Copy
Beste buurtbewoner,

In deze nieuwsbrief vind je de uitnodiging voor de grote stadsdorpbijeenkomst Buurten is een werkwoord op woensdag 7 november 16:00 uur. Verder vind je berichten, het gedicht, columns. vaste rubrieken en dit keer meer ingezonden foto's dan anders - aan het eind van deze nieuwsbrief. 

Enkele tientallen stadsdorpers hebben sinds vorig jaar 4 oktober kleinere buurtgroepen gevormd, die elk op een eigen manier voortgaan. Daarom is er geen scherp beeld van die groepen - ook wel 'binnenbuurten' genoemd - maar het belangrijkste is dát ze er zijn. Misschien wordt het beeld op 7 november scherp. En misschien wordt het idee vanaf 7 november nagevolgd in andere buurten.  

Iets anders. Een nieuwe stadsdorpclub dient zich aan: de Kunst- & Cultuurclub.
De club die in de vorige nieuwsbrief werd gepresenteerd kreeg 19 aanmeldingen: Wandelen in de Buurt met een Thema.

Klik voor de inhoudsopgave van deze nieuwsbrief op overzicht of door gewoon verder te scrollen.


Zijn er in plaats van afbeeldingen lege vlakken tussen de tekst? Klik bovenaan je mailvenster op afbeeldingen weergeven.
In sommige mailprogramma's wordt de nieuwsbrief voor een gedeelte weergegeven. Klik aan het einde op hele bericht weergeven (geldt voor o.a. gmail-gebruikers).

Misschien wordt deze mail niet in zijn volle lengte geopend. Klik dan onderaan op hele bericht weergeven.

Te klein op je beeldscherm,
ga naar de
webversie


Werken de linkjes hierboven en  hieronder niet,
ga naar de
webversie

Nieuwsbrief Stadsdorp Nieuwmarkt  2018-11

Stan Rijven tijdens zijn lezing Mokum Music Map op de grote bijeenkomst van Stadsdorp Nieuwmarkt 10 oktober. Hij overspoelde de aanwezigen met zijn kennis over de geschiedenis van Amsterdam en zijn musici -

Foto Rob Sander

In deze NieuwsbriefWerken de linkjes hieronder niet: ga naar de webversie


Uitnodiging en programma
woensdag 7 november

 

Buurten 

is een werkwoord

 

Kunst-  & Cultuurclub

Nieuwe club in het stadsdorp - aanmelding open

 

Lodewijks keuze 

Bezoek aan het ouderhuis -Jan van Nijlen

 

Gee merkt op

Even buurten

 

Marijke struikelt

Bah!
 

Door de ogen van ...

Adriaan Boiten, Gee de Wilde en Paul van der Plas
 

Bevriende podia

Agenda's 

 

Werken de linkjes hierboven niet: ga naar de webversie

U I T N O D I G I N G

Buurten
is een werkwoord
woensdag 7 november
16:00-19:00 uur 


Compagnietheater


Kloveniersburgwal 50

​16:00
     Inloop / koffie / DAM-borden* / Grabbelton**
 
16:30
     Buurten
     is een werkwoord


17:30 - 18:30
     Borrel / DAM-borden / Grabbelton

 
*   DAM: Diensten en Activiteiten Markt, klik hier
** Grabbelton zie toelichting verderop 

4 oktober 2017. Verschillend gekleurde lussen op de plattegrond van de Nieuwmarktbuurt bepaalden welke nabije en verre buren aan tafels met overeenkomstige kleuren kwamen te zitten om over nabuurschap te praten. Een aantal tafels bleken het begin te zijn van nieuwe binnenbuurten-
Foto's Jim Klinkhamer 

Buurten

is een werkwoord 

7 november 16:00 uur Compagnietheater 

 
Wat leverde de bijeenkomst over nabuurschap vorig jaar oktober op voor jou en je buren?
 
4 oktober 2017, Compagnietheater. Verschillend gekleurde viltstiftlussen verdelen de plattegrond van de Nieuwmarktbuurt in kleinere buurten. De kleur van de lus waarbinnen jij woont, is de kleur van de tafel waaraan je je buren treft. Je kent een paar tafelgenoten bij naam of zelfs goed en enkele gezichten komen je vaag of niet bekend voor. Ieder heeft zijn eigen gedachten over de prikkelende stellingen van de PowerPointpresentatie over nabuurschap die juist is geëindigd. Stof voor levendige gesprekken aan de tafels.
 
De slotvraag was: “Vormt dit het begin van een gesprek dat zich ook na het tafelgesprek verder ontwikkelt? Of denk je misschien: niks voor mij, te veel sociale controle. Het kan allemaal, dat maakt het spannend. Wat zal eruit komen?’
 
Het antwoord zal duidelijk worden op de grote Stadsdorpbijeenkomst van 7 november 2018: Buurten is een werkwoord.
 
Bekend is dat in een aantal buurten de gesprekken zijn doorgegaan. Waarschijnlijk in verschillende vorm en in verschillende frequentie. De precieze feiten weten alleen de mensen van de betreffende burenclub, binnenbuurt, binnendorp, buurtburen; er zijn uiteenlopende namen in omloop. 
 
Wat is jouw ervaring tot nu toe? Neem die mee naar de bijeenkomst op 7 november. Wat is leuk, goed werkend, stimulerend in jouw buurtclub? Is het wetenswaardig voor andere buurten?
Wanneer het voor jou geen vervolg kreeg: wat niet is kan nog komen, misschien al op die 7e november.
Het buurten gaat verder, borduurt voort op wat er al is, of krijgt een andere vorm die beter bij jou en je buurtgenoten past.
 
Tot op de bijeenkomst op 7 november in het Compagnietheater! 

Grabbelton


Hij staat er 7 november weer.
Nodig met een briefje een of meerdere stadsdorpers uit voor een ontmoeting met jou (bijvoorbeeld koffiedrinken, een wandeling maken of iets anders). Schrijf  je naam en telefoonnummer erbij en deponeer je uitnodiging in de grabbelton. Er ligt papier klaar. 
Bij de borrel kan iedereen die iets in de ton heeft gedaan, er een papiertje uit pakken. En reageren op het aanbod, direct of later.

 terug naar overzicht 

Kunst- & Cultuurclub

nieuw - aanmelden mogelijk

 
De stad bruist van cultuur en kunst, met dagelijks theater- en dansvoorstellingen, concerten, exposities en evenementen.
Geniet je hier liever samen van dan alleen, dan kun je je aansluiten bij de Kunst- & Cultuurclub.
Het cultuurbezoek wordt telkens ruim tevoren ingepland, zodat je het kunt inpassen in je overige activiteiten. Voor het onderling communiceren sluit je je aan bij de WhatsApp-groep.
 
Wil je meer informatie of wil je je direct opgeven: klik op
Kunst- & Cultuurclub.
Mocht de link niet werken, zend dan een e-mail naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl met in de onderwerpregel: aanmelden/informatieverzoek Kunst- & Cultuurclub. Maak duidelijk of je alleen informatie wilt ontvangen of dat je je direct wilt opgeven. Mét je (liefst mobiele) telefoonnummer.

Lodewijks keuze

Lodewijk Brunt plaatst in deze rubriek een door hem gekozen gedicht 

Bezoek aan het ouderhuis
 

In deze kamer waar ik werd geboren
-- ’t behang is nieuw maar heeft een ouden schijn --
schenkt weer mijn moeder, als in droom verloren,
in ’t oude glas den ouden Fransen wijn.

Een paar fluwelen zetels uit den tijd,
en de vertrouwde prenten aan de wanden:
ik, die vergeefs droomde van alle landen,
gevoel mij thuis weer in deze eeuwigheid.

Er is nog meer: de donkre witte keuken,
het warm vertrek waar heel mijn jeugd verging:
door ’t nauwe raam zag ik de kruin der beuken
en hoe de zomer langzaam henenging.

En dit geluk heb ‘k in mijn jeugd verfoeid,
dit warme nest heb ik voorgoed verlaten!
Nu voel ‘k hoe met den dag ’t verlangen groeit
om hier nog eens te worden toegelaten.

Ik trouwde een vrouw uit een bevrienden stam.
-- mijn moeder zei: je moet het zelf maar weten --
het nieuwe vuur laaide met klare vlam,
maar d’ ouden haard kon ik toch nooit vergeten.

Ik durf mijn moeder nauwlijks aan te kijken...
Ik denk: haar leven is bijna volbracht,
hoe zal de wereld mij dan anders lijken!
-- Het licht gaat aan, maar over mij daalt nacht.
 
Jan van Nijlen
uit: Verzamelde gedichten 1903 - 1964
Amsterdam (G.A. van Oorschot) 2003
 

 terug naar overzicht 

Gee merkt op
Column - Gee de Wilde

Even buurten
 

‘Goedemorgen buurman!’
‘Huh?’
‘Ik zeg, goedemorgen buurman!’
‘I’m sorry, I don’t … eh …’
‘Good morning, neighbor!’
‘Good morning! But what did you say?’
‘Goedemorgen buurman!’
‘Ok. But what does that mean?’
‘Good morning, neighbor.’
‘Good morning to you too. But what did you say before.’
‘I tried to greet you in Dutch: Goedemorgen – good morning – buurman – neighbor. Capisce? Eh, do you follow me?’
‘Good morken, boerman! Good morken, boerman! Ah!’
‘No, not boerman. Buuuuuuurman!’
‘Ah! Boeoeoerman!’
(zucht; sigh) ‘Buur! Buur!’
‘Boer! Boer!’
‘Eh, dear neighbor, I’m looking for my wife. Did you see her? Ik zoek mijn vrouw.’
‘Ah! Boer zoekt vrouw! Well, she is at my place. Rita, it’s your husband!’
 

Gee de Wilde

Goedemorgen buurman!

 terug naar overzicht 

Marijke struikeltColumn Marijke Verhaak

Bah!
 
Een buitenproportioneel ruimte-innemend gedrocht waar je niet blij van wordt, al zal de gemeente menen ons ermee te hebben verblijd. Het vernieuwde pleintje aan de Lastageweg is, behalve speelplein, een veelgebruikte looproute richting Nieuwmarkt voor bewoners van de buurt Oude Waal - Kromme Waal - Prins Hendrikkade. Een autovrije veilige route. Dat wás het. Nu is het een onoverzichtelijk samenraapsel van valkuilen en struikelblokken en natuurlijk ook speeltuigen, waar omheen geen plaats meer is voor wachtende ouders, maar wel voor dikke plantenbakken en rijen in de grond gestoken kale boomstammen, die wel heel erg duidelijk maken dat je hier als passant onwelkom bent.
De voetganger gaat dan toch maar zoeken naar een route door de doolhof van obstakels: de nauw opeenstaande boomstammen, schuine steunpalen van klimtorens, verzonken trampolines als gemene valkuilen, traptreden van ongelijke hoogte en een kolossaal betonnen raamwerk rond een mini-trapveldje. Elk begin van een route wordt snel gefrustreerd door een reeks obstakels. Nergens is ruimte om even te zitten, nergens iets om je aan vast te kunnen houden. De summiere verlichting lokt je, als je de schaarse lantaarns volgt, precies de valkuilen in.
Wat eens een gezellig visueel ruim pleintje was, is verworden tot een afstotelijk bastion. De voetganger die ooit met een glimlach passeerde voelt zich nu een onwelkome insluiper, om niet te spreken over hoe zich de gebruiker van rolstoel, rollator, kinderwagen en krukken voelt.
 
Is dit Amsterdam met zijn grote naam in ontwerpen van de openbare ruimte? Bah!
 
Marijke Verhaak

De ouders met kinderwagen hebben, komend van de Rechtboomssloot, eerst een duik onder de hangbrug door gemaakt, even gezocht naar een helling, en toen toch maar de treden genomen. De man rechts neemt de slingerroute langs de plantenbak op de achtergrond en de schoorpalen -
Foto Jim Klinkhamer

Richting Oude Waal lijkt de route langs de schoolwand, links, niet meer gewenst. Wie de lantaarns over rechts volgt belandt gemakkelijk in een van de vier verdiepte trampolinegaten voor de tweede lantaarn -
Foto Jim Klinkhamer

Door de ogen van ...

Adriaan Boiten registreert al wandelend de buurt met zijn smartphone 

Plofkraak op de Halvemaanbrug - Foto Gee de Wilde

Vendelstraat - Foto Paul van der Plas


Neem je ook wel eens een foto vanuit een bijzonder standpunt in de buurt of van een markante plek, mail die dan naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl met in de onderwerpregel Door de ogen van ...

 terug naar overzicht 

Bevriende podia


Stadsdorp Nieuwmarkt is voor de grote bijeenkomsten telkens te gast bij culturele podia in de Nieuwmarktbuurt.
Het stadsdorp, dat zelf zoveel mogelijk geldloos opereert, hoeft voor het gebruik van deze ruimten geen zaalhuur te betalen: een grote geste.
Van deze podia volgen hieronder de links naar hun programma's of agenda's.

Openbare Bibliotheek (oba)

Agenda

Compagnietheater

Agenda

Splendor

Agenda

Mediamatic

Agenda

Huis De Pinto

Agenda

Brakke Grond

Programma

Perdu

Programma

Vox-Pop (UvA)

Agenda

 

 

De Boomsspijker

Weekactiviteiten

 

 

Zuiderkerk

Agenda 

 
Ontwerp logo: Dutch Logo Design, Ton Giesbergen
Meer informatie over het Stadsdorp Nieuwmarkt
Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<e-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
redactie nieuwsbrief Stadsdorp Nieuwmarkt · 31/H - 1011BK · Amsterdam, (NH) · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp