Copy
klik voor betere leesbaarheid op: webversie
Beste <<voornaam>>!

Op dinsdag 22 november is er weer een grote stadsdorpbijeenkomst. 

 
UITNODIGING 


Dinsdag 22 november 16:00 uur
in
Perdu 

Kloveniersburgwal 86

 

“Als ik wilsonbekwaam ben,
wil jíj dan voor me zorgen?”


Wie kies jij in dat geval?
Hoe leg je het vast?


Ervaringen, wetenswaardigheden, video-interviews, muziek
en napraten aan de bar


AANMELDEN IS GEWENST i.v.m. het beperkte aantal plaatsen
 

Programma
15:45 inloop en bar open
16:00 introductie, video-interviews en gesprek met ervaringsdeskundigen
16:45 pauze - bar open
17:00 afronding van het thema 
17:15 korte performance Erik de Boer
          Voordrachten - al dan niet deels -
          uit het hoofd uit zijn bundel

          Een Waging Pogen
17:30 nazit - bar open
18:00 sluiting zaal

 
Je aanmelding moet uiterlijk maandag 21 november binnen zijn, maar ruim daarvoor aanmelden vergroot de kans op een plek,
klik op 
aanmelden bijeenkomst dinsdag 22 november
of, als de link niet goed werkt, mail naar: 
aanmelden.bijeenkomst.sdnm@gmail.com. Vermeld 22 november,  je naam of meerdere namen en je telefoonnummer(s).

Na aanmelding ontvang je een bevestiging. Aanmeldingen boven het maximum belanden op een wachtlijst en krijgen daarvan bericht en opnieuw als er alsnog plaatsen beschikbaar komen.
Meer informatie in de artikelen verderop in deze nieuwsbrief.

Gesprek met 5 auteurs 11 oktober 

Gesprek met 5 auteurs  - grote bijeenkomst van Stadsdorp Nieuwmarkt 11 oktober - Perdu
Onder: vlnr presentator Jeanne Kers, interviewer Aik Meeuse en de auteurs
Piet Meeuse, Evert van Voskuilen, Diet Verschoor, Sonja Barend en Sandra Rottenberg.
foto's - Betty Prins en Rob Sander

Verder in deze nieuwsbrief


Werken de linkjes niet? Ga naar de webversie


Erik de Boer

treedt op 22 november op

Vragen over het levenstestament

wat moet wel en wat moet niet bij de notaris?

Als ik wilsonbekwaam ben,

wil jíj dan voor me zorgen?

De notaris is ook ondernemer ...

een ervaring

Procrastinatie

Gee de Wilde - column

Kom niet met de hele waarheid

de keuze van Diet - gedicht van O. H. Hauge

Perdu vraagt

logeeradressen en een boekhouder

Geefmarkt in Huis de Pinto 

13 november 

Boomspijker film

25 november

Door de ogen van ...

Adriaan Boiten

Bevriende podia

culturele agenda's

Erik de Boer


Beeldend Kunstenaar & Performer,
zie ook zijn website.

Hij treedt op als intermezzo op de grote bijeenkomst
22 november in Perdu.

Klik op het plaatje voor twee voordrachten uit zijn bundel   
Een Waging Pogen.
(te koop na de performance)

Dinsdag 22 november 15:45 uur

in de theaterzaal van Perdu, Kloveniersburgwal 86


Vragen over het levenstestament waarop ervaringsdeskundigen en de aanwezigen zullen ingaan

Heb je al nagedacht over een levenstestament? Of er al een vastgelegd?

Ben je op de hoogte welk deel via een notaris moet worden vastgelegd en welk deel je onderling schriftelijk kunt regelen?
  • Bij de notaris regel je wie je formele gevolmachtigde is voor financiën, huisvesting, bank-, verzekeringszaken en dergelijke. 
  • Zelf, dus zonder notaris, kun je vastleggen wie gemachtigde is of  op het gebied van je medische wilsverklaringen. Die zal. wanneer je in een toestand komt waarin je dat zelf niet meer kunt aangeven, aan je artsen en verzorgenden je wilsverklaringen voorleggen over de behandelingen die je wel of niet wenst.
Op de bijeenkomst is er een tafelgesprek met (ervarings-)deskundigen, worden video-interviews getoond en is er ruim tijd om onderling van gedachten te wisselen. De bar zal open zijn.

Een waging pogen
Er zal een bijzonder optreden zijn van taalkunstenaar Erik de Boer. Als voorproefje is hier een link naar zijn Een Waging Pogen.

foto - hln.be

“Als ik wilsonbekwaam ben, wil jíj dan voor me zorgen?”

In een levenstestament regel je het, maar hoe vind je de juiste persoon?

 
Ontleend aan het artikel van Rein Wieringa - NRC 12 mei 2022

Als je niet meer kunt beslissen over je eigen zaken zoals financiën of medische keuzes, als je wilsonbekwaam wordt, bepaalt het levenstestament wie dat wel mag en hoe. Die hoeft niet mee naar je dokter of een pyjama voor je te kopen maar organiseert wel dát iemand het doet.

De gevolmachtigde zal vaak een vertrouwde maar jongere persoon zijn. Het kan een eer zijn om gevraagd te worden, er spreekt vertrouwen uit, maar het is ook een hele verantwoordelijkheid.

Wie geen kinderen heeft, heeft een extra reden om met de toekomst bezig te zijn.
Ouders gaan er vanuit dat hun kinderen later hun zaken voor ze regelen en voor kinderen is het veelal vanzelfsprekend dat te doen.

foto- hersenstichting.nl

Als je wilsonbekwaam wordt en je hebt tevoren niets vastgelegd zal de rechter iemand benoemen die namens jou beslissingen mag nemen: een bewindvoerder. De rechter laat je vervolgens niet meer los: de bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen en vooraf toestemming vragen voor grote beslissingen. Wil je op zo’n kwetsbaar moment langs de rechter?
Besef ook dat een bewindvoerder jou niet kent uit je verleden en bijvoorbeeld niet weet dat je graag elke week naar de kapper gaat om je haar te laten wassen en föhnen.

Deze formele en onpersoonlijke oplossing kun je voorkomen met een levenstestament, waarin je een vertrouwd persoon uit je eigen omgeving machtigt. Het kan raadzaam zijn om twee of drie mensen te benaderen en zo de verantwoordelijkheden te spreiden.

Theo van Tilburg, hoogleraar sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit, deed onderzoek en constateerde dat ouderen buiten eigen en aangetrouwde kinderen heel weinig contact hebben met jongere generaties. Ze komen wel jongere mensen tegen, maar hebben nauwelijks de gelegenheid om met hen een persoonlijke band op te bouwen.
Als je bij gebrek aan contacten met jongeren je richt op personen van je eigen leeftijd, is de kans aanzienlijk dat die er niet meer zijn als het later nodig is. Voor mensen zonder kinderen is het daarom doorgaans moeilijker om iemand te vinden. Partners kunnen elkaar aanwijzen als gemachtigde, ervan uitgaand dat gelijktijdig optredende wilsonbekwaamheid niet waarschijnlijk is. Maar wie er vervolgens alleen voor komt te staan zal gebaat zijn bij een eigen nieuwe gemachtigde die jonger is.

Het is overigens het verstandigst om de verantwoordelijkheid niet bij één bekende te leggen, maar ook iemand aan te wijzen die toezicht houdt: een vriend, familielid of eventueel een professionele partij.

Als je in je levenstestament meerdere verantwoordelijken opneemt moeten die het wel onderling eens worden (als ze het niet eens worden is daar een arbitrageregeling voor). Om die kans te vergroten is het raadzaam om vanaf het begin de onderlinge band te versterken, bijvoorbeeld door met alle betrokkenen eens per jaar samen te eten.

"De notaris is er voor formele registraties, maar is ook ondernemer ..." - een ervaring

M: "Ik heb me georiënteerd over het vastleggen van een levenstestament en ik was met name alert op wat wel en wat niet via een notaris moet worden geregeld. 
Het viel me op dat er notaris-kantoren zijn die proberen je zakelijke levenstestament uit te breiden met je medische wilsverklaring en andere onderdelen die niet strikt met de zakelijke volmacht te maken hebben. Dat leidt natuurlijk tot hogere notariskosten. 
Ik kwam erachter dat je wensen rond medische zaken, je wilsverklaring omtrent behandelverbod, euthanasie-verzoek en wie je daarvoor machtigt niet perse hoeven te worden opgenomen in het notarieel vastgestelde deel van je levenstestament. 
Het blijkt voldoende om alleen de zakelijk gevolmachtigde notarieel vast te leggen in een levenstestament: degene die ik machtig om mijn zakelijke belangen te behartigen, wanneer ik en mijn partner er niet meer toe in staat zijn. Door het medische deel van ons levenstestament erbuiten te houden besparen we terugkerende notariskosten bij wijzigingen in dat medische gedeelte, die je makkelijk wilt kunnen aanbrengen bij het verstrijken van de jaren. Ik ben het internet verder
gaan afstruinen en kwam bij mijn speurtocht als gunstigste oplossing uit bij de website nunotariaat.nl.
Een groot aantal notarissen is erbij aangesloten. Je kiest zelf je notaris. Op de website van nunotariaat vind je gratis modellen voor het levens-testament. Het was ook hier niet direct duidelijk dat je de medische volmacht er buiten kunt laten. Je betaalt overigens wel hetzelfde bedrag, al blijft het lager dan bij gangbare bezoeken aan notariskantoren. Alle keuzes van mij en mijn partner hebben we thuis achter de computer kunnen bepalen en uploaden. Alleen voor de ondertekening ga je eenmalig naar het notariskantoor. De notaris die je hebt gekozen checkt en formaliseert het en zorgt voor de registratie bij het Centraal Levenstestamenten Register. De kosten stonden tevoren vast en waren redelijk. Zonder notaris hebben we de medische volmachten met de betrokkenen vastgelegd. Die gemachtigden behartigen t.z.t onze belangen inzake onze wils-verklaringen  m.b.t. behandelverboden en eventuele euthanasieverzoeken. Die kunnen we bijstellen wanneer we dat willen, zonder notaris en dus zonder notariskosten."

Procrastinatie

 
Het klinkt als een enge ziekte, maar het is ‘gewoon’ uitstelgedrag. Dus toch een enge ziekte.
Ik heb er gelukkig al jaren geen last meer van. Dacht ik.
Vroeger begon ik de avond vóór een proefwerk of tentamen te leren, en leverde een onaffe scriptie één minuut te laat in. Liefdesrelaties werden pas lang na de houdbaarheidsdatum uitgemaakt.
Tegenwoordig vind ik het op tijd invullen van belastingformulieren – ook voor anderen – geen probleem. Rekeningen worden op tijd betaald, verjaardagkaarten komen zelden te laat (al maakt de post er de laatste tijd vaak een potje van). En Jim hoeft nooit te rappelleren over deze column.
Toch is die enge ziekte niet helemaal genezen. Een jaarlijks terugkerend ritueel gaat als volgt: “Schahat! Wij zijn nu al X jaar lid van de NVvVE. Wordt het niet eens tijd dat we eens iets regelen met betrekking tot
  1. Ons levenseinde
  2. Ons testament
  3. De beoogde goede doelen
  4. Een beoogd executeur testamentair
  5. Onze woonplek als we slecht ter been zijn
  6. Waar al die spullen heen moeten
  7. Wat verder ter tafel komt?”
“Tuurlijk, schat, gaan we het snel over hebben. Maar eerst deze krant uitlezen, puzzel oplossen, mail versturen, naar de stadsdorplezing/borrel/koffie, column schrijven voor de nieuwsbrief …”
We denken dat we tijd zat hebben om cruciale dingen in ons leven te regelen. Misschien is dat zo. Maar wie zou je met de rotzooi willen opzadelen als die tijd opeens op blijkt te zijn? Ik weet het al: jullie!

Gee de Wilde
                Olav Hákonson Hauge (1908-1994) 
                Oorspronkelijke titel: Kom ikkje med heile sanningi 
                vertaling Bart Kraamer
    
Uit: 500 GEDICHTEN DIE IEDEREEN GELEZEN MOET HEBBEN samengesteld door I.L.Pfeijffer en Gert Jan de Vries, uitgeverij Meulenhoff 2008

Help Perdu aan logeerplekken

voor buitenlandse gastauteurs

en aan een

boekhouder

foto perdu.nl


Logeerplek?


Na afloop van de bijeenkomst van Stadsdorp Nieuwmarkt met 5 auteurs heeft Perdu een oproep gedaan voor onderdak voor buitenlandse auteurs die bij Perdu optreden. Hotelovernachtingen zijn extreem duur voor dit mooie low-budget cultuurpodium. De oproep leverde spontaan enkele reacties op, maar blijft dringend nodig.
Kun je een logeerplek aanbieden geef die dan op via logeerplek
, ook voor vragen. Indien gewenst kan Perdu een kleine kostenvergoeding bieden. De stichting blijft aansprakelijk in het geval er zich iets mocht voordoen. Behalve dat je Perdu helpt, geeft het je een kans om met interessante auteurs in contact te komen. 
 

Boekhouder

Er is dringend behoefte bij Perdu aan een vrijwilliger/boekhouder (met vrijwilligersvergoeding). Weet je iemand of kun je jezelf aanbieden klik op boekhouder Perdu.

Korte berichten

Geefmarkt
Huis de Pinto

 

Zondag 13 november is er weer een Geefmarkt in de buurt.
De decembermaand komt eraan, een tijd van cadeaus en feestjes.
Laat je inspireren om dit jaar op nieuwe manieren te geven en kom naar de speciale editie van de Geefmarkt!
Kom je ook iets geven? 

Kijk voor meer informatie op de Facebook pagina of mail geefmarkt@yahoo.com

De Boomsspijker


Film - Bardsongs


Film vrijdag 25 november
Klik voor trailer op het plaatje.
Zie  https://moonfilm.nl/filmlokaal/

Vragen en informatie over deze vertonging kunnen via Daan Burgerdburger@dock.nl / 06-59936891 

Door de ogen van ...

Adriaan Boiten registreert al wandelend door de buurt met zijn smartphone

Hotel Djakarta - foto Adriaan Boiten

Heb je ook treffende foto's uit de buurt of net daarbuiten? Zend ze in door deze nieuwsbrief te beantwoorden en voeg je foto bij met als onderwerp Door de ogen van ... Vermeld in je mailtje het onderschrift.

Bevriende podia


Stadsdorp Nieuwmarkt is voor de grote bijeenkomsten telkens te gast bij culturele podia in de Nieuwmarktbuurt.
Het stadsdorp, dat zelf zoveel mogelijk geldloos opereert, hoeft voor het gebruik van deze ruimten geen zaalhuur te betalen: een grote geste.
 

Oba 

Agenda

 

Compagnietheater
Website

Splendor

Agenda

Mediamatic 

Agenda

Huis de Pinto

Programma

De Brakke Grond

Agenda

Perdu 

Agenda

Vox Pop

Programma

De Boomsspijker

Actueel (op Facebook)

Zuiderkerk

Evenementen

Meer informatie over het Stadsdorp Nieuwmarkt
Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<e-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stadsdorp Nieuwmarkt · 31/H - 1011BK · Amsterdam, (NH) · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp