmail.com met in de onderwerpregel Interesse Binnenbuurt en in de mail: naam, adres en telefoonnummer.

Nieuwjaarsborrel en quiz

Beelden van de goed bezochte Nieuwjaarsborrel van Stadsdorp Nieuwmarkt zondag 5 januari in Paleis van de Weemoed.

De quiz, als vanouds samengesteld en gepresenteerd door Gee de Wilde, bevatte weer pittige vragen over de geschiedenis en weetjes van de buurt. Niemand had alle antwoorden goed. - foto's Willy Smit 

Korte berichten

Vernieuwd Trippenhuis


Rondleiding voor buurtbewoners 
dinsdag 10 maart 18:30 - 22:00 uur


De KNAW ontvangt buurtbewoners met een lezing, rondleiding en borrel.
Voor het programma zie Trippenhuis Vernieuwd.

Aanmelden kan tot zondag 1 maart. Klik op  AANMELDEN 

Danspaleis in de Westerkerk

Dit keer gratis voor Stadsdorpers

Donderdag 23 april 15-20 uur

aanmelden noodzakelijk


Het Danspaleis is bekend om zijn aanstekelijke dansmuziek én aanstekelijke danspartners die menigeen die niet van plan was te dansen toch de vloer op krijgt, en dan niet van 'toe maar je kunt het niet weigeren', maar stralend en feestend. Je durft wat je niet van plan was: het te laten gebeuren. En dan gebeurt er ook wat.

Aanmelden kan door te klikken op de de e-mail-link 
AANMELDEN 23 APRIL ,
of als deze link je niet naar je e-mailprogramma leidt, zend dan een e-mail naar aanmelden.bijeenkomst.sdnm@gmail.com met in de onderwerpregel Aanmelden Danspaleis 23 april en in je e-mail: naam en telefoonnummer. Eventueel een tweede naam en telfoonnummer.
Het is gratis voor ingeschrevenen bij Stadsdorp Nieuwmarkt.

Wil jij er voor iemand in de laatste levensfase zijn?

Markant

Gewoon door te luisteren, te praten of samen iets te doen. Thuis of in een woonzorgcentrum. Minimaal een keer in de week.

Dit kan op alle momenten van de dag. Je mag zelf aangeven wat je prettig vindt. Ervaring is niet nodig. Wel betrouwbaarheid, betrokkenheid, inlevingsvermogen en het hart op de goede plaats. Je krijgt een goede training, begeleiding en een onkostenvergoeding.
Klik op Markant

Door de ogen van ...

Adriaan Boiten registreert al wandelend de buurt met zijn smartphone 

Neem je ook wel eens een foto vanuit een bijzonder standpunt in de buurt of van een markante plek, mail die dan naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl met in de onderwerpregel Door de ogen van ...

foto Dymph Rutten

 terug naar overzicht 

Bevriende podia


Stadsdorp Nieuwmarkt is voor de grote bijeenkomsten telkens te gast bij culturele podia in de Nieuwmarktbuurt.
Het stadsdorp, dat zelf zoveel mogelijk geldloos opereert, hoeft voor het gebruik van deze ruimten geen zaalhuur te betalen: een grote geste.
Van deze podia volgen hieronder de links naar hun programma's of agenda's.

Openbare Bibliotheek (oba)

Agenda

Compagnietheater

Agenda

Splendor

Agenda

Mediamatic

Agenda

Huis De Pinto

Agenda

Brakke Grond

Programma

Perdu

Programma

Vox-Pop (UvA)

Agenda

 

 

De Boomsspijker

Weekactiviteiten

 

 

Zuiderkerk

Agenda 

 

 terug naar overzicht 

Ontwerp logo: Dutch Logo Design, Ton Giesbergen
Meer informatie over het Stadsdorp Nieuwmarkt
Facebook
Facebook
Website
Website