Copy
Beste <<voornaam>>,

In deze nieuwsbrief vind je de uitnodiging voor de grote stadsdorpbijeenkomst op dinsdag 20 maart 16:00 uur in Splendor. Het thema is Je nalatenschap: wat, hoe en wanneer.
Bij de inloop is er thee en koffie en nadien is er borreluur in het café van Splendor.

Donderdag 5 april is het weer de eerste donderdag van de maand:16:00 uur, stadsdorpborrel in Café Captein & Co, hoek Binnen Bantammerstraat / Kromme Waal.

Dinsdag 10 april is er feest, want Stadsdorp Nieuwmarkt bestond in december vijf jaar.
Het begon met enkele betrokkenen, al snel sloten zich tientallen aan en nu zijn het er bijna zeshonderd.
 
De overige inhoud van de nieuwsbrief vind je in het overzicht of door gewoon verder te scrollen.
 


Zijn er in plaats van afbeeldingen lege vlakken tussen de tekst? Klik bovenaan je mailvenster op afbeeldingen weergeven.
In sommige mailprogramma's wordt de nieuwsbrief voor een gedeelte weergegeven. Klik aan het einde op hele bericht weergeven (geldt voor o.a. gmail-gebruikers).

Te klein op je beeldscherm,
ga naar de
webversie

Werken de linkjes hierboven en  hieronder niet,
ga naar de
webversie

Nieuwsbrief Stadsdorp Nieuwmarkt  2018-01

In deze NieuwsbriefWerken de linkjes hieronder niet: ga naar de webversie


Uitnodiging grote bijeenkomst
dinsdag 20 maart

Programma 

 

Je nalatenschap

Wat, hoe en wanneer

 

Donderdag 10:30 uur

Wekelijks koffieuur van Stadsdorp Nieuwmarkt

 

Nieuwjaarsborrel en quiz 7 januari

Fotocollage

 

Lodewijks keuze 

De particuliere boekenverzameling van Roger van Akelijen - Hendrik Carette

 

Gee merkt op 

Stads-ops voor de Nieuwmarktbuurt

 

Korte berichten 

Het grote Bewoners-verkiezingsdebat

Pluscafé

Voel je Fit Week

Geveltuinendag

Oproep voor verkeersbegeleiders voor kinderen

Hoe Amsterdam het hoofd boven water hield

Boek en congres over zorgcoöperaties
 

Door de ogen van...

Adriaan Boiten registreert de buurt met zijn smartphone
 

Bevriende podia

Agenda's 

 

Werken de linkjes hierboven niet: ga naar de webversie

U I T N O D I G I N G
 

Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116 - foto www.splendoramsterdam.com

Grote Stadsdorpbijeenkomst dinsdag 20 maart

 

16:00
Thee, koffie en DAM-borden (Diensten en Activiteiten Markt)

 

16:30
JE NALATENSCHAP: WAT, HOE EN WANNEER

 

17:30 - 19:00
Borrel en DAM-borden

 

Splendor - Nieuwe Uilenburgerstraat 116

  terug naar overzicht 

Je nalatenschap regelen,

wat, hoe en wanneer


Je nalatenschap regelen geeft je de kans om het juiste gebaar te maken naar dierbare mensen in je omgeving na je overlijden – of naar de wereld daarbuiten, zoals naar goede doelen. Wie welk deel van je bezit krijgt, kun je regelen in een testament, al moet je je bewegen binnen de grenzen van de wet (je kunt bijvoorbeeld een kind niet helemaal onterven). Als je geen testament opmaakt, regelt de wet automatisch wie je erfgenamen zijn.

Veel zaken die je niet in een testament hoeft te regelen, kun je in een schriftelijke verklaring vastleggen. Een codicil, wordt zo’n verklaring genoemd.

Vastleggen van wat je wilt dat er na je overlijden gebeurt, vergt meestal langdurig denkwerk. Afwegingen maken, beslissingen nemen over waar je persoonlijke spullen naar toe gaan, zoals je foto’s, brieven en kunst. Over wie je executeur wordt, wie toegang krijgt tot je digitale apparaten en tot je wachtwoorden en weet waar belangrijke zaken staan. En over hoe je wilt dat je uitvaart wordt vormgegeven of wat er met je huisdier gebeurt.

Handgeschreven laatste wil - uit: 'Wees geen Struisvogel', Joke van Zoest

Vaak hoor je zeggen, voor mij hoeft dat nu nog niet. Maar goed regelen doe je het best als je op je best bent en als je er de tijd voor neemt. Bedenk ook dat je nalatenschap niet alleen waardevolle zaken betreft. Je nabestaanden moeten ook beslissingen kunnen nemen over verplichtingen of schulden die je bent aangegaan. Soms moeten ze de zorg die jij op je hebt genomen voor anderen voortzetten of overdragen. Door het vast te leggen kun je hen de weg wijzen, zodat zij er zeker van zijn volgens jouw wensen te handelen. Je kunt een codicil altijd wijzigen of aanvullen. Daarvoor hoef je niet naar een notaris.

Ook voor je laatste levensfase kun je vastleggen wat je wensen zijn. Dat doe je in een levenstestament. Je verklaart schriftelijk dat je een of meer anderen machtigt om namens jou beslissingen te nemen als je nog wel leeft maar niet meer in staat bent om dergelijke beslissingen te nemen.  Je bent dan niet meer wilsbekwaam. Bijvoorbeeld wanneer je in coma bent geraakt of dement bent geworden. Het kan gaan om het regelen van je financiële zaken en om beslissingen over je medische behandelingen.

In de bijeenkomst op 20 maart komen deze en meer praktische zaken aan de orde en zal er ruimte zijn om eigen ervaringen uit te wisselen. Het kan je helpen bij het denken en beslissen over je nalatenschap. Als je nu al vragen hebt, schrijf ze dan op en lever ze voor het begin van het programma in. Ze kunnen in de bijeenkomst worden behandeld of, als je dat aangeeft, op een ander moment beantwoord worden.

Zoals altijd is de bijeenkomst openbaar. Er is eerst een inloop met thee en koffie (in de zaal – het café is dan nog niet beschikbaar) en na afloop borreluur in het café.

Entree gratis (met dank aan Splendor). Consumpties voor eigen rekening.

  terug naar overzicht 

Zwanenburgwal 206 - foto Google Streetview

 

Elke donderdag 10:30 uur
koffieuur Stadsdorp Nieuwmarkt

in sociale hotspot Bijzonder Amsterdams


Het begon als en koffieuurtje van de "binnenbuurt" van Stadsdorp Nieuwmarkt  rondom de Groenburgwal. Spoedig sloten stadsdorpers van het Pentagon zich aan. Nu het donderdagse koffieuur een succes blijkt te zijn, worden alle buurtgenoten uit het stadsdorp uitgenodigd regelmatig of onregelmatig aan te schuiven. 

Stadsdorp Nieuwmarkt
Elke donderdag 10:30 uur
Sociale hotspot Bijzonder Amsterdams
Zwanenburgwal 206

  terug naar overzicht 

Nieuwjaarsborrel en quiz

foto's gemaakt op 7 januari in Paleis van de Weemoed

foto's en collage Jim Klinkhamer

 

  terug naar overzicht 

Lodewijks keuze

Lodewijk Brunt plaatst in deze rubriek een door hem gekozen gedicht 

De particuliere boekenverzameling van Roger van Akelijen

Acht kleine archivalia uit een door het stof en de ratten aangevreten archief. Twee atlasjes, één minuscuul compendium, zeven zakbijbeltjes, eenentwintig minuscule encyclopedieën, achttien kleine folianten, dertig dichtbundeltjes, twintig kleine maar prachtige predikatiën van een dichtende dominee, het logboekje van kapitein Achab, zestig kleine studieboeken, zes romannetjes, vier kleine incunabelen, zestien librettootjes, vijf biografietjes, elf kleine plantenalbums, vierenveertig kleine reisbeschrijvingen, tien woordenboekjes, zevenentwintig schetsboekjes, een klein brevier, drie berijmde psalmenboeken, één brievenboekje uit het bergland van Algarve, dertien kleine schilderboeken en een groot aantal belachelijk kleine dagboeken.
 
Alles mooi geordend en aaneen gelijmd als een grote bibliotheek in het klein.
 
Achter dik glas en degelijk ingelijst en aldus tijdelijk beveiligd tegen de Tijd.

 
Hendrik Carette
uit: Pact met Pound. Brugge (Kruispunt) 2000
 

  terug naar overzicht 

Prototype geveltuinhark – foto: Gee de Wilde

Gee merkt op
Column - Gee de Wilde

Stads-ops voor de Nieuwmarktbuurt
 
Amsterdam wil graag een innovatieve en creatieve stad zijn. Millenials from all over the world vestigen zich hier als start-up of young executive of vergelijkbare functie in het Engels. Mama Smit-Kroes en Papa-prins Constantijn waken over hen.
 
De meeste vondsten van deze jonge mensen zijn voor de hele wereld bedoeld. Niet specifiek voor Amsterdammers of de bewoners van de Nieuwmarktbuurt. Natuurlijk kunnen wij er in onze buurt ook van profiteren. Bijvoorbeeld van ouderwetse dakpannen met zonnecellen, zodat ook wij in onze huizen stroom kunnen opwekken.
 
We moesten binnen het Stadsdorp ook maar eens aan de slag met innovatie. We wachten niet op de jonkies, maar beginnen onze eigen start-ups. Of Stads-ops op z’n stadsdorps. Ik geef hier een paar voorbeelden ter inspiratie: 
  1. De Fijnstofzuiger ter verbetering van de luchtkwaliteit.
  2. De Geveltuinhark, omdat de meeste harken te breed zijn voor onze stoeptegelbrede tuinen.
  3. Taxi-dermie (Van Dale: ‘Het prepareren of opzetten van dieren’), een apparaat om steeds rondrijdende taxi’s op te zetten.
  4. De Birò-happer, een grijper om die elektrische karretjes van de stoep te plukken en eventueel in de gracht te parkeren.
  5. De Trap-uber, een app waarmee de oudere buurtbewoner een jonger iemand kan oproepen om de boodschappen naar drie-hoog-achter te brengen. Voorstel voor de app-naam: Tra-puber. 
Geinspireerd? Go for it!
 
Gee de Wilde

  terug naar overzicht 

Korte berichten

Het grote Bewoners-verkiezingsdebat

feest van de democratie


door en voor bewoners
gefaciliteerd door D'Oude Stadt 
 

maandag 19 maart
20:00 uur

Zuiderkerk 


Zuiderkerkhof 72.
Inloop vanaf 19:30 uur

Hoe kom ik daar?

De organisatoren gaan het helemaal omkeren. Bewoners op het podium en de politiek in de zaal.
Zie ook Nieuwsbrief D'Oude StadtZuiderkerk- J. G. Smits (1823-1910)

De Boomsspijker meldt:


Pluspuntcafé

Elke woensdagochtend 10:00 tot 12:00 uur
 

De Voel je Fit Week

26 maart - 30 maart, zie SCIANDRI of DOCK 


Geveltuinendag

zaterdag 21 april 11:00 tot 16:00 uur
J.W. Siebbeleshof
Dit jaar met naast plantenverkoop informatie over natuur en milieu en vergroening van de buurt. 

Meer informatie:
Nieuwsbrief De Boomsspijker
 

Verkeersplein Amsterdam

Oproep voor begeleiders


Leer kinderen veilig te fietsen in het verkeer.
In het voorjaar 2018 leggen de leerlingen uit groep 8 het praktisch verkeersexamen af en verkennen zij op de fiets de route naar hun toekomstige middelbare school in Amsterdam. Hierbij is hulp nodig.
Zie de toelichting.

foto verkeerspleinamsterdam.nl

Pinto presenteert

Hoe Amsterdam het hoofd boven water hield

donderdag 22/3 20:30 uur - zaal open 20:00 uur

Anne Pek, historicus, voert je mee langs 1000 jaar watermanagement.
Maarten Ouboter van Waternet laat zien hoe professionele waterbeheerders de voeten van de Amsterdammers droog hielden.

Meer informatie op de website Huis de Pinto

Burgers doen het zelf

boek over zorgcoöperatie Hoogeloon


Er zijn al 170 zorgcoöperaties opgericht of in oprichting, waarmee het idee van zelfbeheer lijkt aan te slaan.  Zorgcoöperaties zijn een zeer krachtig instrument in de verdere emancipatie van de cliënt en het versterken van hun rol en positie. En toch is de oprichting en instandhouding van een zorgcoöperatie niet een appeltje-eitje. Informatie over het boek.
Op 24 april is er een Zorgcoöperatie-congres.
 

Door de ogen van...

Adriaan Boiten registreert al wandelend de buurt met zijn smartphone 

foto Jim Klinkhamer

Heb je ook een foto met jouw eigen blik op een plek in de buurt, zend die dan in aan info@stadsdorpnieuwmarkt.nl met in de onderwerpregel Foto voor de rubriek Door de ogen van ...

  terug naar overzicht 

Bevriende podia


Stadsdorp Nieuwmarkt is voor de grote bijeenkomsten telkens te gast bij culturele podia in de Nieuwmarktbuurt.
Het stadsdorp, dat zelf zoveel mogelijk geldloos opereert, hoeft voor het gebruik van deze ruimten geen zaalhuur te betalen: een grote geste.
Van deze podia volgen hieronder de links naar hun programma's of agenda's.

Openbare Bibliotheek (oba)

Agenda

Compagnietheater

Agenda

Splendor

Agenda

Mediamatic

Agenda

Huis De Pinto

Agenda

Brakke Grond

Programma

Perdu

Programma

Vox-Pop (UvA)

Agenda

 

 

De Boomsspijker

Weekactiviteiten


 

Zuiderkerk

Agenda 

 
Ontwerp logo: Dutch Logo Design, Ton Giesbergen
Meer informatie over het Stadsdorp Nieuwmarkt
Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<e-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stadsdorp Nieuwmarkt · 31/H - 1011BK · Amsterdam, (NH) · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp